PET manipulerede beviser i tunesersagen

| No Comments |
Lixtal: 55Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook
Da "tuneserloven" blev indført, skete det for at gøre det muligt at dømme folk uden domstolens indblanding. I den konkrete sag havde PET indsamlet beviser nok til at gøre en domstolsprøvelse unødvendig - mente man. Endvidere skulle PET have lov til at udføre sit arbejde, der i sagens natur må foregå delvist i det skjulte.

Det retsstatslige problem med, at beviserne ikke bliver prøvet ved en domstol, burde være indlysende, og har givet anledning til omfattende protester. Nu viser det sig, at det ikke blot er et teoretisk problem, at beviserne ikke er blevet prøvet ved en domstol i den konkrete sag, men at PET har overdrevet bevisernes karakter i de dele af sagsakterne, som PET har valgt at offentliggøre:
En defekt og ufarlig gaspistol uden ammunition blev i retten fremlagt som 'en pistol med tilhørende ammunition'. Og en arabisk tekst i den ene mistænktes kalender blev oversat fejlagtigt.

PET erklærer, at teksten er et bevis på, at der var planlagt et attentat mod tegneren Kurt Westergaard med en bil med 'sprængstof og detonatorer'. Men i teksten står der intet om sprængstoffer og detonatorer, fastslår en statsprøvet tolk, der arbejder for Rigspolitiet.
I følge advokaten for den yngste af tuneserne er disse to alvorlige fejl fundet i de få sider, som PET har frigivet, og det giver indtryk af, at der kan være mange flere i det samlede bevismateriale. Juraprofessor ved Københavns Universitet, Eva Smith, beklager, at formanden for Folketingets Retsudvalg har erklæret sit tilfreds med PETs påstande, og håber, at Folketinget vil tage sagen op til fornyet overvejelse efter denne afsløring. Det kan ikke nytte, at formanden for Folketingets Retsudvalg stiller sig tilfreds med, hvad PET siger, mener Eva Smith.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 10.02.2009 08:11.

Forrige indlæg: Politiets ringe toner

Næste indlæg:Abdul Pedersens navneleg

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.