Forbrugerklagenævnet underkender Call Me

| 3 Comments | 2 TrackBacks |
Lixtal: 47Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook
Bemærk: Siden dette indlæg blev skrevet, har Forbrugerklaget givet mig medhold i min klage over Call Me, idet Call Me er blevet pålagt at refundere telefonens værdi.

Hvis nogen syntes, det var interessant, at jeg havde problemer med at få en defekt telefon repareret ved Call Me (tidl. Debitel), er der sket lidt i sagen i mellemtiden.

Forbrugerklagenævnet godtager sagen

For en måneds tid siden godtog Forbrugerklagenævnet efter temmelig lang reaktionstid endelig sagen, og sendte min klage til Call Me for at modtage deres kommentarer.
Call Me forsøger at snige sig udenom

Den 24. september blev jeg ringet op af en repræsentant ved Call Me. Jeg var ikke ved telefonen, men repræsentanten efterlod et direkte nummer, jeg kunne ringe tilbage til. Det var på sin vis behageligt at opleve, at det er muligt at ringe til Call Me uden at komme gennem et langt helvede af en telefonkø med en alenlang telefonmenu, men samtalen gav ikke anledning til et nyt resultat.

Call Me oplyste, at SonyEricsson i den oprindelige reparation havde valgt at bytte telefonen med en anden, da den maksimale reparationstid var nået, og at SonyEricsson derfor påbegyndte en ny garantiperiode på 24 måneder, idet SonyEricsson leverede en ny telefon til Call Me. Call Me forklarede, at den nye telefon derfor skulle behandles, som om den var en helt ny bestilling, og at jeg derfor måtte indstille mig på at indsende den nye telefon på samme vilkår, som når en telefon første gang går i stykker.

Call Mes repræsentant forklarede venligt, at hvis Call Me skulle bytte telefoner, og dermed anskaffe nye telefoner, før SonyEricsson havde besluttet, om en defekt telefon skulle repareres eller ombyttes, så ville Call Me miste penge, hvilket i et større perspektiv ville være problematisk for forretningen. Det kunne jeg naturligvis kun give ham ret i.

Til gengæld kunne jeg ikke give ham ret i, at det overhovedet kunne være mit problem, hvad Call Me har af aftaler med deres underleverandører. Som kunde oplevede jeg nemlig bare, at jeg sendte en defekt telefon til reparation, modtog en tilsvarende defekt telefon seks uger senere, og blev bedt om at vente op til seks uger mere på næste reparation. Hvad Call Mes eller SonyEricssons motivation for dette end måtte være, så ændrer det ikke på min oplevelse som kunde.

Det er ikke mit problem, at SonyEricssons og Call Me har indgået et antal interne aftaler, som kan give Call Me udgifter. Min situation som kunde er alene en aftale mellem Call Me og mig, og hvad Call Me har af øvrige aftaler er ikke noget, som jeg skal forholde mig til. Det måtte Call Mes repræsentant give mig ret i.

Call Me-repræsentanten foreslog en oplagt mulighed for fejlsøgning, som dog var allerede var afprøvet og beskrevet i min oprindelige henvendelse.

Repræsentanten forsøgte at overbevise mig om det rimelige i, at jeg indsendte telefonen til en fornyet - og formenlig langvarig reparation - men det afviste jeg, idet klagen netop havde til hensigt at undgå denne situation. Jeg opfordrede til sidst Call Me til at svare på Forbrugerklagenævnets henvendelse, idet Call Me besvarede den med Call Mes fortolkning af situationen. Dette accepterede Call Me, og jeg kan nu se frem til mange måneders ventetid, før Forbrugerklagenævnet får tid til at behandle sagen.

Forbrugerklagenævnet modtager Call Mes søforklaring

Call Me gentog deres argument overfor Forbrugerklagenævnet, da Call Me blev givet mulighed for at kommentere min klage.

Forbrugerklagenævnet bad mig uddybe, om jeg ønskede telefonen byttet eller købet ophævet (dvs. få pengene tilbage), hvortil jeg præciserede, at jeg ønskede købet ophævet. Jeg benyttede lejligheden til at kommentere, hvorfor Call Mes argument var irrelevant, idet sagen vedrører forholdet mellem mig og Call Me, ikke forholdet mellem Call Me og deres leverandør.

Forbrugerklagenævnet giver mig medhold

I dag, den 23. oktober, modtog jeg Forbrugerklagenævnets afgørelse i sagen, hvor Forbrugerklagenævnet gav mig medhold.

Af Forbrugerklagenævnets referat af en telefonsamtale med Call Me fremgår det, at Call Me forsøgte at gentage argumentet, men at Call Me blev pålagt at ophæve købet, idet Call Me jfr. købeloven har ret til at bese telefonen, så Call Me kan konstatere, at den beskrevne fejl er til stede.

Jeg indsender telefonen

Jeg har kontaktet Call Me, der noget modvilligt forklarede mig, at jeg skulle sende telefonen til deres firmaadresse i en passende indpakning mærket "Reklamation". I følge Forbrugerklagenævnet skal dette ske indenfor de næste 14 dage.

Da jeg har minimal tillid til Call Me, vil jeg dog lave en videooptagelse af telefonen, der dokumenterer defekten. Jeg mistænker nemlig Call Me for at ville påstå, at der er tale om en helt anden fejl, så de kan undgå at skulle ophæve købet.

Det vil herefter vise sig, om Call Me vil efterleve Forbrugeklagenævnets afgørelse. Men ellers har jeg jo nok en historie til DR1s forbrugerserie Kontant.

2 TrackBacks

Opdatering til mit tidligere indlæg om Forbrugerklagenævnets afgørelse mod Call Me:Call Me kunne godt mistænkes for at være uvillige til at godtage, at min telefon har den bemeldte defekt, som var at telefonen ikke kunne tændes, og at den ikke... Read More

Jeg har løbende rapporteret min sag mod Call Me, og Forbrugerklagenævnet er nu nået frem til sin afgørelse: Call Me skal tilbagebetale beløbet kr. 999,00 for en defekt telefon, som Call Me ikke har forsøgt at reparere tilfredsstillende.I løbet af... Read More

3 Comments

Og det er sgu lidt imponerende, at en virksomhed skal blive til en historie i et forbrugerprogram inden, at de handler som de bør og skal i følge gældende lovgivning.

Ja tak, hold os endelig opdateret med sagen, og sig gerne til, hvis du kommer i Kontant.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 23.10.2008 15:49.

Forrige indlæg: Børre om pirateri

Næste indlæg:Homo-dyr

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.