Årets aprilsnar

| No Comments |
Lixtal: 51Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook
aprils-fool-with-cross.png

Andre blogs og medier vil i løbet af dagen gå på strand­hugst hos hi­n­an­den for at finde årets bedste aprils­nar, så det sprin­ger jeg over. Det samme gælder en ud­dyb­ning af hi­sto­ri­en bag 1. april, som ingen kender med sik­ker­hed.

Jeg vil an­be­fa­le, at dagen bruges til at få et godt grin over de mange løjer - især de af dem, der for alvor snyder folk.

Og når grinet er over­stå­et, så husk det, for hver eneste dag bliver vi udsat for aprils­nar­re af langt værre og ska­de­li­ge­re ka­rak­ter, når præster og bi­skop­per for­sø­ger at presse kri­sten­dom ind i skole og dag­lig­dag, når høj­re­fløjspo­li­ti­ke­re eller banker bilder os ind, at de ar­bej­der i vores in­te­r­es­se, når kvaksal­ve­re prakker os uvirk­som­me eller ska­de­li­ge "læ­ge­mid­ler" på, når sel­vud­råb­te te­ra­pe­u­ter til­by­der be­hand­ling, når astro­lo­ger, gra­fo­lo­ger eller nu­mero­lo­ger vur­de­rer os under job­søg­nin­gen, og når men­ne­sker uden re­le­vant ud­dan­nel­se frem­stil­ler deres private hold­nin­ger sig som eks­pert­ud­sagn om emner, de ikke ved noget om.

Så grin den 1. april - og vær derefter på vagt overfor alle de andre narre hver eneste dag.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 01.04.2009 03:30.

Forrige indlæg: Hagekors i Nørresundby

Næste indlæg:Nyt logo-forslag til Dansk Folkeparti

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.