Købeloven til undsætning - forhåbentlig

| No Comments | 1 TrackBack |
Lixtal: 44Middel: Dag- og ugeblade
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook

Bemærk: Siden dette indlæg blev skrevet, har Forbrugerklaget givet mig medhold i min klage over Call Me, idet Call Me er blevet pålagt at refundere telefonens værdi.

Siden den 15. maj har jeg måttet leve uden mobiltelefon. Den var købt via Call Me (tidl. Debitel), som desværre viste sig at benytte Telecare som reparatør. Telecare står ikke just øverst på listen over firmaer med tilfredse kunder, hvis man søger på Google.

Efter at have rykket to gange, hvor Call Me kunne for­tæl­le, at de ikke kunne gøre noget, før Te­leca­re havde haft te­le­fo­nen i fire uger, fik jeg en mail om, at jeg kunne få en telefon til låns, for­ud­sat jeg ac­cep­te­re­de, at re­pa­ra­tion­s­ti­den ville udvides til seks uger. På det tids­punkt var det fem uger siden, jeg havde ind­le­ve­ret den til Call Me.

Samme dag kunne jeg dog se på Te­leca­res re­pa­ra­tions­log, at re­pa­ra­tio­nen netop var af­slut­tet, og at te­le­fo­nen var i fragt. Den 25. maj om aftenen - præcis seks uger efter fejl­mel­d­in­gen - modtog jeg endelig te­le­fo­nen.

Den var naturligvis så defekt, som lidt for mange kunders erfaringer med Telecare kunne give anledning til at forvente: Hvor telefonen tidligere ikke kunne tændes, kan den ganske vist tændes og benyttes nu, men den kan ikke lades op.

En af mine kolleger gjorde mig imidlertid opmærksom på forhold i Købeloven, som jeg ikke var opmærksom på. Disse forhold burde gøre det muligt for mig at få en ny telefon uden at skulle gennemgå endnu seks uger uden mobiltelefon. Forbrugerrådet har nemlig nogle bemærkninger omkring købeloven, hvor der direkte henvises til mobiltelefoner:

Efter den nye købelov er det som ud­gangs­punkt for­bru­ge­ren, der kan vælge, om man vil have en defekt vare re­pa­re­ret eller om­byt­tet til en ny. ...

Det er For­bru­ger­rå­dets klare op­fat­tel­se, at for­bru­ge­ren i kraft af de ændrede regler kan undgå de kon­ti­nu­er­li­ge re­pa­ra­tions­for­søg, som hidtil har præget praksis. ...

Kun 1 forsøg til at re­pa­re­re:
En kunde re­k­la­me­rer over sin mo­bil­te­le­fon al­le­re­de 2 måneder efter købet. Varen bliver re­pa­re­ret, men samme fejl dukker op igen. Kunden får tilbudt en lå­ne­te­le­fon, men For­bru­ger­kla­ge­næv­net finder, at ét af­hjæl­p­nings­for­søg er til­stræk­ke­ligt og kunden får sine penge retur.

Om­byt­ning må ikke ud­sky­des:
En kundes mo­bil­te­le­fon går i stykker efter 1½ måned. Sæl­ge­ren til­by­der re­pa­ra­tion, men køberen ønsker om­byt­ning efter den nye købelov. Sælger kræver at bruge 14 dage på at un­der­sø­ge, hvor­vidt det er ri­me­ligt, at han skal ombytte te­le­fo­nen. Her fast­slår For­bru­ger­kla­ge­næv­net, at sæl­ge­ren ikke har krav på at bruge 14 dage til at fo­re­ta­ge en ind­led­nings­vis un­der­sø­gel­se af, hvor­vidt varen skal om­byt­tes eller re­pa­re­res. Der er taget hensyn til, at køberen ikke får stillet en lå­ne­te­le­fon til rå­dig­hed, og at han daglig har behov for te­le­fo­nen. Re­sul­ta­tet bliver, at han kan få om­byt­tet varen.


Med denne fremlæggelse af forholdene omkring mobiltelefoni bør jeg kunne henvise til, at jeg har været gennem ét langvarigt afhjælpningsforsøg, hvor jeg først sent i processen fik tilbude en lånetelefon. Samtidig bør jeg kunne gøre opmærksom på, at sælgeren ikke kan forsøge at vurdere, om det er nødvendigt at undersøge, om min defekte mobiltelefon skal byttes.

Update: Jeg har talt med Call Me, og her er jeg blevet gjort opmærksom på, at deres afdeling for reparation er blevet pålagt at følge processer, der ikke lever op til Købeloven. Call Me mener, at jeg skal indlevere telefonen til ny reparation på trods af, at jeg har ventet i langt længere tid end oplyst, på trods af, at Forbrugerklagenævnet tidligere har givet en kunde medhold i, at ét reparationsforsøg må være nok, og på trods af, at jeg ikke fik stillet en lånetelefon til rådighed. Jeg har skrevet en mail til en chef ved Call Me, som jeg fik oplyst email-adressen på, men forventer, at jeg i løbet af den næste uge vil være nødsaget til at gå via Forbrugerklagenævnet.

Det er beklageligt, at Call Me pr. procedure ikke ønsker at level op til Købeloven, og jeg må derfor som udgangspunkt advare nye kunder mod at benytte Call Me.

1 TrackBack

Hvis nogen syntes, det var interessant, at jeg havde problemer med at få en defekt telefon repareret ved Call Me (tidl. Debitel), er der sket lidt i sagen i mellemtiden.Forbrugerklagenævnet godtager sagenFor en måneds tid siden godtog Forbrugerklagenæv... Read More

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 26.06.2008 19:11.

Forrige indlæg: Højredrejning

Næste indlæg:Den tomme hyldes princip

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.