Kortdata: Open content møder closed content

| 1 Comment |
Lixtal: 47Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook

Jeg har tidligere omtalt OpenStreetMap, og i mit lokalområde er Aalborg og især Nørresundby blevet væsentligt udbyggede siden da. Men er det ikke spild af tid at opbygge disse kort, når nu alle og enhver jo reelt godt kan købe færdige kort i GPS-navigatorerne fra TomTom, Garmin, Magellan, osv., som holdes opdaterede? Hvad er der nu galt med Google Maps, som også holdes opdaterede, uden at vi behøver røre en finger? Svaret er desværre ikke ligetil.

De kommercielle kort har ofte den fordel, at der findes formelle opdateringsprocedurer omkring kortene. I mange tilfælde har kort-udbyderen aftaler med officielle myndigheder, så anlægningen af nye veje eller ændringer af eksisterende veje bliver indrapporteret.

Tovbåd

Ret­tel­sen vil således optræde i de nye kort, uanset hvor fjernt, den måtte ligge. End­vi­de­re er de kom­merci­el­le kort ofte blevet ud­vik­let over lang tid - i Danmark går Kort & Ma­tri­kel­sty­rel­sens hi­sto­rie tilbage til 1757 - og er derfor sær­de­les kom­plet­te. Til gengæld er det nød­ven­digt, at kort-ud­by­de­ren ønsker at tilføje ny in­for­ma­tion, så hvis ikke kort-ud­by­de­ren har en bu­si­ness case for f.eks. at kort­læg­ge diverse for­ly­stel­ses­par­ker, sko­v­sti­er, vej­ty­per, POIs, osv., så skal man ikke regne med, at den slags bliver til­fø­jet. Æn­drin­ger, som de of­fi­ci­el­le myn­dig­he­der af en eller anden grund ikke får ind­be­ret­tet, bliver med en vis sand­syn­lig­hed heller ikke med­ta­get - du kan f.eks. næppe for­ven­te at se en "bro" som tovbå­den herover blive indført i et kom­merci­elt kort.

I kontrast til dette findes der ikke nogen procedurer for, at offentlige myndigheder indberetter ændringer til OpenStreetMap. Derfor kan det tage lang tid, før en ændring bliver opdaget og rettet. Store ændringer i byområder skal nok blive identificeret forholdsvis hurtigt, men små ændringer i landdistrikterne vil kunne forblive urettede i lang tid. Selv en nok så stor "kritisk masse" af brugere kan ikke forventes at fange disse små og fjerne ændringer i løbet af kort tid. Til gengæld er ændringer i OpenStreetMap omgående tilgængelige, så når en kortrettelse er blevet foretaget, skal man ikke vente på, at det nye kort bliver udgivet. Endvidere er det muligt at foretage ændringer og tilføjelser, som en kommerciel kort-udbyder måske ikke ville have indført. For eksempel er der på baggrund af den åbne og gratis tilgængelighed af de digitale kortdata fra OpenStreetMap dukket hjemmesider op såsom Whitewater Maps og OpenCycleMap.

OpenStreetMap er stadig i høj grad under opbygning, og det er kun i de større byer, at man kan forvente en høj grad af kortlægning. Der er også stor variation mellem de enkelte lande, hvor omfattende, kortlægningen er. I en række situationer beviser OpenStreetMap dog sit værd samt sit potentiale. Se blot på forskellen mellem det "officielle" kort over Bagdad fra Google Maps (10. maj 2009), hvor kun ganske få veje er indtegnet, og OpenStreetMap-kortet (10. maj 2009) over Bagdad, der er yderst detaljeret:

Bagdad på Google MapsBagdad pÃ¥ OpenStreetMap

Modsat skal man indtil videre næppe satse på OpenStreetMap, hvis man vil holde ferie her i landet, hvor de kommercielle kort er yderst detaljerede og dækkende. Denne situation kan dog ændre sig, når kortet OpenStreetMap langsomt men sikkert bliver udbygget. Jeg har anskaffet mig en Garmin eTrex Vista HCx GPS-modtager, som jeg plejer at tage med mig, når jeg skal nogen steder, hvor jeg formoder, at der vil være nyt kortmateriale.

Personligt så jeg gerne GPS-navigatorerne udvikle sig til kortløse navigatorer, der fungerer ved at være online, idet de får ruteplanlægningen og kortene serveret som et abonnement: I stedet for at bakse med kort, der hurtigt bliver forældede, kunne navigatoren koble sig til kort-udbyderens service, så navigatoren altid benytter det seneste kort. Med undtagelse af den stadig begrænsede dækning for en online-forbindelse og den ret høje pris for trådløse dataabonnementer, er der intet, der forhindrer denne metode. Det ville utvivlsomt være muligt at indgå en kontrakt med f.eks. Google Maps, eller også kunne Garmin, TomTom, m.fl. se en økonomisk fordel i at udbyde denne slags navigatorer. Men det ville sikkert også være muligt med en løsning, der var bygget op omkring OpenStreetMap og en on-line ruteplanlægger.

1 Comment

MÃ¥ske du kunne skrive en lille guide til at uploade til openstreetmaps?
Jeg har en del kort, men synes det er ret dårligt beskrevet i openstreetmaps wiki hvad man egentligt skal gøre hvis man vil lave simple opdateringer.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 10.05.2009 17:32.

Forrige indlæg: Det konservative kongehus får konservativ støtte

Næste indlæg:Ingen lottogevinst på 43 milliarder

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.