Opskrift på selvmordsbombe

| 1 Comment |
Lixtal: 40Middel: Dag- og ugeblade
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook

Det er nemt at fremstille en selvmordsbombe. Med eneret for den verdensomspændende terrorbevægelse, hvis eneste mål er at udslette hele den vestlige halvdel af Jordkloden, bringer Sæbekassen her opskriften på en selvmordsbombe i 10 trin. For at lette forståelsen for os i den vestlige verden bringer vi dog opskriften i modsat rækkefølge, dvs. fra sidste trin til første trin:

1. Du sender pamfletter rundt og sætter plakater op i lokalområdet, som viser din selvmordsbombe, hvor du erklærer, at din selvmordsbombe er en martyr.

female_suicide_bomber_2.jpg

2. Din bombe spræn­ger sig selv i luften på et of­fent­ligt sted, hvorved en række uskyl­di­ge men­ne­sker dræbes.

3. Du for­sik­rer din selv­mord­s­bom­be, at han/hun ikke vil føle smerte, for inden den første dråbe blod er faldet til jorden, vil han/hun al­le­re­de have fundet en plads ved Allah. Din selv­mord­s­bom­bes ef­ter­lad­te vil i øvrigt få øko­no­misk støtte.
4. Du of­fent­lig­gør videoen af din selv­mord­s­bom­bes er­klæ­ring.
5. Du optager en video af din selv­mord­s­bom­be, der står med en riffel i den ene hånd og Koranen i den anden, idet din selv­mord­s­bom­be er­klæ­rer, at han/hun er en levende martyr for Islam.
6. Du giver din selv­mord­s­bom­be un­der­vis­ning i grund­læg­gen­de spræng­stof­frem­stil­ling, for­klæd­ning og timing.

7. Du vælger en lille gruppe af den inviterede flok til særlig træning, såfremt de svarer ja til forslaget om at modtage træning.

8. Du diskuterer med mennesker, som udviser nationale følelser, idet du kommer ind på disse menneskers forhold til deres eget land og deres forhold til den magt, de opfatter som fjendtlig. Du kan identificere sådanne mennesker ved f.eks. offentlige demon­strationer.
9. Du skaber en situation i dit land, hvor indbyggerne ikke har nogen fornemmelse af at have indflydelse på andre, og hvor de ikke har mulighed for at vise, at de er noget værd. De skal have en klar fornemmelse af, at uanset hvor dygtige, de er, så har de ikke nogen fremtid eller social betydning.
10. Du skaber en situation i dit land, hvor der begås vilkårlige overgreb og sanktioner i en sådan grad, at ingen føler sig sikker, og hvor der ikke er mulighed for at føle tilhørsforhold eller holde kontakt med hinanden.
Opskriften er velafprøvet, og især de første otte trin er relativt lette at gennemføre.
Du behøver ikke være bekymret for, at dine rekrutter skal tilhøre en gruppe, der er specielt religiøs, dårligt uddannet eller mentalt udfordret. Tværtimod viser erfaringen, at 90% af de hidtidige selvmordsbombere kom fra intakte familier, at to trediedele havde en højere uddannelse, at to trediedele var gift og havde børn, og at de fleste havde jobs i videnskabelige fag eller som ingeniører. De blev faktisk fundet i samfundets bedre begavede og dygtigere grupper.

Udfordringen ligger i de sidste to trin, hvor det er helt afgørende, at du får hjælp udefra. Her er dine egne muligheder for at øve påvirkning yderst begrænset. Du er i stedet nødt til at støtte dig til, at andre lande skaber en situation med håbløs arbejdsløshed, fattigdom, manglende fremtidsudsigter, vilkårlig brug af magt mod dine potentielle rekrutter, dehumanisering af dit folk osv. i en sådan grad, at dit folks muligheder punkt 9 og 10 synes udtømt. Kun da vil du have den atmosfære af kollektivt had og en blodtørstighed, der er det nødvendige brændstof til en velkalkuleret indoktrinering og træning af dine selvmordsbomber.

(Med venlig hilsen til bl.a. analyser foretaget af prof. Ariel Merari.)

1 Comment

hej jeg elsker virkelig det du skriver her, har selv lige inviterede nogle rare mennesker til at hjælpe mig. min gode ven frederik Borrild han bor i kalundborg og går i 9E på skolen på herredsåsen vil altid være der for jer hvis det er og mig ........

MVH Ahmad Denmark

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 05.03.2008 07:18.

Forrige indlæg: Kristendommen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hovede

Næste indlæg:Føler du dig tryg?

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.