Nemme spørgsmål til Liberal Alliances simple svar

| No Comments |
Lixtal: 55Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook

Nedenstående er d.d. sendt til Liberal Alliance:

Kære Liberal Alliance,

Det er næppe undgået nogen politisk årvågen persons opmærksomhed, at en af Liberal Alliances primære mærkesager er nedsættelsen af person- og især erhvervsskatten, idet "[l]lavere skat giver plads til større velstand [og] gavner alle" jfr. jeres mærkesager (www.liberalalliance.dk d. 19. nov. 2010).

Det fik mig til at se på en af oversigterne over de enkelte EU-landes skattetryk på Danmarks Nationalbank, hvor selskabsskatterne for EU-landene og Norge er vist grafisk her:

Selskabsskat i EU 2010 Kilde: Skatteministeriet

Her er der nogle observationer, der slår mig:

For det første kan jeg undre mig over, at I mener, at selskabsskatten er høj her i landet, idet grafen ovenfor tydeligt viser, at dansk selskabsskat ligger på eller måske svagt under gennemsnittet for de viste lande. Hvis Danmark ikke på nogen måde falder markant udenfor normalområdet, hvordan kan I eller nogen andre så hævde, at selskabsskatten er "for høj" eller alternativt "for lav"?

For det andet kan man notere, at skattetrykket i Irland og i Grækenland er lavere end i Danmark, men disse lande befinder sig i en katastrofal økonomisk krise. I Island (som dog ikke er angivet i grafen) er skattetrykket på 18% også væsentligt lavere end i Danmark, og deres økonomi er praktisk taget opgivet.

Ser man den modsatte vej, hvor skattetrykket er højere, er der også nogle interessante observationer: Tyskland har et højere skattetryk end Danmark, men netop Tyskland står økonomisk særlig stærkt i øjeblikket. Spanien har et endnu højere skattetryk, men ikke desto mindre er det netop Spanien (og ikke f.eks nabolandet Portugal, der har et væsentligt lavere skattetryk end Spanien, og hvis skattetryk er sammenligneligt med Danmarks), der bliver værtsland for Vestas, der for nyligt sendte en chokbølge gennem dansk erhvervsliv ved at meddele, at firmaet flytter produktionen til udlandet.

Disse observationer giver anledning til at konkludere, at netop højere selskabsskatter giver anledning til bedre og mere stabil økonomi (for resistensen mod en global økonomisk krise indikerer vel om noget stabiliteten af en økonomi), og eksemplet med Vestas illustrerer, at det ikke er selskabsskatten, der afholder en virksomhed fra at bosætte sig i landet. Med disse betragtninger in mente, hvad er så Liberal Alliances forklaring på, at en lavere skat skulle garantere en bedre økonomi?

På forhånd tak, og med venlig hilsen,

Ole Wolf

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 19.11.2010 15:30.

Forrige indlæg: Sendt til Dansk Folkeparti

Næste indlæg:Appel til S og SFs vælgere, der er trætte af DF

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.