Hvis børn blev spist af med rendyrket socialisme

| No Comments |
Lixtal: 45Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook

Anti-Theft Lunch BagThor Pe­der­sen (V) kalder den stærkt kri­ti­se­re­de mad­pak­ke­ord­ning for "ren­dyr­ket so­ci­a­lis­me".

Dette mener han øjen­syn­ligt, at den er, fordi den er på­t­vun­get, så folk ikke kan fra­væl­ge at betale for den - lidt ligesom vi heller ikke kan nægte at betale for præ­sters ud­dan­nel­se og løn, hvilket Venstre sjovt nok synes, vi skal blive ved med. Men hvordan ville mad­pak­ke­ord­nin­gen mon se ud, hvis den var "ren­dyr­ket so­ci­a­lis­me"?

For det første ville den sand­syn­lig­vis ikke være på­t­vun­get, men ville være et tilbud. "Tvang­s­e­le­men­tet" ville nok højst være, at for­æl­dre ikke skulle frem­stil­le alt for pran­gen­de madder til deres poder ud fra en be­tragt­ning om, at der ikke er nogen grund til, at de andre børn skal gøres mis­un­de­li­ge. Børnene skal nok blive mindet på det på ganske kontant vis af de andre børn, hvis de andre børn bliver misundelige, og den slags konflikter bør de undgå.

For det andet ville maden være bedre. Årsagen til den dårlige kvalitet er, at stort set alle pengene går til profit til de private firmaer, opgaven udliciteres til, så der kun er få kroner tilbage til selve maden. Hvis denne profit blev strøget, ville der være flere penge til at lave en ordentlig madpakke for. Endelig ville maden være fremstillet sådan, at den rettede sig mod børnenes behov.

Grunden til, at madord­ningen er så elendig, er det kapitalistiske system. Den er kapita­listisk imple­menteret, og det er dét, der gør den så dårlig. Havde madpak­keord­ningen virkelig været rendyrket socialisme, ville den være blevet modtaget med kyshånd af de mange forældre, der har børn i børnehaven.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 13.01.2010 21:47.

Forrige indlæg: Lys forude

Næste indlæg:Lars Løkke Rasmussen som taldoktor

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.