Højrefløjens bangebukse

| No Comments |
Lixtal: 53Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook
Skriget

Vis mig din stem­me­sed­del­, og jeg skal for­tæl­le dig, hvor nemt du har ved at tisse i buk­ser­ne af skræk.

Et forsøg ved Uni­ver­si­ty of Ne­bra­ska har sam­men­holdt folks tendens til at blive skræmte med deres po­li­ti­ske hold­nin­ger. Re­sul­ta­tet er ty­de­ligt: Jo mere kon­ser­va­tiv, man er, desto lettere er man at skræmme.

For­sø­get ved Uni­ver­si­ty of Ne­bra­ska ud­s­purg­te en for­søgs­grup­pe om deres po­li­ti­ske ståsted, og målte de­r­ef­ter deres fryg­tre­ak­tion overfor "skræm­men­de bil­le­der". Der viste sig en "sig­ni­fi­kant kor­re­la­tion": Jo kraf­ti­ge­re fryg­tre­ak­tion, man udviste desto mere kon­ser­va­tiv var man. Det var den frygt­som­me del af test­per­so­ner­ne, der i størst ud­stræk­ning gav udtryk for kon­ser­va­ti­ve værdier om at holde sammen på (familie)enheden.
Det kan ikke over­ra­ske, at re­ak­tio­nen på frygt er et de­fen­sivt ønske om at holde sammen på flokken. Dette er re­ak­tio­nen fra ethvert jaget flokdyr, hvor in­di­vi­det ikke har store over­le­vel­ses­chan­cer, hvis det se­pa­re­res fra flokken.
Frygtsomhed er genetisk bestemt, og dermed er der muligvis fundet et genetisk grundlag for politisk tilhørsforhold, der bygger på ens tendens til at føle frygt. Det kan måske være denne frygt, der er en medvirkende faktor for, om en person vil bevæge sig i retning af fascisme (hvor individet ophæves til fordel for flokken), eller om en person vil føle sig draget mod religioner, der handler om at blive "befriet fra det onde", og som sædvanligvis går meget godt i hånd med konservative værdier.

Jeg har tidligere her på bloggen fortalt om et forsøg, der påviste, at mænd bliver mere krigsliderlige og interesserede i store biler, hvis de føler sig truet på deres maskulinitet, og at frygten for terror har fået folk til at stemme på Bush. Forsøget ved University of Nebraska tegner yderligere et billede af højrefløjen som drevet af frygt.


Så hvad er det, der gør højrefløjen så store modstandere mod velværdssystemet, lige rettigheder, homoseksuelle, indvandring og straf? Det er ikke kun økonomiske forhold, familie og venner eller uddannelse (eller for Dansk Folkepartis vedkommende: Mangel på samme). Det er frygt. Det er angsten for alt det, som virkeligheden har at byde på, og som vi andre på venstrefløjen ser som en del af virkeligheden, og som vi vælger at forholde os til i stedet for at løbe skrigende væk eller gemme os bag høje mure og tunge våben.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 24.09.2008 15:45.

Forrige indlæg: Dansk Folkeparti vandt i udlændingeaftalen

Næste indlæg:Politiet fabrikerer en flugtrute

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.