maj 2009 Archives

Bing Is Not Google

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 29Let: Skønlitteratur for voksne
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Since no-one else seems to have said it yet, I'll take the credit for the explanation of what the acronym for "Bing," Microsoft's new search engine name, stands for. Some have suggested that it stands for "But It's Not Google."

My interpretation is that Bing is an acronym for "Bing Is Not Google."

Kategorier:

 • Currently 3.8/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.8/5 (6 stemmer.)
Flattr this

Call Me taber sag mod Forbrugerklagenævnet

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Jeg har løbende rapporteret min sag mod Call Me, og Forbrugerklagenævnet er nu nået frem til sin afgørelse: Call Me skal tilbagebetale beløbet kr. 999,00 for en defekt telefon, som Call Me ikke har forsøgt at reparere tilfredsstillende.

I løbet af sagen er det blevet afsløret, at Call Me har forsøgt sig med både billige manipulationstricks og direkte løgn.

I min seneste rapport fremgår det, at Forbrugerklagenævnet havde givet mig medhold, men så nemt skulle det naturligvis ikke gå. Call Me gjorde indsigelse, og havde i følge købeloven ret til at bese telefonen. Jeg indsendte derfor telefonen til Call Me, som kort efter returnerede telefonen til mig i opladet tilstand, med en konkusion til Forbrugerklagenævnet om, at telefonen virkede upåklageligt.

Imidlertid var jeg stadig ikke i stand til at oplade telefonen med hverken den ene eller den anden oplader. Jeg formoder, at Call Me simpelt hen har opladet batteriet i en særlig batterioplader (den slags benytter reperatører af mobiltelefoner sig ofte af, så batterierne kan oplades uafhængigt af eventuelt defekte mobiltelefoner) eller måske erstattet batteriet.

Jeg kontaktede derfor igen Forbrugerklagenævnet, som bad mig indsende telefonen til Forbrugerklagenævnets uvildige ekspert, så han kunne undersøge telefonen. Forbrugerklagenævnet bad bl.a. eksperten om at afgøre, om der var tale om en ny telefon, som Call Me havde hævdet.

Eksperten undersøgte telefonen og konkluderede, at en af komponenterne i ladekredsløbet var beskadiget, og at skaden lignede en fugtskade. Selv om telefonen efter ekspertens bedømmelse var velholdt og i over middel stand måtte eksperten afvise, at der kunne være tale om en helt ny telefon. Endvidere konkluderede eksperten, at telefonen ikke ville kunne repareres.

Jeg kunne således opsummere overfor Forbrugerklagenævnet: Call Me havde påstået, at jeg havde fået en ny telefon. I Call Mes første indvending mente Call Me, at jeg af denne grund skulle tage hensyn til Call Mes interne aftaler med deres underleverandør. Da jeg med Forbrugeklagenævnets enighed kunne afvise denne indvending, valgte Call Me at lyve om telefonens tilstand: Selv om telefonen var både brugt og vurderet umulig at reparere, havde Call Me alligevel påstået, at telefonen var såvel ny som fungerende.

På baggrund af disse oplysninger kontaktede Forbrugerklagenævnet Call Me, der indvilligede i et "forlig", idet Call Me accepterede at tilbagebetale beløbet på kr. 999,00 for den defekte telefon. Jeg afventer nu en check fra Call Me, som i følge Call Me bør ankomme i løbet af nogle uger.

Det giver sig selv, at jeg aldrig kunne drømme om igen at blive kunde hos Call Me, og med mine erfaringer med dette firmas metoder kan jeg kun advare andre om at blive kunder hos Call Me. Sagen viser også, at der er brug for statslig kontrol af markedskræfterne.

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Kristen næstekærlighed i teori og praksis

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 57Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Kristen fascisme

Der er næppe nogen ikke-troende eller ikke-kristen i Danmark, der er sluppet for at høre denne yderst ned­sæt­ten­de hold­ning om ikke-kristne: Hvis ikke det var for kri­sten­dom­men­ og dens næ­stekær­lig­heds­bud, ville vi ikke have fred og for­dra­ge­lig­hed, siger de kristne jævn­ligt.

Men hvordan for­hol­der kristne sig så i praksis til næ­stekær­lig­hed? Det giver en ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se et meget sigende svar på. Den viser, at ka­to­lik­ker og evan­ge­li­ka­le (pro­te­stan­ter) var blandt de grupper, der i størst ud­stræk­ning støtter brugen af tortur. Her kunne man selv­føl­ge­lig ind­ven­de, at de måske ikke var så stærkt troende, og at de mere en­tu­si­a­sti­ske følgere af re­li­gio­nen nok ville have for­stå­et det glæ­de­li­ge budskab lidt bedre.

Men nej. Jo mere overbevist praktiserende kristen, man var, desto mere støttede man brugen af tortor. Og jo mindre troende, man var, desto mere var man imod brugen af tortur:

For gruppen af katolikker og protestanter som helhed viste undersøgelsen, at gruppen af regelmæssige kirkegængere viste den største accept af tortur i sager mod terrorister, og kun 25 pct afviste brug af tortur. Og den største skepsis registrerede man hos den gruppe, der erklærede, at de ikke havde noget religiøst tilhørsforhold.


Konklusionen er blot endnu et eksempel på, hvordan vi ikke-troende oplever den kristne såkaldte "næstekærlighed". Vi oplever fjendtlighed, arrogance og overgreb - og kristendommens lange tradition for tortur siden middelalderens hekseforfølgelser er de tydeligvis heller ikke indstillede på at afskaffe.

Kategorier:

 • Currently 4.4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.4/5 (9 stemmer.)
Flattr this

Ingen lottogevinst på 43 milliarder

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 55Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Med muligheden for udbetalingen af SP-opsparingen har regeringen spillet lotto for 43 milliarder kroner, og der ser ikke ud til at være gevinst på lottokuponen. Forudsætningen med frigivelsen af SP-opsparingen var, at regeringen mente, at folk ville bruge pengene på forbrug, så økonomien ville blive sparket i gang.

Økonomisk vismand Peter Birch Sørensen har allerede advaret om, at effekten under alle omstændigheder er ukendt, fordi man ikke tidligere har lavet den slags forsøg, og at forudsigeligheden yderligere er svækket af, at vi i øjeblikket har en usædvanlig økonomisk situation. Nu viser det sig - formentlig mere forudsigeligt, end Peter Birch Sørensen har villet sige højt - at danskerne ikke har tænkt sig at deltage i den forbrugsfest, som regeringen håbede på.

Personligt spekulerer jeg på at hæve min SP-opsparing og bruge den på forbrug, så hvis ikke det lige var for en enkelt vigtig og overset detalje, ville regeringen sikkert frydes over min adfærd: Detaljen er, at hvis jeg vælger at bruge min SP-opsparing på forbrug, så bliver det i et land, hvor priserne er væsentligt lavere end her. Jeg tror, Sverige ser meget frem til ugerne efter at danskernes SP-opsparing bliver udbetalt.

Regeringens satsning på en førstepræmie i lottokuponen udebliver kort sagt. "Bummer", som man siger lidt længere vestpå.

Kategorier:

 • Currently 2.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2.3/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Kortdata: Open content møder closed content

| 1 Comment |
Lixtal: 47Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Jeg har tidligere omtalt OpenStreetMap, og i mit lokalområde er Aalborg og især Nørresundby blevet væsentligt udbyggede siden da. Men er det ikke spild af tid at opbygge disse kort, når nu alle og enhver jo reelt godt kan købe færdige kort i GPS-navigatorerne fra TomTom, Garmin, Magellan, osv., som holdes opdaterede? Hvad er der nu galt med Google Maps, som også holdes opdaterede, uden at vi behøver røre en finger? Svaret er desværre ikke ligetil.

De kommercielle kort har ofte den fordel, at der findes formelle opdateringsprocedurer omkring kortene. I mange tilfælde har kort-udbyderen aftaler med officielle myndigheder, så anlægningen af nye veje eller ændringer af eksisterende veje bliver indrapporteret.

Tovbåd

Ret­tel­sen vil således optræde i de nye kort, uanset hvor fjernt, den måtte ligge. End­vi­de­re er de kom­merci­el­le kort ofte blevet ud­vik­let over lang tid - i Danmark går Kort & Ma­tri­kel­sty­rel­sens hi­sto­rie tilbage til 1757 - og er derfor sær­de­les kom­plet­te. Til gengæld er det nød­ven­digt, at kort-ud­by­de­ren ønsker at tilføje ny in­for­ma­tion, så hvis ikke kort-ud­by­de­ren har en bu­si­ness case for f.eks. at kort­læg­ge diverse for­ly­stel­ses­par­ker, sko­v­sti­er, vej­ty­per, POIs, osv., så skal man ikke regne med, at den slags bliver til­fø­jet. Æn­drin­ger, som de of­fi­ci­el­le myn­dig­he­der af en eller anden grund ikke får ind­be­ret­tet, bliver med en vis sand­syn­lig­hed heller ikke med­ta­get - du kan f.eks. næppe for­ven­te at se en "bro" som tovbå­den herover blive indført i et kom­merci­elt kort.

I kontrast til dette findes der ikke nogen procedurer for, at offentlige myndigheder indberetter ændringer til OpenStreetMap. Derfor kan det tage lang tid, før en ændring bliver opdaget og rettet. Store ændringer i byområder skal nok blive identificeret forholdsvis hurtigt, men små ændringer i landdistrikterne vil kunne forblive urettede i lang tid. Selv en nok så stor "kritisk masse" af brugere kan ikke forventes at fange disse små og fjerne ændringer i løbet af kort tid. Til gengæld er ændringer i OpenStreetMap omgående tilgængelige, så når en kortrettelse er blevet foretaget, skal man ikke vente på, at det nye kort bliver udgivet. Endvidere er det muligt at foretage ændringer og tilføjelser, som en kommerciel kort-udbyder måske ikke ville have indført. For eksempel er der på baggrund af den åbne og gratis tilgængelighed af de digitale kortdata fra OpenStreetMap dukket hjemmesider op såsom Whitewater Maps og OpenCycleMap.

OpenStreetMap er stadig i høj grad under opbygning, og det er kun i de større byer, at man kan forvente en høj grad af kortlægning. Der er også stor variation mellem de enkelte lande, hvor omfattende, kortlægningen er. I en række situationer beviser OpenStreetMap dog sit værd samt sit potentiale. Se blot på forskellen mellem det "officielle" kort over Bagdad fra Google Maps (10. maj 2009), hvor kun ganske få veje er indtegnet, og OpenStreetMap-kortet (10. maj 2009) over Bagdad, der er yderst detaljeret:

Bagdad på Google MapsBagdad pÃ¥ OpenStreetMap

Modsat skal man indtil videre næppe satse på OpenStreetMap, hvis man vil holde ferie her i landet, hvor de kommercielle kort er yderst detaljerede og dækkende. Denne situation kan dog ændre sig, når kortet OpenStreetMap langsomt men sikkert bliver udbygget. Jeg har anskaffet mig en Garmin eTrex Vista HCx GPS-modtager, som jeg plejer at tage med mig, når jeg skal nogen steder, hvor jeg formoder, at der vil være nyt kortmateriale.

Personligt så jeg gerne GPS-navigatorerne udvikle sig til kortløse navigatorer, der fungerer ved at være online, idet de får ruteplanlægningen og kortene serveret som et abonnement: I stedet for at bakse med kort, der hurtigt bliver forældede, kunne navigatoren koble sig til kort-udbyderens service, så navigatoren altid benytter det seneste kort. Med undtagelse af den stadig begrænsede dækning for en online-forbindelse og den ret høje pris for trådløse dataabonnementer, er der intet, der forhindrer denne metode. Det ville utvivlsomt være muligt at indgå en kontrakt med f.eks. Google Maps, eller også kunne Garmin, TomTom, m.fl. se en økonomisk fordel i at udbyde denne slags navigatorer. Men det ville sikkert også være muligt med en løsning, der var bygget op omkring OpenStreetMap og en on-line ruteplanlægger.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Det konservative kongehus får konservativ støtte

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 52Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Skakmat

Regeringen er for­stå­e­ligt nervøs for valg­del­ta­gel­sen ved Eu­ro­pa­par­la­mentsval­get den 7. juni, hvor der også skal stemmes om en ændring af tron­føl­ge­loven. Dan­sker­ne plejer nemlig ikke være spe­ci­elt in­te­r­es­se­re­de i valget til Eu­ro­pa­par­la­men­tet.

Det er dog især æn­drin­gen af tron­føl­ge­loven, der er be­kym­rer den bor­ger­li­ge re­ge­r­ing, skriver Po­li­ti­ken, og derfor vil re­ge­r­in­gen lave en op­lys­nings­kam­pag­ne. Det er jo sådan, at kon­ge­hu­set om nogen sym­bo­li­se­rer kon­ser­va­ti­ve værdier, og derfor er det vigtigt for en bor­ger­lig re­ge­r­ing, at kon­ge­hu­set bliver frem­hæ­vet, for et vel­pro­m­ove­ret kon­ge­hus er bor­ger­lig pro­pa­gan­da. I denne sam­men­hæng er det mindre vigtigt for re­ge­r­in­gen, hvad det er i tron­føl­ge­loven, dan­sker­ne tager stil­ling til, end det er at lave en kam­pag­ne, der frem­hæ­ver kon­ge­hu­set. Kampagnen for kongehuset er i sig selv en kampagne for borgerlige værdier, og dermed en fordel for regeringen.

Personligt overvejer jeg at stemme imod en ændring af tronfølgeloven. Ganske vist går jeg ind for ligestilling mellem kønnene, men jeg er samtidigt inderligt imod, at der findes en struktureret ulighed i form af bl.a. eksistensen af et kongehus. Det virker slet og ret forkert, hvis jeg stemmer "for" lighed i en afstemning, der kun har relevans indenfor rammerne af et system, hvis eksistens er udtryk for ulighed.

Kongehuset er et eksempel på ulighed, og det vil det stadig være, hvis tronfølgeloven bliver ændret. Kongehuset skal på ingen måde kunne bruges som godt eksempel på "udvikling i retning af større lighed", for det vil stadig ligge langt tilbage i feltet hvad angår lighed i det øvrige samfund. Den ulighed, der er mellem kongehuset og den almindelige dansker, er langt større end den ulighed, der er mellem mænd og kvinder.

Når Lene Espersen (K) omtaler det som "det ligestillingsmæssige fremskridt, der er i lovændringen", som hun ønsker "en massiv folkelig opbakning bag", så bruger hun kongehuset som foregangseksempel på en ulighed, der er langt tilbagestående, men som til gengæld passer hendes regering yderst fint.

Jeg vil hellere markere, at kongehuset er en manifestation af ulighed, og at de konservative værdier, det repræsenterer, pr. definition ikke er tidssvarende. For selv om den førstefødte tronarving er en dreng, og afstemningens udfald af denne grund er ligegyldig de næste par generationers tid, så ønsker jeg at bidrage til at vise, at kongehuset er en forældet institution med hensyn til humanistisk opfattelse.

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (5 stemmer.)
Flattr this

Ældre indlæg

Sider

Om dette arkiv

Denne side er et arkiv over indlæg fra maj 2009 i rækkefølgen nyeste til ældste.

Forrige arkiv: april 2009.

Næste arkiv: juni 2009 is the next archive.

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.