Kristen næstekærlighed i teori og praksis

| No Comments |
Lixtal: 57Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook
Kristen fascisme

Der er næppe nogen ikke-troende eller ikke-kristen i Danmark, der er sluppet for at høre denne yderst ned­sæt­ten­de hold­ning om ikke-kristne: Hvis ikke det var for kri­sten­dom­men­ og dens næ­stekær­lig­heds­bud, ville vi ikke have fred og for­dra­ge­lig­hed, siger de kristne jævn­ligt.

Men hvordan for­hol­der kristne sig så i praksis til næ­stekær­lig­hed? Det giver en ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se et meget sigende svar på. Den viser, at ka­to­lik­ker og evan­ge­li­ka­le (pro­te­stan­ter) var blandt de grupper, der i størst ud­stræk­ning støtter brugen af tortur. Her kunne man selv­føl­ge­lig ind­ven­de, at de måske ikke var så stærkt troende, og at de mere en­tu­si­a­sti­ske følgere af re­li­gio­nen nok ville have for­stå­et det glæ­de­li­ge budskab lidt bedre.

Men nej. Jo mere overbevist praktiserende kristen, man var, desto mere støttede man brugen af tortor. Og jo mindre troende, man var, desto mere var man imod brugen af tortur:

For gruppen af katolikker og protestanter som helhed viste undersøgelsen, at gruppen af regelmæssige kirkegængere viste den største accept af tortur i sager mod terrorister, og kun 25 pct afviste brug af tortur. Og den største skepsis registrerede man hos den gruppe, der erklærede, at de ikke havde noget religiøst tilhørsforhold.


Konklusionen er blot endnu et eksempel på, hvordan vi ikke-troende oplever den kristne såkaldte "næstekærlighed". Vi oplever fjendtlighed, arrogance og overgreb - og kristendommens lange tradition for tortur siden middelalderens hekseforfølgelser er de tydeligvis heller ikke indstillede på at afskaffe.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 15.05.2009 08:12.

Forrige indlæg: Ingen lottogevinst på 43 milliarder

Næste indlæg:Call Me taber sag mod Forbrugerklagenævnet

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.