Sex, løgn og moralsk panik

| 1 Comment |
Lixtal: 47Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook

Cindy Kuzma skriver i en artikel på Alternet om begrebet "moral panic".

Begrebet dækker over, at et samfund oplever, at der optræder en række forhold, der ikke helt passer ind i samfundets idealbillede af sig selv, så man er nødt til at revurdere sine værdier og sin samfundsstruktur. Der kan f.eks. være tale om forhold, som da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, eller der kan være tale om den mere aktuelle globalisering.

I utrygheden ser man - måske med rette - sin eksisterende kultur truet. Men i stedet for at forholde sig progressiv, hvor man selv tager ansvaret for de ændringer, der sker omkring en, og forstår ens egen rolle i ændringerne, så leder nogle i den efterfølgende utryghed efter en syndebuk - "the stranger danger", altså den "farlige fremmede", som må være skyld i alle de ting, man ellers selv skulle tage ansvaret for. Cindy Kuzma skriver:

One or more groups—researchers call them "moral entrepreneurs"—start the panic when they fear a threat to prevailing cultural values. ... the moral entrepreneur identifies a person or group that embodies that threat—the "folk devil." Mary deYoung, a professor of sociology at Grand Valley State University in Michigan, says, "The goal of the moral panic is then to identify, restrain, and punish those folk devils."

Højrefløjens dæmonisering af indvandrere og muslimer (der altid skæres over én kam), ligner i høj grad en moralsk panik. Det er bemærkelsesværdigt, at højrefløjens angreb består i, at de føler, at vores kultur er truet, og i en sådan grad, at højrefløjen ligefrem blæser til "kulturkamp". Der indføres vanvittige love, der har til hensigt at inddæmme og straffe folk med muslimsk hudfarve. Og helt i tråd med forskernes begreb - "moralske entrepreneurer" - så ser vi Dansk Folkeparti og dele af regeringens medlemmer udråbe sig selv som garanter for den danske kultur og moral.

I Cindy Kuzmas artikel fremhæves sex som en meget drivende kraft, og det er ikke mindst den seksuelle frihed/tvang, som fremhæves i højrefløjens mange angreb: Tørklædets symbolik (for os), voldtægter, kvindesyn osv. er oftest de største overskrifter i aviserne, når der tales om indvandrere.

1 Comment

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 10.10.2005 18:03.

Forrige indlæg: DR står for "De Røde"

Næste indlæg:Terrornetværk

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.