Den lille forskel

| 24 Comments | 1 TrackBack |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook

Nedenstående tabel er den nemme udgave. Den lidt sværere udgave kan læses i Theseus og nazismen:

Forskellen på nazisme og Dansk Folkepartis politik


Hint: Nazismen kan ikke reduceres til verdenskrig og gaskamre. Disse ting opstod først, da nazisterne fik gennemført deres politik. Hvis verdenskrig og jødeudryddelse var det udslagsgivende for, om folk var nazister, ville ingen af de tyske nazister i 1930'erne have været nazister!

1 TrackBack

Den mytologiske nazist from Aminas og Oles sæbekasse on 11.01.2009 19:21

Generelt er det dårlig stil at sammenligne grupper, man ikke bryder sig om, med nazister. Det er til gengæld en så ofte forekommende taktik, at den ligefrem har fået et navn på Internettet: Godwins lov. "Loven" henviser til, at de... Read More

24 Comments

...og så bliver nazismen endnu engang bagatelliseret. Hvem var Hitler? Ja, hvis man spørger nazi-apologeterne Amina og Ole, så var han bare sådan en Pia K.-type.

Om jeg fatter jeres mani med at snakke Nazismen ned i bagatel-størrelse. Det ene øjeblik er nazisterne en slags udgave af det danske politi, så er nazisterne bare en 30'ernes udgave af Det Republikanske Parti, og så er nazisterne bare DF der snakkede tysk. Intet middel er uacceptabelt, når det kommer til at overbevise yngre generationer om nazismns bagatel-status.

Det er nemlig rigtigt. Det morsomme er, at hvis man skal lede efter de dele af nazismen, hvor DF ikke deler deres grundlag, såsom de herlige i at gasse visse uønskede etniske grupper, jamen så er nynazister faktisk HELLER ikke nazister.


Disse benægter typisk, at det fandt sted.

1. Race: Dansk Folkeparti bruger slet ikke begrebet race i nogen forstand, der meningsfuldt kan sammenlignes med nazismen. Man har intet problem med folks hudfarve, men derimod med religiøse forhold. Det gælder også danskere som Abdul Wahid Pedersen.

2. "Socialdarwinistisk lære". Her tror jeg end ikke Wolf ved hvad han selv mener.

3. "Etniciteter/kulturer skal fjernes". DF stræber ikke mod nogen etnisk udrensninger. Stupid analogi.

4. "Fællesskabsorientering". Meningsløst. Ethvert parti er naturligvis orienteret mod et fællesskab. Din karakteristik i den henseende passer i øvrigt langt bedre på f.eks. Enhedslisten.

5. "Topstyring". DF er et demokratisk parti, der mere end nogen andre betoner grundloven og demokratiets betydning. At internt man har et centralistisk princip, kendes jo også fra f.eks. Enhedslisten. At sammenligne det med DNSAP, er naturligvis fjollet.

6. "Korporatisme": Støttes utvivlsomt væsentligt mere af f.eks. Enhl. end af DF, og var i øvrigt aldrig noget som DNSAP gjorde det store nummer ud af efter udrensningen af SA. Mærkelig ting at forsøge at lave en parallel ud af.

7. "Appellerer til følselser", er "populister". DF har haft stort set samme politik siden 1995 på alle væsentlige områder. Til forskel herfra har næsten alle andre partier siden da nyorienteret sig radikalt. Det gælder Soc.dem. der har eksiteret i 2-3 inkarnationer siden Nyrup, Venstre der blev et helt andet parti under Fogh end Elleman, og nu senest SF hvor den gode Villy nærmest har slettet og omskrivet partiprogrammet, for at virke "ansvarlig" overfor vælgerne. Reelt mener jeg konkurrencen om DKs mindst populistiske parti, kun står mellem Enhl og DF.

8. "Konflikt er godt". Tjah. Det må de, der stemmer på partier som i bloddryppende vendinger hylder "klassekamp" og den slags naturligvis være fuldstændig enige i.

9. "Menneskerettigheder": Menneskerettighederne blev skabt efter nazismens grundlægger havde skudt sig selv, og det er både ahistorisk og fjollet, at forsøge en parallel til naziternes syn på noget, som ikke eksisterede da de havde magten.

- Derudover ganske enig med William. Det er virkelig synd for venstrefløjen, at man på den måde konsekvent insisterer på at bagatellisere nazismens forbrydelser, bare fordi man ikke magter en reel og lødig argumentation.

Den læste jeg, og eftersom du selv mente den kunne opsummeres i punktform, var det naturligt også at svare på denne, og som alle der læser begge dele kan se, er mine gendrivelser særdeles præcise.

Ellers godt forsøgt.

Hør nu her, Ole. Du kommer med enkelte løsrevne citater, der enten ikke underbygger dine påstande, eller ganske ikke er repræsentative DFs politik. At et medlem af et parti siger noget sygt, som f.eks. de ekstremister i Minoritetspartiet, der ønskede at skyde jøder personligt, betyder selvfølgelig ikke, at det er partiets holdning. Ganske som f.eks. også Asmaa har erfaret med Enhl. mere end een gang.

Derudover kan jeg godt forstå, at du så konsekvent kryber udenom at forholde dig til min gendrivelse af dit sludder.

Ok. Så din punktvise opsummering mener du tydeligvis ikke engang selv, er repræsentativ for indholdet af din artikel. Fair nok, det kunne du jo bare have sagt til at starte med.

Så kigger vi lidt på påstandene heri. Du hævder, at antisemitismen ikke var kvalitativt forskellig fra den almindelige biologiske racisme nazismen led af. Nazismens had mod jøderne, var et led i en nationalistisk europæisk antisemitisk tradition, der er radikalt forskellig fra den generelle biologiske racisme, der prægede perioden.
Det er en banal historisk fejlopfattelse. At du så citerer "Blut und Ehre", som værende det bærende her, afslører også, at du vist ikke rigtig er på hjemmebane her. Det bærende i nazismens racisme, var ideen om koblingen mellem blodet og jorden. Der forelå aldrig planer om masseudryddelse af folk med anden hudfarve, der for nazisternes skyld bare skulle blive i deres hjemlande hvor de "naturligt" hørte til. I modsætning til jøderne, hvis diabolske indflydelse var universel. Masseudrydelse var en behandling, der kun skulle overgå de to nationsløse grupper, der var tilstede i Europa. Jøder og sigøjnere (og i nogen grad handicappede).

At Pia K. i det hele taget taler om at stille krav til indvandrere og efterkommere, viser forskellen ift. den nazistiske racetænkning meget fint. For en nazist ville selve det, at stille krav om integration til en jøde være absurd - for en jøde ville aldrig kunne blive accepteret pga. sit jødiske blod uanset hvor meget vedkommende ellers anstrengte sig. For nazismen var jøderne netop farligere, jo mindre jødiske og mere "ariske" de forekom. Derfor endte også højt dekorerede krigsveteraner fra WW1, der havde givet liv og lemmer for Tyskland og Kejseren i gaskamrene pga. deres jødiske blod. Her ser Pia K & co. tværtimod velintegrerede muslimer som f.eks. Naser Khader m.v. som eksempler på præcis hvad de ønsker - i.e. en frasigelse af de politiske aspekter i Islam, som de finder ubehagelige.

Man kan sagtens hævde, at Camres ide om at uddrive islam fra europa er ubehagelig, fordi ideen om etnisk udrensning er nærliggende. Det er jeg enig i, ganske som de historiske erfaringer med de, som vil "knuse kapitalismen" osv. giver deres udsagn en svært blodtørstig klang. Men det ændrer bare ikke ved, at begge udsagn er møntet på ideologier og ikke individer.

Som jeg har anført ovenfor, er DF et parti der i høj grad betoner respekt for grundloven og Folkestyrets legitimitet. Her er ingen fantasier om "proletariatets diktatur" eller lign, og da slet ikke den gennemgribende og fundamentale foragt for det parlamentariske demokrati, som gennemsyrede NSDAP allerede fra den spæde begyndelse og konsekvent blev promoveret. Foragten for det parlamentariske demokrati og ønsket om at omstyrte samme, er i dagens Danmark i vid udstrækning et venstrefløjs-fænomen.

I øvrigt er det sjovt, at det bliver fremdraget som problematisk, at DFs vælgere er relativt lavtuddannede. Til forskel herfor, havde nazismen jo utroligt godt fat i de højtuddannede og specielt på universiteterne var man vældig begejstrede for dem - endda væsentlig mere end i befolkningen som helhed.
Men det er da ret fint at se selverklærede socialister udtrykke en grundlæggende foragt for det arbejdende folk og disses dømmekraft så eksplicit.

Interessant lille skema (ikke det er så overraskende, men nok en god måde at stille tingene op på ). Lavede et lille forsøg på min egen blog som du/i muligvis kunne finde morsom/interessant.

http://ace63.urbanblog.dk/2008/12/21/113/

http://ace63.urbanblog.dk/2008/12/22/ace63s-eksperimentelle-fors%C3%B8g-the-pia-kj%C3%A6rsgaard-experience/

Du er velkommen hvis lysten melder sig :-)

Jeg læste skam hvad du skrev, og du hævdede at dit skema var "den nemme udgave", og det passede jo ikke, da du tydeligvis ikke står inde for hvad der står heri, som vi kan se ud fra din manglende evne til at forholde dig til min gendrivelse heraf, og fortløbende afstandtagen hertil.

Jeg kan konstatere, at du ikke formår at læse mit indlæg indenad. Det overrasker ikke, men trist ikke desto mindre. Men da du stadig vedbliver med at hævde nazisternes syn på jøder svarer til DFs på muslimer, må jeg jo gentage mig selv, så folk kan se, hvad du ikke kan svare på eller forholde dig til:
"At Pia K. i det hele taget taler om at stille krav til indvandrere og efterkommere, viser forskellen ift. den nazistiske racetænkning meget fint. For en nazist ville selve det, at stille krav om integration til en jøde være absurd - for en jøde ville aldrig kunne blive accepteret pga. sit jødiske blod uanset hvor meget vedkommende ellers anstrengte sig. For nazismen var jøderne netop farligere, jo mindre jødiske og mere "ariske" de forekom. Derfor endte også højt dekorerede krigsveteraner fra WW1, der havde givet liv og lemmer for Tyskland og Kejseren i gaskamrene pga. deres jødiske blod. Her ser Pia K & co. tværtimod velintegrerede muslimer som f.eks. Naser Khader m.v. som eksempler på præcis hvad de ønsker - i.e. en frasigelse af de politiske aspekter i Islam, som de finder ubehagelige."

Det kan jeg godt forstå du ikke kan sige hverken buh eller bæh til, for ret beset tror jeg ikke du aner særlig meget om nazismen, men blot er opsat på at få din bovlamme analogi til at virke plausibel. Det er pinligt, fordi du på den måde både illustrer din uvidenhed, og virker utroligt opsat på at banalisere nazismen.

Det er skægt, at du taler om at "Blut und Ehre" skulle være et mere nutidigt term i modsætning til "Blut und Boden". Blut und Ehre var Hitlerjugends slogan, og altså fuldstændig samtidigt med det langt mere overordnede credo "Blut und Boden", der illustrerede det helt centrale ideologiske forhold, at nationen og jorden for nazisterne var uløseligt forbundet - hvilket i øvrigt også var ret relvant for den antisemitisme man praktiserede. Det er ret skægt, at se du tydeligvis end ikke har de mest basale historiske facts på plads heller ikke her.

"Det er ikke væsentligt for den nazistiske ideologi, at det lige netop var jøder, de hadede. En hvilken som helst befolkningsgruppe kunne have været indsat på dette sted, uden at nazismen havde set spor anderledes ud."

Det er noget fordrukkent pladder. Nazismens antisemitisme var et historisk og unikt produkt af en historisk udvikling, der var foregået op gennem det 19. århundrede. Det var ingen "anti-muslimske" bevægelser, der var analoge, og nazismen ønskede ganske enkelt ikke at udsætte nogen andre befolkningsgrupper (udover, i begrænset omfang, sigøjnerne), for samme behandling som jøderne. Det var lodret løgn, da du hævede det, og det er også meget symptomatisk for din totale mangel på reel viden om emnet.
Mht. islam, var et af de meget få ikke-germanske SS-korps, SS-Handschar fra Bosnien, i øvrigt muslimsk med deres egen felt-mufti, ligesom Hitler og Stormuftien af Jerusalem - Yassir Arafats onkel - havde et glimrende venskab, og var helt forenede i deres rabiate had til jøder.

"Der er ikke nogen ideologi uden udøvende individer, så når man ønsker at knuse en mange millioner stor ideologi, kan det kun opnås ved at udslette mange millioner udøvere - det er logik for høns."

Det skal jeg nok huske at citere dig for, at venstrefløjen opfordrer til massemord, når nogen begynde at tale om at "knuse kapitalismen" eller "knuse nazismen".

"Jeg har ikke taget afstand til den korte udgave, men (tydeligvis forgæves) forsøgt at forklare dig, at en forsimplet udgave umuligt kan være lige så dækkende som den lange udgave. Hvis du vil gå i detaljer, må du vælge den detaljerede udgave."

Jeg var ikke interesseret i at gå i detaljer. Jeg gik ud fra indholdet i din opsummering var repræsentativ for indholdet i artiklen, og gendrev derfor de pointer. Det kan jeg så forstå på dig ikke er tilfældet. Virkelig ynkeligt du ikke vil stå ved dine egne påstande, og har modet til at forsvare dem.

"Den hitlerske opfattelse af "blod og BLAH" er nationalisme og mysticisme, og så kan det være ligemeget, om det er blod og ære eller blod og bondemuld."

Ja, med din totale mangel på historisk indsigt, og viden om hvad du taler om, kan jeg da sagtens forstå du har det syn på tingene, at ideologien ikke er vigtig. At du i ramme alvor troede at Blut und Ehre var mere "nutidigt" illustrerer jo til fulde, at du tåger fuldstændig rundt i selv de mest basale fakta. Og skulle du risikere at blive klogere, ville det jo - som alle kan se her i tråden - totalt underminere dine bovlamme analogier. For nazismen var forholdet mellem blodet og jorden imidlertid helt centralt, både for egen identitiet, førerbegrebet som legemliggørelse af nationen samt for hadet mod nationalitetsløse grupper. Det kan du naturligvis ikke forstå, med din mangel på grundlæggende viden, men det skal naturligvis ikke forhindre mig i at udpege det lattervækkende i dine forsøg på historiske analogier.

"Men det skal handle om ord, ord, ord, ikke? For det er jo på ORDENE, at Dansk Folkeparti adskiller sig fra nazismen, ikke på indholdet."

Nazismen ønskede demokratiet afskaffet. DF støtter grundloven langt mere end f.eks. Enhl., nazisterne var erklæret anti-demokratisk. DF insisterer på integration, nazistpartiet ønskede eksklusion af jøder uanset hvad, baseret på teorier om det jødiske blod. Nazistpartiet mente den jødiske religion var aldeles underordnet biologien, DF mener at biologien er irrelevant, men at religionen er det centrale. Osv. osv.

"For det første er det kun dele af venstrefløjen, der udtrykker, at man vil "knuse kapitalismen" eller "knuse nazisterne". Du kan ikke skære alle over én kam her, selv om jeg ikke er overrasket over, at du alligevel prøver. For det andet er kapitalisme - imodsætning til religion, som indebærer en del mere end økonomisk metode - ganske ligetil at vælge til eller fra. Når man siger, man vil knuse denne metode, kræver det ikke en udslettelse af udøverne."

"Forresten kan jeg godt komme i tanke om semittiske folk, der ikke er jøder, og som Dansk Folkeparti er særdeles fjendtlige overfor - f.eks. folk fra Mellemøsten: Muslimske indvandrere."

DF er klart fjendtlige overfor folk, der er fundamentalistiske muslimer - om de kommer fra Århus (som Abdul Wahid), Iran er dem bedøvende ligegyldigt, idet de netop ikke har et hele det biologiske aspekt, der for nazismen var så central. Derimod er der ingen tvivl om, at for DF klart ville velkomme f.eks. asylansøgere fra mellemøsten og altså af "semitisk" baggrund, der f.eks. var forfulgte pga. deres kristendom eller lign. Det ville være utænkeligt for en nazist under nogen omstændigheder ville lade en jøde, uanset hvor sekulariseret osv. blive accepteret som en ligemand, eller blot borger i det hele taget.
Det er ret pinligt, at du fremturer med dit ahistoriske og dillitantiske vås, når det er så tydeligt, du faktisk ikke ved noget om den ideologi du forsøger at sidestille med DF.

BWAHAHAHAHA! Så snart det går op for dig, hvad præcis du har sagt og hvad implikationerne heraf, som du tydeligvis ikke magtede selv at fatte er, så kommer du straks farende med den ene undskyldning mere bovlam end den anden :-D
Og nej du, når man som socialist taler om at "knuse kapitalismen" er der langt mere, der historisk taler for, at der er en reel massemorderisk intention bagved dette - for det er jo et banalt historisk faktum, at langt, langt flere påståede kapitalister er blevet myrdet af socialistiske diktaturer, end muslimer er blevet myrdet af europæiske nationalister. Men det var pænt af dig selv at levere argumenterene for hvorfor dine trosfæller på venstrefløjen selv er præcis ligeså massemorderiske som du hævder Mogens Camre er...


"Det handler ikke om, hvem syndebukken specifikt er, men om at man udråber en syndebuk, i øvrigt baseret på racistiske holdninger. Det handler ikke om, at kun tyske nationalister kan være nationalister, men om at ideologien bygger på en blanding af raceopfattelse og nationalisme. Det handler om nazismens værdisæt i forhold til Dansk Folkepartis værdisæt. Man kan - som den lange/svære artikel pointerer - tage elementer ud og sætte nye udgaver af elementerne ind på samme sted, som har fået nye navne og ansigter, men så længe den store sammenhæng og sammensætningen af delene er den samme, er der ikke nogen praktisk forskel."

Som illustreret, ovenfor er det væsentlige og helt centrale ideologiske forskelle, der gør de to ideologier grundlæggende forskellige. Men hvis man udskifter arbitrære elementer efter forgodtbefindende, kan man naturligvis snildt få hvadsomhelst til at ligne hvadsomhelst. Hvis man f.eks. udskifter "jøder" med "kapitalister/den herskende klasse/etc" og "føreren" med "centralkomiteen/politbureauet", ja så ligner socialisme og nazisme jo også hinanden virkelig meget, og altså kan man med din egen logik konkludere, at det faktisk er dig der som selvudnævnt socialist, minder mest om en nazist.
Det kunne jeg dog ikke finde på, da ræsonnenenter på dit infantile niveau ikke er noget jeg gør i, men det illustrer fint hvor amatøragtigt dit forsøg på en parallel er.

Jeg tager helt ærligt ikke så store hensyn til sensibiliteterne hos folk, der argumenter så underlødigt mht at beskylde andre for nazisme, som du har præsteret. Så føler du for at slette mine indlæg pga. en evt. overfølsomhed overfor at andre også taler lige ud af posen, gør du naturligvis bare det. Det er jo din weblog.
For mig har det altid stået som den ultimative falliterklæring at slette andres indlæg - og let's face it, ender du med at ty til den slags, kender vi jo begge udemærket den rigtige grund.

- For dine læsere burde du måske så tone rent flag, og erklære, at du har gjort dette, men well - den anstændighed forventer jeg egentlig heller ikke af dig, så no problem der.

"Hvad angår det, du mener, at jeg nægter at blive klogere på, så skrev jeg: "Det giver ikke mening at bruge 1920'ernes og 1930'ernes nazisteres retorik omkring "jord"; det handler om, hvad det ville blive kaldt i dag."

Og der mener du så, at "Blut und Ehre", der var Hitlerjugends motto, fra præcis samme periode ville være mere dækkende for begrebet "Blut und Boden", der faktisk præcis dækker denne sammenkædning. Goddag, mand, økseskaft. Som jeg skrev virker det slet ikke som om du har styr på det mest basale mht. den nazistiske ideologi.

"Jeg siger LIGE NETOP, at nazisterne drog en meget kraftig sammenhæng mellem race og landegrænser."

Du hævder DF har en ideologi, der ligner den nazistiske. Det du dog ikke fatter, er at DF hverken har samme nationalitetsopfattelse - i.e. synet på relationen ml. jord og blod, ikke samme demokratiopfattelse og SLET ikke samme raceopfattelse. At du ikke vil forholde dig til det banale faktum, er virkelig pinligt.

"Jeg forstår heller ikke, at du åbenbart læser det som det stik modsatte. Det er denne stærke kobling mellem nationalitet og race, der karakteriserer såvel nazismen som Dansk Folkepartis danskhedsopfattelse."

"Hvis Dansk Folkeparti ikke mente, at biologien var væsentlig, ville der vel ikke være så meget racisme i og omkring partiet - igen forsøger du at gøre det til en strid om ord og hvad de siger, mens jeg forholder mig til, hvad de gør og viser i praksis."

Alt du forholder dig til er naturligvis på præcis samme måde "ord". Du foretrækker så bare, at forholde dig til løsrevne citater fra enkeltpersoner, fremfor partiets officielle politik. Og når vi endelig kigger på f.eks. dit Pia-citat, demonstrerer du dermed selv, at hendes syn på spørgsmål om religion og race er fundamentalt og væsensforskelligt fra det nazistiske.

"Jeg erstatter ikke hvadsomhelst med hvadsomhelst; jeg erstatter navnet på ét forfulgt folk med navnet på et andet."

Du erstatter en gruppe med en anden, og hævder så bare fodtrampende at der er en lighed, du i øvrigt ikke kan argumentere for. På samme måde som kan erstatte "kapitalister" med "jøder". Ingen forskel, bortset fra at du tilfældigvis hellere vil sidestille DF'ere med nazister end dine egne trosfæller på venstrefløjen.

"Det er formen, ikke indholdet, der skifter, for det er ikke en strid om ord, det her, men en pointe omkring holdninger og grundværdier."

Grundværdier som altså ikke er identiske mht. DF og nazisterne. Som påvist, er lighederne - hvis man endelig vil bruge dine bizarre logik - faktisk større mht. andre totalitære og moderne massebevægelser som f.eks. socialismen, der også er mere sammenlignelig når det kommer til både utopiske feberdrømme, graden af undertrykkelse og antallet af ofre herfor.

"Kapitalisme er ikke en ideologi, men en samfundsstruktur i form af en økonomisk metode. Det kan knuses, uden at man knuser mennesker."

Kapitalisme udgøres ganske ligesom alle andre strukterer af enkeltperson, der kan myrdes. På samme som kapitalisme kan betegnes som en struktur, kan også islamisme betegnes også dette - denne blot en religiøs sådan. Der er ingen vej tilbage Ole, du har meget fint demonstreret dine egne trosfælles blodtørstighed. Velbekomme.

"Det er ikke nogen falliterklæring at slette indlæg fra folk, der føler sig nødsaget til at tale grimt."

Selvfølgelig er det det. At begynde at klynke over form, frem for at forholde sig indhold, er altid en falliterklæring.

"Jeg skal nok selv bestemme, hvad jeg mener med "Blut und whatever"."

Jada, hvis du insisterer på at demonstrere din totale manglel på historisk forståelse af den nazistiske ideologi med citater fra Hitlerjugend som ikke illustrer hverken det ene eller anden, og du tydeligvis ikke anede hvor kom fra, så be my guest.

"Jeg forholder mig ikke til citatet fra Pia, men til partiets adfærd og praktiske politik, så det demonstrerer hverken fra eller til."

Du bruger eksplicit citater fra Pia som belæg for din argumentation, men det står du tilsyneladende heller ikke ved længere, ligesom din opsummering heller ikke var repræsentativ for indholdet... Gad nok vide hvad du egentlig står inde for af dine egne påstande?

Men hvis vi kigger på den førte politik, er forskellen naturligvis kun så meget desto større. I praksis har DF været en af det parlamentariske demokratis største støtter, ingen herfra har ønsket lovgivning på baggrund af genetiske kriterier, og man accepterer til fulde grundlovens paragraffer om f.eks. tildeling af statsborgerskab til alle der får det godkendt af folketinget, osv. osv. Hvis vi kigger på den praktisk førte politik, bliver forskellen kun endnu mere eksplicit - og hvis det var den du henviste til, er det virkelig påfaldende, at du forsøger at dokumentere det med citater - eller som du selv kalder det "ord, ord, ord". Det virker lidt hyklerisk, kan du godt se.

"Jeg henviser til deres kombination af racisme og nationalisme, uanset hvad du så måtte synes om det. Mærkeligt, at du ikke opponerer mod "Blut"-delen i øvrigt."

Haha! :-D Ja, hvis du nu havde fulgt med i diskussionen, ville du have opdaget af "blodet" for nazismen præcis var det biologiske aspekt, der er fraværende for DFs syn på muslimer - som jeg skrev, og du tydeligvis har demonstreret du ikke kan forholde dig til:
"Du hævder DF har en ideologi, der ligner den nazistiske. Det du dog ikke fatter, er at DF hverken har samme nationalitetsopfattelse - i.e. synet på relationen ml. jord og blod, ikke samme demokratiopfattelse og SLET ikke samme raceopfattelse. At du ikke vil forholde dig til det banale faktum, er virkelig pinligt."

"Men "race og jord"-sammenkoblingen er med moderne, afmystificerende ord en forening af racisme og nationalisme - samme forening, som når Dansk Folkeparti råber om Danmark (sted) for danskere (race og tro)."

Igen, DF har intet problem med konvertittet fra Islam, tværtimod accepterer de jo præcis folk som Naser Khader, Hirsi Ali og mange andre med arabisk eller anden baggrund, hvis disse har lagt islam bag sig. For en nazist er selve ideen om at acceptere en jøde som ligestillet utænkelig. Som jeg tidligere har forklaret dig tålmodigt, er selve assimilationen en større trussel mod nazisten, end den uintegrerede "øst-jøde", for DF er assimilation selve målet. At du stadig forsøger at undvige det grundlæggende faktum er virkelig beskæmmende for din hæderlighed som debattør.

"Nazisterne opfattede jøderne som en kombination af race og religion, ganske som Dansk Folkeparti har valgt et fjendebillede, der foruden at have en "fremmed" religion også har semitisk blod."

Sikke noget vrøvl. For nazisterne var det biologiske fuldstændig afgørende, hvorfor selv sekulariserede jøder, der kunne være krigsveteraner blev gasset. DF har præcis lige så meget imod en Abdul Wahid Petersen som de har mod en Abu Laban. Det ved du selvfølgelig også godt, for det har jeg forklaret dig flere gange, men du ignorerer det. Det er virkelig dårlig debatstil, og lidt ynkeligt.

"Kapitalisme er en samfundsstruktur og et økonomisk system, og er hverken en racebetegnelse eller en religion. Kapitalisme kan vælges til eller fra, og indeholder ikke de dele af religionerne, der har at gøre med verdensanskuelse, "fornuften" i tilværelsen, osv., og som netop gør religioner til noget, der kræver elimination af individer for at blive fri for."

Kapitalisme er en struktur, der udgøres af individuelle kapitalister - ganske som islamisme er en struktur, der udgøres af individuelle islamister. Kapitalisme er, ligesom islamisme, en overbevisning, der kan vælges til eller fra. Det er virkelig skægt at se dig sprælle i dit eget net. Næste gang jeg hører nogen vræle om at "knuse kapitalismen" jeg skal nok huske at minde folk på venstrefløjen om Ole Wolfs viise ord:
"Der er ikke nogen ideologi uden udøvende individer, så når man ønsker at knuse en mange millioner stor ideologi, kan det kun opnås ved at udslette mange millioner udøvere - det er logik for høns."

"Når kommunismens rædsler også gav sig udslag i blandt andet jødeforfølgelser, så var det afgjort en ting, der skal undgås. Men i modsætning til nazismen var forfølgelsen af en race-syndebuk ikke et kernepunkt, hvor synlige kommunismens rædsler så end skulle blive."

Ganske som den virkeligggjorte nazisme medførtw massemord, har den virkeliggjorte socialisme gjort det samme - omend i langt større målestok. På samme måde som massedrab på jøder ikke er ekspliciteret i Mein Kampf, men fulgte som en naturlig konsekvens af nazismen, er massedrab på f.eks. påståede kapitalister ligeledes ikke nævnt af Marx, men følger stort set altid med den virkeliggjorte socialisme. Også på den måde ligner socialisme og nazisme hinanden en hel del.

"I øvrigt har jeg som ateist ikke nogen trosfæller."

Åhr du, jeg tager det ikke så tungt om folk tror på "det post-revolutionære klasseløse samfund" eller "himmerige". Om folk kalder deres fantasi-utopia det ene eller andet, gør ikke den store forskel for mig.

Prøv at høre her Ole. Som jeg har gjort klart, er jeg bedøvende ligeglad med om du sletter mine indlæg eller ej. Hvis du foretrækker at klynke over form, fremfor forholde dig til indhold, så slet alt du lyster - jeg er ret kold overfor den slags trusler, og har før fået slettet indlæg af ekstremister på begge politiske yderfløje.
Og som sagt er jeg ret sikker på, at de der har fulgt med i denne diskussion uden større problemer kan afdække dine bevæggrunde, såfremt du giver dig i kast med den slags.

Lad os tage den med blod og ære. Du skrev i artiklen:

"Socialdarwinisme var et nøgleord i nazismen, hvor nationalitet, religion og etnicitet knyttedes nært sammen som uadskillige dele, der blev anset som en iboende egenskab for hver race (man ville nok have benyttet udtrykket "genetisk", hvis dette begreb havde været kendt dengang). Ingen grad af kulturel og samfundsmæssig integration ville være mulig uden mange generationer af genetisk integration, mente man. "Blut und Ehre" (blod og ære) fulgtes ad."

Her påpeger jeg så, at, du har fucket op i citaterne, fordi du ikke har styr på hvad du taler om. "Blut und Ehre" var ikke et centralt dogme i nazismen men et slogan for Hitlerjugend der skulle signalere kamp- og offervillighed. Derimod var netop "Blut und Boden" et centralt for den nazistiske forståelse af "nationalitet, religion og etnicitet" - i.e. koblingen mellem det biologiske og nationen.
En kobling, der som jeg har påvist slet ikke eksisterer i DF, hvor man tværimod netop er hardcore assimilationister. Det har du ikke forholdt dig til, fordi du ikke aner hvad du skal sige til det, og som påpeget er det virkelig dårlig debatstil.

"Enkeltcitater er ligegyldige, for alle kommer ind i mellem til at sige noget, de ikke mente. Men mange ensartede citater er ikke uheld - de er et mønster."

Hvis man gider cherry-picke citater fra politiske yderpartier, kan man relativt nemt samle en fin buket sådanne, selvom dit eget Pia Kjærsgaard citat, der skulle vise hendes påståede nazi-agtige holdninger, demonstrerede det stik modsatte - hvilket du heller ikke har forholdt dig til. Som jeg skrev:
"At Pia K. i det hele taget taler om at stille krav til indvandrere og efterkommere, viser forskellen ift. den nazistiske racetænkning meget fint. For en nazist ville selve det, at stille krav om integration til en jøde være absurd - for en jøde ville aldrig kunne blive accepteret pga. sit jødiske blod uanset hvor meget vedkommende ellers anstrengte sig. For nazismen var jøderne netop farligere, jo mindre jødiske og mere "ariske" de forekom. Derfor endte også højt dekorerede krigsveteraner fra WW1, der havde givet liv og lemmer for Tyskland og Kejseren i gaskamrene pga. deres jødiske blod. Her ser Pia K & co. tværtimod velintegrerede muslimer som f.eks. Naser Khader m.v. som eksempler på præcis hvad de ønsker - i.e. en frasigelse af de politiske aspekter i Islam, som de finder ubehagelige."
- Og nu, kære læser, bemærk hvordan vi skal Ole ignoere det banale faktum for 117. gang...

Men men, ifølge dig selv, er det jo kun "ord, ord, ord". Det der tæller ifølge dig selv er handling, og den er, som jeg skrev og du - selvfølgelig - undlod at forholde dig til:
"[H]vis vi kigger på den førte politik, er forskellen naturligvis kun så meget desto større. I praksis har DF været en af det parlamentariske demokratis største støtter, ingen herfra har ønsket lovgivning på baggrund af genetiske kriterier, og man accepterer til fulde grundlovens paragraffer om f.eks. tildeling af statsborgerskab til alle der får det godkendt af folketinget, osv. osv. Hvis vi kigger på den praktisk førte politik, bliver forskellen kun endnu mere eksplicit - og hvis det var den du henviste til, er det virkelig påfaldende, at du forsøger at dokumentere det med citater - eller som du selv kalder det "ord, ord, ord". Det virker lidt hyklerisk, kan du godt se."

"Det er dén pointe, citaterne har til hensigt at bringe. Hvad Pia hævder om grundlov osv. kan jeg virkelig ikke tage mig af, når hun samtidig afviser den omkring f.eks. "Tuneserloven"."

Pia Kjærsgaard "afviser" ikke grundloven ift. Tuneserloven, hun påpeger at hun i lighed med justitsministeriets jurister ikke mener der er nogen konflikt ift. denne, og at Henning Koch nærmest rutinemæssigt hævder denne eller hin lov er i konflikt hermed, uden han dog een eneste gang har vist sig at få ret ved f.eks. højesteret eller andre steder.

"Hvad foragt overfor parlamentarisk demokrati angår, så kan du jo overveje Dansk Folkepartis udsagn omkring EU- og FN-enighederne, når det kommer til retspraksis. De ønsker netop at undlade at følge disse regler, som Danmark ellers har valgt at følge."

Det er også ganske legitimt at ønske dette, og arbejde for et demokratisk mandat hertil. Det ser jeg ikke nogen konflikt med det parlamentariske demokrati i overhovedet.


"Mens både nazismen og kommunismen i praksis indebar usigelige rædsler mod (især) jøder, så er fjendebilleder baseret på race ikke nogen integreret del af kommunismen."

Næh, men had mod helt specifikke, navngivne grupper er. Og ganske som nazismen havde et historisk betinget og helt unikt forhold til antisemitismen, har socialismen et helt specielt forhold til de påståede kapitalister. Derfor er det præcis lige fusket og faktuelt ukorrekt, at lade som om man kan "udskifte" jøderne, som nazisterne hadede pga. en lang og særegen historisk udvikling involverende antisemitiske partier og en konflikt ift. en gruppe, der blev set som nationsløs osv., som at lade som om man kan "udskifte" kapitalisterne i den socialistiske ideologi. Begge dele er, som jeg har skrevet, fjollet og udtryk for en infantil forståelse af historien - for ikke at sige decideret misbrug heraf.

"Massedrabene VAR en nødvendig følge af nazismens ideologi. Ikke fordi de var beskrevet i "Mein Kampf", planlagt eller for den sags skyld overhovedet overvejet, men fordi Hitler og co. hele tiden beskrev nødvendigheden af, at jøderne m.fl. blev "fjernet"."

Ja, nazisterne hadede alle jøder pga. deres biologiske makeup, ikke deres religion. Som sagt - og som vi nu skal se dig ignorere igen-igen - havde nazismen et ret perifært forhold til den jødiske religion, og sekulære eller ateistiske jøder hadede de faktisk endnu mere, fordi nazisterne anså dem for nogen der "skjulte" deres sande jødiske natur, der igen var tæt forbundet med deres status som "nationsløs" og derfor "kosmopolitisk" minoritet. I modsætning hertil, kan vi konstatere at DF mener at det er islamismen der som ideologi er et problem, og finder fundamentalistiske imamaer præcis lige usympatiske uanset om de hedder Petersen eller Laban til efternavn, og glad og gerne hylder frafaldne herfra - ligeledes uanset oprindelse osv.

"Hvis man skal fjerne mennesker, der ikke bare kan fravælge, hvad de er, så er (etnisk) udrensning en nødvendig konsekvens. Hvordan vil du foreslå, at Dansk Folkeparti "fjerner" muslimerne fra Europa, monstro?"
Det er jo ret åbenlyst at se DF ikke har nogen sådan politik, og det eneste du bygger det på er en enkelt tale (der blev lagt afstand til af partitoppen) og altså "ord, ord, ord". I den førte politik betoner de kompromisløs assimilation, begræsning af yderligere indvandring og undladelse af særhensyn til Islam.
Men well, skal jeg være flink, tror jeg faktisk heller ikke, at dine socialistiske meningsfæller reelt er fortalere for massemord, når de fabler om at "knuse kapitalismen/fascismen/nazismen/heterosexismren/whatever", selvom de da nok kan drømme søde drømme om de i ny og næ og i festligt lag.

"Hey, jeg kan da godt forstå, at det er smadderærgerligt for Dansk Folkepartis følgere, at jeg kommer og viser, at Dansk Folkepartis ideologiske værdigrundlag er nær-identisk med nazismens ditto."

Jeg aner virkelig ikke hvordan DFs tilhængere har det med dine mærkelige analogier - det må du tage op med dem. Men som en faghistoriker, der ved en del om nazismen, kan jeg ikke undgå at påpege din manglende viden om emnet, og i hvor høj grad du er villig til manipulation, for på een gang at lave en analogi, der i lige høj grad er historisk uvederhæftig og banaliserer nazismens forbrydelser.

Mikkels indlæg slettet på grund af personligt fjendtligt og nedladende sprogbrug.

Endnu et indlæg fra Mikkel slettet. Han har åbenbart lidt svært ved at forstå det.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 26.12.2008 12:32.

Forrige indlæg: Maksimalstat

Næste indlæg:Historien om Pia og hendes venner

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.