Kære ORG-leder Jesper Nielsen

| 1 Comment |
Lixtal: 50Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook

Jesper Nielsen fra ORGJeg kender desværre ikke det firma, du er direktør for, for i så fald ville jeg have sendt dig en email direkte. I stedet stoler jeg på, at dit netværk vil læse dette åbne brev og viderebringe min anmodning til dig.

Når man som jeg har travlt med sam­funds­un­der­gra­ven­de ak­ti­vi­tet såsom ak­tio­ner for bedre miljø, arbejde for lige ret­tig­he­der og mu­lig­he­der, mod­stand mod ind­skrænk­ning af den en­kel­tes frihed, po­li­tisk arbejde på ven­stre­flø­j­en, styr­kel­se af ud­dan­nel­se, osv., kan det til tider være svært at fast­hol­de over­blik­ket over hele ens store netværk af me­nings­fæl­ler. Jeg har flere gange oplevet at have mistet te­le­fon­num­me­ret på en af mine po­li­ti­ske venner eller at have overset en op­da­te­ret email-adresse.

Her slog det mig, at I jo ser ud til at have gjort et frem­ra­gen­de arbejde med at kort­læg­ge vores færden. Jeg vil der derfor gerne forhøre mig, om jeg kan få et bru­ger­navn i jeres da­ta­ba­se, så jeg nemt kan finde frem til de folk, jeg kender eller bør kende, idet jeg stoler på, at I, som Fritz Clausen før jer, er ide­a­li­sti­ske nok til at fort­sæt­te jeres re­gi­stre­rings­ar­bej­de og brug af of­fent­li­ge re­gi­stre uden at føle jer be­græn­se­de af per­son­da­ta­loven, så I til enhver tid vil kunne oplyse f.eks. navn og adresse på en person, blot ved­kom­men­des num­mer­pla­de er kendt.

Med venlig hilsen, og på forhånd tak,

Ole Wolf

1 Comment

LOL - nice one :-)

Hvis ORG, som de selv påstår, har politiet siddende med ved bordet og har overdraget en del af deres "arkiv" til myndighederne, så kan os "landsforrædere" vel også forvente at vi, ligesom med STASI i det tidligere Østtyskland, snart kan få lov til at søge om at få oplyst hvad vi er registreret for. Personligt har jeg da skrevet en del læserbreve at såkaldt "landsforræderisk" karakter.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 06.09.2011 22:19.

Forrige indlæg: Kortere Liberal Alliance

Næste indlæg:Kugler nok til at foreslå omfattende ændringer

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.