Recently in Oles breve Category

Kære Karsten Lauritzen

| 1 Comment |
Lixtal: 56Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt som email til Karsten Lauritzen (V):

Kære Karsten Lauritzen,

Den kriminelle lavalder er netop blevet sat op til 15 år igen, og jeg kan forstå på Stine Brix (EL), at du på Folketingets talerstol var vred over beslutningen. Jeg vil ikke her forholde mig til, om netop 14 år eller 15 år er den bedste alder, men har i stedet et spørgsmål til dig omkring fastsættelse af aldersgrænser helt generelt.

Når en kriminel lavalder fastsættes, må det nødvendigvis ske med henvisning til, at et individ ved den pågældende alder med rimelighed kan forventes at have en modenhed, der sætter vedkommende i stand til at vurdere følgerne af sine handlinger. Når lavalderen således sættes ned fra 15 til 14 år, således som den tidligere regering vedtog, må man forvente, at det er fordi børn bliver tidligere modne hvad angår deres evne til konsekvensvurdering.

Dette er naturligvis et vurderingsspørgsmål, og jeg vil som sagt ikke diskutere den præcise aldersgrænse. Til gengæld vil jeg gerne høre, hvorfor du mener, at den kriminelle lavalder bør være lavere, når ikke det samtidig gælder stemmeretsalderen, den seksuelle lavalder, aldersgrænsen for køb af alkohol og cigaretter, osv. Hvorfor er det alene indenfor retsjura, at du mener, at børn må forventes at have højere modenhed i evnen til at vurdere konsekvenserne af deres egne handlinger?

Med venlig hilsen,

Ole Wolf
(adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 3.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.3/5 (9 stemmer.)
Flattr this

Kære Martin Henriksen (DF)

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 60Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt til Martin Henriksen (DF):

Kære Martin Henriksen,

I forlængelse af dit spørgsmål til Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S) om det acceptable i underholdning med mavedans under en juleaftensfest i Lalandia har jeg tre spørgsmål til dig, som jeg håber, at du kan besvare.

Til JP har du udtalt, at underholdning med mavedans "... svarer til, jeg sagde ja til at deltage i en ramadanfest, og så troppede jeg op med flæskesteg og forventede, at mine værter tændte for grillen. Når man accepterer at deltage i en fest, så accepterer man også rammerne for begivenheden".

Spørgsmål 1: Eftersom julen oprindeligt var en hedensk fest, som kristendommen sidenhen har taget til sig, og eftersom væsentlige dele af den sædvanlige julemenu anno 2012 er kommet til endnu senere, kunne jeg godt tænke mig at høre dit bud på et omtrentligt årstal på, hvornår den kristne jul med flæskesteg, grønlangkål og juletræ er blevet et særligt dansk fænomen, og hvorfra man kan sige, at en anden adfærd er fremmed.

Spørgsmål 2: Mener du, at en familieudflugt til et badeland udgør rammerne for en særligt dansk tradition for fejringen af Jesu angivelige fødsel, såfremt der er opstillet et juletræ og serveres traditionel julemad i badelandet, og begivenheden i øvrigt udelader en kort optræden med mavedans?

Spørgsmål 3: På din hjemmeside finder man øverst på alle siderne mottoet: "Skik følge eller land fly". Min egen danske familie kan spores tilbage til folk, der gjorde tjeneste under Valdemar Atterdag, og jeg må derfor om nogen her i landet være dansker. Imidlertid fejrer min familie som ateister ikke julen med juletræ, traditionel julemad og kristne ceremonier; i stedet udveksler vi gaver af hensyn til børnene, der ikke skal føle sig udenfor i forhold til deres klassekammerater. Mener du, at vi skal forlade landet, siden vi ikke følger landets skik?

Med venlig hilsen, og på forhånd tak,

Ole Wolf
(adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 4.4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.4/5 (7 stemmer.)
Flattr this

Velbekomme

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 50Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Kære Dansk Folkeparti,

Selv om jeg på ingen måde kan tilslutte mig jeres politik, glæder det mig alligevel i udsøgt grad, at I har valgt at benytte mit logo-forslag som endnu et eksempel på Dansk Folkepartis umiskendelige og vedholdende tradition for at benytte nazistisk symbolik, argumentation, politik og retorik. Oprindeligt troede jeg, at I ikke var interesserede, og jeg lagde det derfor på nettet til fri afbenyttelse.

Jeg er opmærksom på, at der er nogen, der mener, at jeg har lagt en fælde for jer. Det vil jeg naturligvis afvise: Med enkelte undtagelser i form af bl.a. Martin Henriksen og Kim Christiansen er jeg ikke parat til at tro, at nogen i Dansk Folkeparti kan være dum nok til at tage fejl af mit forslag og Dansk Folkepartis hidtidige logo endsige overse, at det parodierede logos form er et hagekors.

I et land som Danmark, hvor børn i skolen lærer om den tyske besættelse hvert forår, mens de danske TV-stationers sendeflade i samme periode domineres af historiske skildringer af besættelsen, vil ingen kunne overse dette symbol. Jeg vil af samme grund på det bestemteste afvise de verserende rygter om, at jeg opfatter Dansk Folkepartis lokalformand i Køge som en komplet idiot på dét punkt, når hun vælger at benytte mit logoforslag. (Jeg kender hende ikke desværre tilstrækkelig godt til at kunne udtale mig om hendes kompetencer på andre punkter). Jeg er sikker på, at de ledende organer i Dansk Folkeparti har et så familiært forhold til symbolet i logoet, at det for jeres lokalformand var en lige så naturlig vane at inkorporere symbolet i en avisannonce, som det er for Dansk Folkeparti at inkorporere de holdninger, symbolet beskriver, i jeres politik. Det glæder mig, at I forstår symbolikken og ved, hvornår det er på sin plads at benytte det - her som blikfang for Morten Messerschmidt.

Medierne har også spekuleret i, om jeg ville forlange betaling pga. copyright. Her vil jeg gentage teksten, der akkompagnerer mit oprindelige forslag og understrege, at enhver brug er vederlagsfrit. Men selv uden denne betingelse vil jeg også pointere, at der jo er tale om satire, og den slags bør man ikke køre så langt ud, at man ender i Grøften. Jeg vil derfor på ingen måde løfte hånd mod jer på baggrund af jeres brug af mit logo-forslag.

Med venlig hilsen,

Ole Wolf

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Kære PET

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 57Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt til PET:

Kære PET,

Jeg har med interesse læst jeres rapport om jeres indsats mod politisk ekstremisme, der blev udgivet d. 14. november 2011. Imidlertid undrer jeg mig over rapportens redegørelse for det venstre­­ekstre­­mistiske miljø. Jeg vil her fremhæve følgende passage i rapporten:
Venstreekstremistiske aktiviteter er primært rettet mod virksom­heder, stats­in­stitu­tioner eller det højre­­eks­tre­mistiske miljø. Det venstreeks­tre­mistiske miljø knytter typisk aktioner op på politiske enkeltsager, f.eks. anti-militarisme, anti-fascisme, anti-racisme, anti-globa­lisering, kampen imod xenofobi, dyre­velfærd, inte­grations- og asylpo­litik, støtte til revolu­­tionære bevægelser i udlandet samt klima­­politik.

Passagen bekymrer mig, fordi jeg i følge jeres beskrivelse ser ud til at kvalificere som "ekstremist". Jeg støtter f.eks. fagforeningerne mod virksomhedernes forsøg på lønpres m.v., jeg er imod Danmarks deltagelse i Irak og Afghanistan, jeg er imod fascisme og xenofobi, jeg er imod racisme, jeg er imod globalisering, jeg går ind for dyrevelfærd, og jeg støtter den integrations- og asylpolitik, som normalt formuleres af Enhedslisten og de Radikale. Jeg er usikker på, hvorvidt min støtte til udenlandske bevægelser og klimapolitik kan kategoriseres som støtte til ekstremisme al den stund, at disse bevægelser tilsyneladende klassificeres og deklassificeres som terror­bevægelser i flæng; Greenpeace har dog oplevet at blive dømt under terrorlov­givningen, hvorved min støtte til Greenpeace formodentlig sætter mig i samme kategori som den dømte organisation. Min støtte har været i form af holdnings­tilkende­givelser, fremmøde i lovlige og anmeldte demon­strationer samt hjælp til finan­ciering.

Endvidere beskriver rapporten, at:
Det venstreekstremistiske miljø råder over væsent­lige IT-kompe­tencer, som bl.a. anvendes til brug for elektro­niske angreb og forsøg på kompromit­tering af IT-systemer.

I den forbindelse kan jeg oplyse, at jeg er IT-ekspert, og at jeg i mit seneste job har været ansvarlig for at sikre, at en ca. 1.000 mand stor udviklingsafdeling lever op til Dansk Standard DS484:2005 for IT-sikkerhed; dette har involveret (hypotetiske) forsøg på at kompromittere IT-systemer indeholdende person­følsomme data for størstedelen af Danmarks befolkning.

Rapporten nævner nært samarbejde med udenlandske organisationer samt forsøb på udveksling af våben. I en sådan sammenhæng er min indsats begrænset til at undervise en lokal gruppe af overvejende venstreorienterede unge i selvforsvar, idet vi fokuserer på frigørelse, undvigelse, afvæbning, blokader, låse o.l. Baggrunden for min undervisning er, at eleverne er nervøse for, at vores fælles hjemby vil opleve en optrapning til forholdene i Aarhus, hvor primært venstre­orien­terede har oplevet at blive ofre for koordinerede overfald på åben gade af et langt større antal højre­ekstr­emister - overfald, der i den borgerlige del af pressen jævnligt omtales som "sammen­stød".

Mine foreløbige forbrydelser har hidtil været begrænset til en enkelt fartbøde samt en situation, hvor jeg kørte cykel med defekt lygte indenfor lygtetæn­dingstiden. Siden disse lovbrud har jeg været sikkerhedsgodkendt af Forsvarets Efter­retnings­tjeneste i forbindelse med opgaver, jeg har løst for Forsvaret. Jeg kan end ikke med bedste vilje komme i tanke om situationer, hvor jeg har forsøgt at benytte udemo­kratiske, uparlamen­tariske eller ulovlige metoder. Ikke desto mindre giver jeres rapport et stærkt indtryk af, at personer som undertegnede er venstre­ekstremister. Jeg vil derfor gerne bede jer redegøre for følgende spørgsmål:

1. Kan PET bekræfte, at de optegnede særdeles inklusive holdninger og tilhørsforhold, som jeg har citeret her, dækker en meget stor gruppe mennesker med politiske holdninger lige fra den yderste venstrefløj til de Radikale?

2. Idet ansatte ved PET må formodes at tilrette deres årvågenhed i henhold til rapportens eksplicitte indhold, hvordan sikrer PET sig så, at PET på baggrund af de i rapporten optegnede inklusive kendetegn ikke retter mistanke og overvåger uskyldige personer? Alternativt bedes PET redegøre for, hvorfor der specifikt bør rettes mistanke mod min person.

Med venlig hilsen og på forhånd tak,

Ole Wolf
(Adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 4.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.5/5 (8 stemmer.)
Flattr this

Spørgsmål til Thyra Frank (LA)

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 55Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt til Thyra Frank (LA):

Kære Thyra Frank,

Det er altid godt at blive positivt overrasket. Derfor er jeg meget glad for at have taget fejl i min hidtidige anskuelse af dig som en person, der alene blev opstillet af Liberal Alliance på grund af kendis-effekten, og som ikke havde nogen egentlige politiske holdninger. Det har du heldigvis modbevist for mig ved din protest mod anbefalingen mod servering af saftevand på plejehjem; et emne, der falder helt naturligt ind under dit ordførerskab i Liberal Alliance hvad angår jeres syn på Danmarks sociale udfordringer her ved indgangen til finanskrisens fjerde år.

Jeg har imidlertid svært ved at gennemskue, hvordan Liberal Alliances politik gælder for dit ønske om, at skatteyderne skal pålægges udgifter til saftevand til de ældre. Når man hører de øvrige fremtrædende politikere i Liberal Alliance udtale sig, henvises der ofte til øget brugerbetaling. Derfor må jeg vel naturligt formode, at Liberal Alliances syn på ældres behov for saftevand er, at dette behov skal løses via brugerbetaling: De ældre, der ønsker saftevand, kan jo blot betale for deres egen saftevand og evt. udbringning, hvis drikken betyder så meget for dem. (Joachim B. Olsen har for nyligt forklaret, at såfremt man ikke har råd til fertilitetsbehandling, er det blot et udtryk for, at man ikke ønsker børn; en tilsvarende indstilling må vel også gælde det langt billigere saftevand.)

Jeg vil derfor gerne stille dig følgende spørgsmål: Hvorfor protesterer Liberal Alliance mod, at Københavns Kommune anbefaler, at de ældre ikke længere bør få serveret saftevand, når de ældre blot helt i tråd med Liberal Alliances økonomiske politik selv kan betale for det, og således er helt fri for regulering af, hvad de drikker?

Med venlig hilsen,

Ole Wolf
(adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 3.7/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.7/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Til Finansministeriet angående NemIDs skulte programkode

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 56Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt til Finansministeriet:

Kære Bjarne Corydon,

Jeg håber, at dette brev når den rette modtager; så vidt jeg har forstået, har Finansministeriet taget det tidligere IT- og Telestyrelsens ansvar for sager vedrørende digital kommunikation med borgerne, og som sådan formodentlig også ansvaret for NemID.

I dag er det kommet frem, at DanID har camoufleret udførbar kode i filer, som de har gemt og navngivet som billedfiler. Koden er skjult i forskellige filer, hvor de enkelte filers kode er særligt udformet, sådan den kan udføres på Windows-, Mac-, og Linux-maskiner: Se http://www.version2.dk/artikel/login-applet-til-nemid-camouflerer-exe-fil-som-gif-32706.

Dette strider imod DanIDs hidtidige forsikringer om, at der ikke ville blive installeret software på brugernes computer. Det afslører også, hvad IT-Politisk Forening har advaret om kunne ske, nemlig at DanID kan installere software, som de ikke kan eller vil redegøre for.

Hvad vil Ministeren konkret gøre for at sikre mere åbenhed omkring DanIDs reelle adfærd i udbredelsen af NemID, samt sikringen af borgernes computere mod muligheden for, at der via DanIDs applikation kan installeres overvågning af brugerne, såfremt dette skulle blive pålagt DanID?

Med venlig hilsen,

Ole Wolf
(Adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 4.4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.4/5 (7 stemmer.)
Flattr this

Kære Søren Pind

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 52Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Følgende er d.d. sendt til Søren Pind (V):

Kære Søren Pind,

Jeg må tilstå, at jeg kun har fulgt halvhjertet med i dine opfordringer til Ole Sohn (SF) om at redegøre for den partistøtte, som det daværende DKP modtog fra det daværende USSR, og som han mig bekendt allerede er blevet undersøgt for tidligere.

Jeg vil nødigt vil opfatte dig som så lavtsøgende og ukonstruktiv, som f.eks. dine Facebook-opdateringer såsom "[Søren Pind] is red-huntin" og en længere række af uværdige personangreb kunne give anledning til at tro. En sådan opførsel ville blot få mig til at affærdige dig som et formatløst og primitivt røvhul, omend ordet måske ville give forkerte associationer til en varme og dybde, som en sådan adfærd er foruden.

soren-pind-red-huntin.jpgI stedet vil jeg opfatte det som et tegn på, at du gerne vil gå foran med et godt eksempel, og vil derfor foreslå følgende salomoniske løsning: Venstre har hidtil været modstander af at redegøre for sin egen partistøtte, og jeg glæder mig til at se, at du vil arbejde ærligt på det, jeg indtil videre vælger at opfatte som dine politiske mærkesager omkring specifikke personer i oppositionen. Hvis du sikrer, at Venstre offentliggør sin partistøtte, så er jeg sikker på, at Ole Sohn vil føle sig presset til at redegøre for den partistøtte, som hans tidligere parti har modtaget.

Med venlig hilsen,

Ole Wolf
(Adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 4.2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.2/5 (6 stemmer.)
Flattr this

Spørgsmål til miljøministeren og vækst- og erhvervsministeren

| 1 Comment |
Lixtal: 50Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt til Ole Sohn (SF) og Ida Auken (SF):

Kære Ole Sohn og Ida Auken,

Vi kender alle legenden om manden, der opfandt skakspillet: Da kongen tilbød ham løn for opfindelsen, valgte manden ét hvedekorn for første skaktern, to for det næste, fire for det tredie, otte for det fjerde, osv. Kongen sagde ja, og opdagede hurtigt, at der skulle udbetales over 18 milliarder milliarder hvedekorn, hvilket var umuligt.

Legenden illustrerer, hvad eksponentiel vækst indebærer. I tilfældet med skakbrættet er væksten 100% - en fordobling for hver tidsperiode. Ved lidt mindre vækstprocenter er tallet 7% et "magisk" tal, idet denne procentsats svarer til en vækstfordobling for hver 10 år ved en fast vækst på 7% pr. år. Man kan generelt rimelig præcist beregne fordoblingstiden ved at dividere tallet 72 med vækstprocenten. En vækst på 1,9% p.a. betyder således en fordobling for hver 38 år; ved en økonomisk vækst på 1,9% vil økonomien med andre ord være fordoblet i år 2050.

Ole, jeg vil gerne stille dig følgende spørgsmål som erhvervs- og vækstminister: Hvornår mener du, at økonomien skal være fordoblet? Eller alternativt, hvad mener du, at vækstprocenten skal være?

Det er naturligvis ikke tilfældigt, at jeg valgte en vækstrate på 1,9%, som svarer til en fordobling af økonomien i år 2050. År 2050 er nemlig det år, hvor miljømålet er en reduktion af CO2-udledningen til det halve.

Indtil videre viser statistikken, at CO2-udledningen er fuldstændig proportional med den økonomiske vækst, også med forbehold for mindre forurenende teknologi undervejs. Ved en fordobling af økonomien i år 2050 vil CO2-udledningen derfor også være fordoblet. Hvis CO2-udledningen alene halveres i forhold til i dag, vil vi i år 2050 have samme udledning af CO2 som i dag. For at nå klimamålet skal CO2-udledningen altså dobbelt formindskes - med en tilsyneladende beskeden konstant vækst på 1,9% vil der være behov for teknologi, der reducerer CO2-udledningen til 25% i forhold til i dag!

Ida, jeg vil gerne stille dig følgende spørgsmål som miljøminister: Hvilket niveau af CO2-udledning (i forhold til i dag) mener du, at de næste 38 års teknologiske udvikling vil give anledning til? Eller alternativt, hvilken økonomisk vækst vil kunne accepteres, før målet om halvering af CO2-udledningen i år 2050 er urealistisk?

Kongen beordrede i øvrigt opfinderen halshugget for hans frækhed.

Med venlig hilsen,

Ole Wolf
(adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 4.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.3/5 (6 stemmer.)
Flattr this

Kugler nok til at foreslå omfattende ændringer

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 40Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt til Joachim B. Olsen (LA):


Kære Joachim B. Olsen,

I følge Ekstra Bladet har du givet udtryk for, at du mener, at bigami bør være acceptabelt. Jeg skal ikke forholde mig til eventuelle moralske holdninger, men vil gerne høre, om du kort kan redegøre for omfanget af lovgivningsændringer samt de administrative omkostninger ved at gennemføre en lov om tilladelse af bigami.

Her tænker jeg bl.a. på en vurdering af antallet af afledte lovændringer samt omkostningerne til rettelse af administrative systemer (såvel IT som alm. bogføring) vedr. skattelovgivning, arveregler, regler for tildeling af offentlige ydelser såsom 450 timers reglen, pensionsregler, o.m.a.

Med venlig hilsen,

Ole Wolf
(Adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Kære ORG-leder Jesper Nielsen

| 1 Comment |
Lixtal: 50Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Jesper Nielsen fra ORGJeg kender desværre ikke det firma, du er direktør for, for i så fald ville jeg have sendt dig en email direkte. I stedet stoler jeg på, at dit netværk vil læse dette åbne brev og viderebringe min anmodning til dig.

Når man som jeg har travlt med sam­funds­un­der­gra­ven­de ak­ti­vi­tet såsom ak­tio­ner for bedre miljø, arbejde for lige ret­tig­he­der og mu­lig­he­der, mod­stand mod ind­skrænk­ning af den en­kel­tes frihed, po­li­tisk arbejde på ven­stre­flø­j­en, styr­kel­se af ud­dan­nel­se, osv., kan det til tider være svært at fast­hol­de over­blik­ket over hele ens store netværk af me­nings­fæl­ler. Jeg har flere gange oplevet at have mistet te­le­fon­num­me­ret på en af mine po­li­ti­ske venner eller at have overset en op­da­te­ret email-adresse.

Her slog det mig, at I jo ser ud til at have gjort et frem­ra­gen­de arbejde med at kort­læg­ge vores færden. Jeg vil der derfor gerne forhøre mig, om jeg kan få et bru­ger­navn i jeres da­ta­ba­se, så jeg nemt kan finde frem til de folk, jeg kender eller bør kende, idet jeg stoler på, at I, som Fritz Clausen før jer, er ide­a­li­sti­ske nok til at fort­sæt­te jeres re­gi­stre­rings­ar­bej­de og brug af of­fent­li­ge re­gi­stre uden at føle jer be­græn­se­de af per­son­da­ta­loven, så I til enhver tid vil kunne oplyse f.eks. navn og adresse på en person, blot ved­kom­men­des num­mer­pla­de er kendt.

Med venlig hilsen, og på forhånd tak,

Ole Wolf

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Ældre indlæg

Sider

Om dette arkiv

Denne side er et arkiv over de nyeste indlæg i kategorien Oles breve.

Forrige arkiv: Mad og drikke

Næste arkiv:Politiske kommentarer

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.