Enhedslisten: Adskil kirke og stat

| No Comments |
Lixtal: 60Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook
Som nogen måske husker, fremsatte Pernille Rosenkrantz-Theil (Ø) for nogle år siden et forslag om, at Grundloven skulle ændres, så kirke og stat adskilles. Det lykkedes imidlertid Birthe Rønn Hornbech (V) at lukke munden på den langt mindre erfarne Pernille Rosenkrantz-Theil med et taktisk træk, idet Birthe Rønn Hornbech kunne henvise til, at Folketingspolitikere har svoret på Grundloven, og at Pernille Rosenkrantz-Theil med dette forslag kunne blive bortvist fra Folketinget - og dermed faldt forslaget på stedet.

Enhedslisten fremsætter i dag en række lovforslag, der kan bidrage til adskillelsen af kirke og stat i den omfang, det er muligt, uden at det vil kræve en ændring af Grundloven. Helt specifikt vil Enhedslisten fremsætte forslag om at afskaffe kristendomsundervisningen, fjerne konfirmationsforberedelsen fra undervisningstiden, afskaffe kirkeskatten, afskaffe trossamfunds specielle skattebegunstigelser, samt fjerne kirkens indblanding i fødsler, dødsfald, partnerskaber og navngivning.

Læs mere på Johanne Schmidt-Nielsens blog. Husk i øvrigt at holde øje med jeres egne fortrukne partiers reaktion på disse forslag. Det siger nemlig lidt om, hvor interesserede de er i at blande religion og politik ligesom i nogle af de lande, som især højrefløjen er lidt skeptiske overfor.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 25.04.2008 16:43.

Forrige indlæg: Flytning af blog

Næste indlæg:Anstændig beskyttelse

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.