januar 2006 Archives

Korrigeret undskyldning

| 2 kommentarer |
Lixtal: 51Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

På vegne af Jyllandsposten bringer den for tiden lidt for sjældent opdaterede sæbekasse følgende korrektion til den undskyldning, Jyllandsposten har udsendt om tegningerne af Muhammed:

Vi må beklage den undskyldning, vi for nyligt har givet, idet den har været for upræcis. Lad os i stedet ridse forløbet op, så vor motivation for at bringe tegningerne af Muhammed i Jyllandsposten står lidt mere klart.

Jyllandsposten har i mange år stået som mediespydspids i en kampagne mod muslimer og indvandrere, hvor vi som talerør for regeringen og Dansk Folkeparti har gjort vores bedste for at gøre det klart, at man kun kan være dansker, hvis man er kristen og hvid. Hvis man er muslim eller farvet, kan man ikke anses som dansker, mener vi. Denne holdning er helt i tråd med regeringens politik, og vi er overbeviste om, at den er medvirkende til regeringens upartiskhed i regeringens insisteren på, at Jyllandsposten ikke skal møde indblanding fra staten. Det glæder os, at vi gennem vor enighed med regeringen undgår regeringens indblanding, og dermed står i en unik situation i forhold til landets øvrige medier.

Vor årelange kampagne mod muslimer og indvandrere har vakt genlyd i befolkningen, der efter vore talrige gentagelser endelig troede, at den er sandheden. Når vi sidenhen har ført kampagne mod muslimer og indvandrere, kan vi således undskylde os med, at vi blot rapporterer befolkningens holdninger, ikke vore egne.

Den aktuelle sag om tegningerne af Muhammed tager udgangspunkt i, at en forfatter for nogle måneder siden efterlyste illustrationer til en bog om Muhammed, som han var ved at skrive. Forfatteren havde tidligere hånet muslimer og deres tro, og der var ingen grund til at tro, at han ville fremstille et sobert værk. Derfor var der ingen tegnere, der ville levere illustrationer til ham. Det forstod han dog ikke, og råbte i stedet op om, at tegnerne var bange for trusler fra muslimer.

Dette tog vi som en mulighed for at føre "dick fight", hvor havde mulighed for at hævde os selv og danskheden på den billigst mulige måde, nemlig ved at håne andre. Der er nemlig intet, der får en til at føle sig så godt tilpas, som muligheden for at pege fingre ad andre.

Vi blev advaret i god tid om, at denne form for mediekommunikation ikke er konstruktiv, men derimod graver grøfter i en konfllikt, som takket være vores årelange forarbejde er blevet svær nok at løse i forvejen. Vi håber dog, at det står klart for enhver, at vi ikke ønsker at løse situationen på fredelig vis. Vi mener, at der kun er to muligheder: Enten får vi danskhed i landet, eller får vi det stik modsatte. Fronterne skal trækkes skarpt op, og det kan vi kun gøre ved at sætte debatten på spidsen, så ingen kan være i tvivl om, hvem der er med os, og hvem der er imod os i danskhedens navn. Vi vidste, at tegninger af Muhammed ville vække anstød blandt muslimer, idet angreb påymboler er en af de mest konfliktskabende metoder, der overhovedet er tilgængelig. Tegningerne skulle stå som et symbol for danskhedens afvisning af Islam: De skulle være et symbol for en dansk krigserklæring.

Desværre havde vi ikke kalkuleret med, at sagen ville blive synlig udenfor vor grænse for social bevidsthed, der på ethvert punkt er justeret til sammenfald med landets geografiske grænser. Det viser sig nu, at vor eksport er truet, og i følge vores politiske ståsted har økonomien større vægt end menneskelige hensyn.

Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at gøre det klart, at vi hader alle farvede mennesker og alle muslimer, og at vi bestemt ikke mener, at vi har begået fejl, men at vi af økonomiske hensyn ikke kan tillade os at udtrykke den hadske tone i det danske samfund så åbenlyst, som vi har gjort. Derfor vil vi modstræbende bringe en undskyldning, idet vi håber, at den ikke vil blive opfattet som udtryk for, at vi på nogen måde skulle have ændret mening om, at alle indvandrere og muslimer er afskum, som alene har til hensigt at ødelægge den danske kultur, om som burde udryddes.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Farvel, TDC

| 4 kommentarer | 1 TrackBack |
Lixtal: 40Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

For over 48 timer siden opstod der en fejl ved TDC, som de først bekræftede efter ca. 24 timer. Den går ud på, at folk med private mailservere ikke kan modtage mail.

TDCs supportafdeling kan ikke hjælpe, for de ved intet om, hvordan det fungerer med private mailservere. Ud over at henvise til, at jeg skal købe et dyrt erhvervsabonnement i stedet, kan de ikke gøre andet end jeg allerede har gjort, nemlig sende en mail til TDCs postmaster.

For to timer siden kom der langt om længe svar fra TDCs postmaster, idet jeg blev oplyst, at problemet burde være løst nu. Det er det imidlertid ikke, og jeg sidder nu i tredie døgn uden at modtage mail. Gennem min snak med TDCs support har jeg fået det klare indtryk, at problemet har temmelig lav prioritet.

Det er fuldstændig uacceptabelt, at jeg ikke kan komme til at tale med en person ved TDC, der ved noget om problemet, og det er fuldstændig uacceptabelt, at de lader et problem af denne art forblive uløst i over tre døgn.

Dette betyder mit endegyldige farvel til TDC, hvis supportprocedurer jeg har været meget træt af længe. Når - eller hvis - husstandens mails på et tidspunkt bliver leveret videre til vores mailserver, og jeg derfor ikke længere skal bekymre mig om, at eventuelle mails skal videresendes, før jeg skifter Internetudbyder, går jeg sandsynligvis over til Cybercity.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

TDC mail-problemer siden d. 17. januar

| 2 kommentarer |
Lixtal: 34Let: Skønlitteratur for voksne
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Ved cirka 13-tiden den 17. januar modtog vores mailserver ikke længere mail udefra. Der er ikke foretaget en eneste forbindelse til port 25 efter dette tidspunkt. Mailserveren er sat op efter anvisningerne, idet MX host for domænet er sat op med backup-mx.post.tele.dk på værdien 20 og den "rigtige" mailserver på værdien 10. Dette har virket fint i flere år.

TDCs support-linie er ikke trænet til at hjælpe med den slags problemer, men de kan bekræfte, at adskillige kunder har ringet ind med netop denne fejlbeskrivelse. Support-linien ved desværre heller ikke, hvem man skal tale med, og det er for mig at se uklart, om de relevante mennesker hos TDC selv kender til fejlen.

Support-linien bad mig skrive til postmaster (postmaster -at- post.tele.dk) med en detaljeret fejlbeskrivelse. Jeg vil hermed opfordre alle, der har oplevet lignende fejl, til at gøre følgende:

 1. Ring til TDC support på tlf. 80 80 80 17 og fortæl om fejlen.
 2. Prøv at få TDC support til at viderestille dig til en person, der kan hjælpe (hvis nogen er heldige, så kan det måske sikre, at fejlen bliver rettet!).
 3. Hvis punkt 2 fejler, så skriv en mail til postmaster på ovenstående email-adresse, hvor du redegør for problemet.

Kategorier:

 • Currently 2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Europæisk kritik af kristendomsundervisning

| 1 Comment | 1 TrackBack |
Lixtal: 51Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Bertel Haarder (V) og andre kristne medløbere har flere gange indskærpet, at de ønsker at styrke kristendomsundervisningen i den danske Folkeskole. Men Europarådets menneskeretskommisær Alvaro Gil-Robles retter skarp kritik mod den danske regerings kristendoms-favorisering, skriver Kristeligt Dagblad.

Han mener, det er på kant med de europæiske værdier, at en bestemt religiøs retning (i dette tilfælde den evangelisk-lutherske kristendom) skal favoriseres. Han er heller ikke blind for, at regeringen ønsker at benytte faget til at bære dansk identitet, hvor man helt i tråd med Dansk Folkepartis præsters udtalelser skal være lutheraner for at være dansker. Vi ateister samt andre danskere, der ikke er kristne, skal ikke opfattes som rigtige danskere, er regeringens budskab i praksis.

Selv om Alvaro Gil-Robles har forståelse for, at en enkelt religion får særstatus, når størstedelen af landets befolkning følger den, så mener han ikke, at den offentlige skole ligefrem skal føre propaganda for den. Folkeskolens opgave er derimod at sikre, at alle elever kan finde deres plads.

Alvaro Gil-Robles sammenligner den danske regerings brug af kristendommen med de fundamentalistiske religiøse styrer, vi selv går og kritiserer, idet han siger til Kristeligt Dagblad:

Vi kritiserer igen og igen de muslimske lande for at blande politik og religion. Så bør vi ikke gøre det samme i Europa. Hvis det er denne vej, Danmark går med sin religionsundervisning, så er vi ved at være ude i noget, der er i strid med de europæiske værdier.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Eksperterne om Jesus' eksistens

| 7 kommentarer |
Lixtal: 41Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Flere bloggere har moret sig over, at en italiener har sagsøgt kirken for svindel. Han ønsker en domstols ord for, at Jesus ikke har eksisteret.

Hvis domstolen er nogenlunde kompetent (og her glemmer vi lige fordommene om italienske domstole), og i øvrigt ikke lader sig presse af de økonomiske kræfter, som den katolske kirke udgør, vil den forhøre sig hos eksperter i den slags.

De kan fortælle, at man ikke ved, om Jesus har eksisteret, og så vil sagen falde.

Det eneste, man med sikkerhed ved om Jesus, er at der i år ca. 50 efter vor tidsregning var en gruppe jøder, der så sig selv som de "rigtige" jøder, og som tilskrev deres holdninger til en person, de kaldte Jesus. Om dette var den Jesus, som kristendommen henviser til eller en helt anden, eller om personen overhovedet har eksisteret, vides ikke. Alle beretningerne om hans fødsel er tilføjet lang tid senere af folk, der umuligt kunne have sikker viden om det.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Subjektive fakta fra Microsoft

| 1 Comment | 1 TrackBack |
Lixtal: 42Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Der bør naturligvis doseres adskillige gran salt, når teksten "Fakta om Windows og Linux - Læs og lær mere her" optræder som tagline for et firma, der har webadressen microsoft.com. Alligevel er der noget, der slår mig som mere end almindelig dårlig skik, nemlig Microsofts referencehistorier. På dagens side står der således:

En satsning på Linux kostede Kontorartikler.dk både omdømme, kunder og ordrer. Nu er firmaet på vej tilbage til Windows. Virksomhedens råd til andre er at gøre det, som man er god til, og lade andre om teknologien. Og lige så vigtigt: Sats på en sikker teknologi og samarbejdspartner.

Det er naturligvis muligt, at Linux virkelig var et dårligt valg for Kontorartikler.dk, og at historien er et helt reelt vidnesbyrd om, at Microsofts løsninger i denne situation var markant bedre end en Linux-løsning. Jeg anfægter ikke Kontorartikler.dks vurdering. Min anke går på, at vi i Danmark har en lovgivning mod reklamer, der hænger andre produkter ud.

Nok er Linux ikke et produkt fra ét firma, og økonomien omkring Linux-systemerne er noget anderledes end økonomien omkring Windows-systemerne. Men alligevel: Når folk siger "Linux", mener de ikke blot "kernen" i operativsystemet, men hele det miljø af applikationer, som Linux-kernen distribueres med. For enhver bruger - privat eller stor virksomhed - er Linux i praksis et produkt, der leveres som en distribution. Adskillige firmaer lever af at sælge Linux-distributioner og support.

Rent juridisk hænger Microsoft i Danmark måske ikke et andet produkt ud i sin markedsføring, men i enhver praktisk sammenhæng gør de. Jeg ville ikke føle mig tryg ved en samarbejdspartner, der var så ivrig efter at bøje lovgivningen.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Ældre indlæg

Sider

Om dette arkiv

Denne side er et arkiv over indlæg fra januar 2006 i rækkefølgen nyeste til ældste.

Forrige arkiv: december 2005.

Næste arkiv: februar 2006 is the next archive.

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.