De, der fik for lidt

| 2 Comments |
Lixtal: 51Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook
justice-hammer.jpg

Case study 1: En 15-årig begår i en stof­på­vir­ket ag­gres­sions­rus uhyrlig vold mod en person med døden til følge, og mens stof­fer­ne stadig på­vir­ker hans hjerne sender han en vi­deo­op­ta­gel­se af det til sine venner i et miljø, hvor det er "in" at overgå hi­n­an­den i vild­skab. Først ved doms­af­si­gel­sen gik det op for ham, hvad han havde gjort.

Case study 2: En person begår sy­ste­ma­tisk og helt bevidst øko­no­misk kri­mi­li­tet over ad­skil­li­ge år, og det re­sul­te­rer i, at tu­sind­vis af men­ne­sker har mistet deres op­s­pa­rin­ger. Desvær­re ved ingen, hvor mange af disse men­ne­sker, der begik selv­mord eller døde af stress-re­la­te­re­de syg­dom­me, eller blot fik deres drømme om en be­ha­ge­lig al­der­dom skudt i sænk, fordi per­so­nen snød dem. Per­so­nen var klar over, hvad han foretog sig, men hverken efter doms­af­si­gel­sen eller efter delvist udtjent straf har per­so­nen kunnet indse, at der skulle være blot det mindste forkert i hans hand­lin­ger.
Begge tilfælde vil give anledning til en straf, der udmåles efter et samfundsønske om hævn samt en kalkulering af, hvad der skal til for at sikre, at den kriminelle person ikke gør det igen, under hensyntagen til, at den kriminelle helst skal blive en produktiv samfundsborger, når straffen er udtjent.
Case study 1 er naturligvis den nu 16-årige, der for nyligt blev idømt fire års fængsel. Til sammenligning fik Case study 2, også kendt som Claus Riskær Pedersen, seks års fængsel til trods for, at hans forbrydelse havde et væsentligt større omfang og var præget af kalkuleret velvilje, og til trods for, at dommens størrelse ikke var nok til at få Claus Riskær Pedersen til at forstå, at det var en forbrydelse.
Det er næppe for tidligt at gætte på, hvem af de to, der mon vil lære mest af sin straf, men der kan ske meget på fire eller seks år. Lad os indtil da vurdere odds for hvem af disse personer, der mon gentager sin kriminelle handling, når han kommer ud af fængslet. Jeg tror dog ikke, at der er mange, der tør stille op i et væddemål, hvis jeg sætter pengene på, at det bliver Claus Riskær Pedersen. Tiden vil vise, hvem af de to, der fik for lav en straf, men jeg har mine formodninger.

2 Comments

Jeg er enig med dig i, at hvis straf skal virke præventivt, så må man ganske naturligt formode, at en strengere straf virker mere præventivt, når forbrydelsen er helt overlagt og bevidst, som ved økonomiske forbrydelser.

Foruden den præventive virkning er der som bekendt også ønsket om hævn, og her er der vel en klar tendens til, at det først og fremmest er voldsforbrydelser, der udløser hævntørst. Det udnyttes ret flittigt af populistiske politikere, og det bryder jeg mig personligt ikke om.

Men mon ikke der også er et andet aspekt i det?

Når folk ønsker hårdere straffe for grove voldsforbrydelser, så kunne en anden mulig forklaring vel også være, at man vurderer levende mennesker til at være betydeligt mere værd end materielle ting og økonomi, og at man derfor mener at straffene skal stå i proportion til det. Det er jo en forklaring der ikke uden videre skal forveksles med hævnmotivet.

Det jeg mener er, at det vel i sig selv er positivt, at folk vurderer mennesker til at betyde mere end materielle ting.

Selv har jeg det også lidt vanskeligt ved at acceptere, at f.eks. Kurt Thorsen fik mere i straf end denne 16-årige, fordi hans forbrydelse faktisk ikke i den forstand skadede nogen.

Det etiske dilemma, der kan ligge heri, kan måske bedst løses, hvis vi i langt højere grad brugte forskellige FORMER for straf, tror jeg. Altså strafformer, der stadigvæk opleves som sådan af gerningsmanden, men har forskellige sidevirkninger - der helst skal være positive.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 14.08.2008 06:50.

Forrige indlæg: Dummere end politiet tillader

Næste indlæg:"Dræb Shansen", eller "Kims: Når du er hadsk for sjov"

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.