december 2011 Archives

Kære PET

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 57Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt til PET:

Kære PET,

Jeg har med interesse læst jeres rapport om jeres indsats mod politisk ekstremisme, der blev udgivet d. 14. november 2011. Imidlertid undrer jeg mig over rapportens redegørelse for det venstre­­ekstre­­mistiske miljø. Jeg vil her fremhæve følgende passage i rapporten:
Venstreekstremistiske aktiviteter er primært rettet mod virksom­heder, stats­in­stitu­tioner eller det højre­­eks­tre­mistiske miljø. Det venstreeks­tre­mistiske miljø knytter typisk aktioner op på politiske enkeltsager, f.eks. anti-militarisme, anti-fascisme, anti-racisme, anti-globa­lisering, kampen imod xenofobi, dyre­velfærd, inte­grations- og asylpo­litik, støtte til revolu­­tionære bevægelser i udlandet samt klima­­politik.

Passagen bekymrer mig, fordi jeg i følge jeres beskrivelse ser ud til at kvalificere som "ekstremist". Jeg støtter f.eks. fagforeningerne mod virksomhedernes forsøg på lønpres m.v., jeg er imod Danmarks deltagelse i Irak og Afghanistan, jeg er imod fascisme og xenofobi, jeg er imod racisme, jeg er imod globalisering, jeg går ind for dyrevelfærd, og jeg støtter den integrations- og asylpolitik, som normalt formuleres af Enhedslisten og de Radikale. Jeg er usikker på, hvorvidt min støtte til udenlandske bevægelser og klimapolitik kan kategoriseres som støtte til ekstremisme al den stund, at disse bevægelser tilsyneladende klassificeres og deklassificeres som terror­bevægelser i flæng; Greenpeace har dog oplevet at blive dømt under terrorlov­givningen, hvorved min støtte til Greenpeace formodentlig sætter mig i samme kategori som den dømte organisation. Min støtte har været i form af holdnings­tilkende­givelser, fremmøde i lovlige og anmeldte demon­strationer samt hjælp til finan­ciering.

Endvidere beskriver rapporten, at:
Det venstreekstremistiske miljø råder over væsent­lige IT-kompe­tencer, som bl.a. anvendes til brug for elektro­niske angreb og forsøg på kompromit­tering af IT-systemer.

I den forbindelse kan jeg oplyse, at jeg er IT-ekspert, og at jeg i mit seneste job har været ansvarlig for at sikre, at en ca. 1.000 mand stor udviklingsafdeling lever op til Dansk Standard DS484:2005 for IT-sikkerhed; dette har involveret (hypotetiske) forsøg på at kompromittere IT-systemer indeholdende person­følsomme data for størstedelen af Danmarks befolkning.

Rapporten nævner nært samarbejde med udenlandske organisationer samt forsøb på udveksling af våben. I en sådan sammenhæng er min indsats begrænset til at undervise en lokal gruppe af overvejende venstreorienterede unge i selvforsvar, idet vi fokuserer på frigørelse, undvigelse, afvæbning, blokader, låse o.l. Baggrunden for min undervisning er, at eleverne er nervøse for, at vores fælles hjemby vil opleve en optrapning til forholdene i Aarhus, hvor primært venstre­orien­terede har oplevet at blive ofre for koordinerede overfald på åben gade af et langt større antal højre­ekstr­emister - overfald, der i den borgerlige del af pressen jævnligt omtales som "sammen­stød".

Mine foreløbige forbrydelser har hidtil været begrænset til en enkelt fartbøde samt en situation, hvor jeg kørte cykel med defekt lygte indenfor lygtetæn­dingstiden. Siden disse lovbrud har jeg været sikkerhedsgodkendt af Forsvarets Efter­retnings­tjeneste i forbindelse med opgaver, jeg har løst for Forsvaret. Jeg kan end ikke med bedste vilje komme i tanke om situationer, hvor jeg har forsøgt at benytte udemo­kratiske, uparlamen­tariske eller ulovlige metoder. Ikke desto mindre giver jeres rapport et stærkt indtryk af, at personer som undertegnede er venstre­ekstremister. Jeg vil derfor gerne bede jer redegøre for følgende spørgsmål:

1. Kan PET bekræfte, at de optegnede særdeles inklusive holdninger og tilhørsforhold, som jeg har citeret her, dækker en meget stor gruppe mennesker med politiske holdninger lige fra den yderste venstrefløj til de Radikale?

2. Idet ansatte ved PET må formodes at tilrette deres årvågenhed i henhold til rapportens eksplicitte indhold, hvordan sikrer PET sig så, at PET på baggrund af de i rapporten optegnede inklusive kendetegn ikke retter mistanke og overvåger uskyldige personer? Alternativt bedes PET redegøre for, hvorfor der specifikt bør rettes mistanke mod min person.

Med venlig hilsen og på forhånd tak,

Ole Wolf
(Adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 4.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.5/5 (8 stemmer.)
Flattr this

Spørgsmål til Thyra Frank (LA)

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 55Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt til Thyra Frank (LA):

Kære Thyra Frank,

Det er altid godt at blive positivt overrasket. Derfor er jeg meget glad for at have taget fejl i min hidtidige anskuelse af dig som en person, der alene blev opstillet af Liberal Alliance på grund af kendis-effekten, og som ikke havde nogen egentlige politiske holdninger. Det har du heldigvis modbevist for mig ved din protest mod anbefalingen mod servering af saftevand på plejehjem; et emne, der falder helt naturligt ind under dit ordførerskab i Liberal Alliance hvad angår jeres syn på Danmarks sociale udfordringer her ved indgangen til finanskrisens fjerde år.

Jeg har imidlertid svært ved at gennemskue, hvordan Liberal Alliances politik gælder for dit ønske om, at skatteyderne skal pålægges udgifter til saftevand til de ældre. Når man hører de øvrige fremtrædende politikere i Liberal Alliance udtale sig, henvises der ofte til øget brugerbetaling. Derfor må jeg vel naturligt formode, at Liberal Alliances syn på ældres behov for saftevand er, at dette behov skal løses via brugerbetaling: De ældre, der ønsker saftevand, kan jo blot betale for deres egen saftevand og evt. udbringning, hvis drikken betyder så meget for dem. (Joachim B. Olsen har for nyligt forklaret, at såfremt man ikke har råd til fertilitetsbehandling, er det blot et udtryk for, at man ikke ønsker børn; en tilsvarende indstilling må vel også gælde det langt billigere saftevand.)

Jeg vil derfor gerne stille dig følgende spørgsmål: Hvorfor protesterer Liberal Alliance mod, at Københavns Kommune anbefaler, at de ældre ikke længere bør få serveret saftevand, når de ældre blot helt i tråd med Liberal Alliances økonomiske politik selv kan betale for det, og således er helt fri for regulering af, hvad de drikker?

Med venlig hilsen,

Ole Wolf
(adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 3.7/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.7/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Venn-stre

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 0Meget let: børne- og ungdomsbøger
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Venn-stre

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (8 stemmer.)
Flattr this

Pind som filmstjerne

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 0Meget let: børne- og ungdomsbøger
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Søren Pind i Polar Expressen

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Ældre indlæg

Sider

Om dette arkiv

Denne side er et arkiv over indlæg fra december 2011 i rækkefølgen nyeste til ældste.

Forrige arkiv: november 2011.

Næste arkiv: januar 2012 is the next archive.

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.