december 2009 Archives

Lars Hedegaards håndbog i djævlemaneri

| 2 kommentarer |
Lixtal: 55Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Lars HedegaardNår det sædvanlige peanut-galleri af islamofober og deres faste støtter forklarer, hvordan muslimer eller islam er, uden at gøre opmærksom på, at de støtter sig til en enkelt anekdote eller to, så er det ansvarsfralæggelse. Kommer der en muslim og forklarer, at muslimer ikke er sådan, så kommer ansvarsfralæggelsen nemlig hurtigt: Det var jo ikke jer, vi mente, men de andre muslimer. Eller i Lars Hedegaards ord: "Jeg har altid sagt, at jeg ikke taler om alle muslimer, men islam i sin grundform med sit kvindesyn".

Rent filosofisk må Lars Hedegaard hånes for sit oldtidssyn: Lars Hedegaard bygger nemlig på den forlængst forældede verdensopfattelse kendt som essentialismen. Denne opfattelse går i korte træk ud på, at der findes en "essens" bag ethvert udtryk, og at enhver manifestation af udtrykket er en "kopi". I Lars Hedegaards verden eksisterer islam således helt uafhængigt af mennesker - som var den gudsgivet, ikke menneskeskabt.

Ikke overraskende er metoden i Lars Hedegaards atavisme en lige så gammel traver. Når man anklager alle muslimer (f.eks. ved at sige: "Islam er ..."), så rammer man dem alle uanset fortolkning og tradition, og stigmatiserer dem alle. Allerhelst skal man sikre, at "grundformen" af islam ikke kan findes i nogen bestemt gruppering, som man kan gå hen og pege på. Det gælder om at holde den mytisk og uendeligt ond; for hvis man var i stand til at finde et konkret eksempel på en sådan islam-gruppe, ville man meget mod Lars Hedegaards ønske enten hurtigt kunne bortforklare islam som årsagen eller påvise, at gruppen slet ikke er så slem, som Lars Hedegaard helst vil tegne den. Lars Hedegaard opfinder kort sagt en djævel kaldet "islam", og hver gang han ser en muslim handle ubehageligt eller grusomt, ser Lars Hedegaard denne handling som en mere fuldkommen kopi af den essentielle islam end en handling, der ville betegnes som moderat, sekulær, lovlydig, eller på anden måde have et civiliseret eller venligt ansigt. Hos Lars Hedegaard er islam et indbegreb af grusomhed, og enhver anden handling er ikke en del af islams "grundform". Lars Hedegaard har ganske vist omtalt sig selv som "svagt troende", men han opfylder til excellence den kristne tradition for at fremmane den djævel, der er en nødvendig forudsætning for at kunne blive befriet fra samme, ligesom Lars Hedegaards forslag til løsning på problemet er den kristne guds reaktionsmønster værdigt.

Lars Hedegaards mønster for fremmaning af djævelen er det samme, som vi ser hos Dansk Folkeparti eller hos skrigosfæren, hvor ethvert eksempel på forbrydelser eller overgreb illustrerer islam, mens tilsvarende grusomheder begået af kristne eller positive handlinger begået af muslimer behændigt overses. Dette betragter islamofoberne ikke som hverken problematisk eller endsige uretfærdigt selektivt, for de mener netop, at de beskriver islams essens: At denne kerne ligger latent hos enhver muslim, og at det kun er et spørgsmål om tid og mulighed, før de velvilligt slipper denne iboende djævel fri.

Dermed kan Lars Hedegaard og de øvrige islamofober på en gang definere islam og implicere alle muslimer - og samtidig undgå det retsopgør, de måtte møde, hvis de anklagede en bestemt gruppe. De skal blot som altid sige: "Jamen det var jo ikke jer, vi mente", for gør man det tilstrækkelig mange gange, når man alligevel hele raden rundt.

Kategorier:

 • Currently 4.2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.2/5 (11 stemmer.)
Flattr this

Intet at være bange for

| 2 kommentarer |
Lixtal: 43Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Du skal ikke være nervøs for at blive overvåget af kameraer på gaden, eller for at få din mobiltelefon aflyttet. Kameraerne og aflytningen tjener jo til at hjælpe politiet til at identificere forbrydere. Og du gør vel ikke noget ulovligt, vel?

Du skal heller ikke være nervøs for at blive anholdt og sat i håndjern på den frostkolde jord i timevis, og må tisse i bukserne, fordi politiet ikke vil lade dig gå på toilettet. De præventive anholdelser fortager politiet jo for at undgå optøjer under demonstrationerne. Og du opholder dig vel ikke sammen med sådan nogen lømler under en demonstration, vel?

Der er heller ingen grund til at være nervøs for, at dine vaner på internettet bliver kortlagt, så pengestærke organisationer kan dømme dig udenom retssystemet. De forsøger jo bare at komme ulovlige filudvekslinger til livs. Og du har vel aldrig brudt nogen uklart formuleret medielicens, vel?

Når børns forældre skal straffes for deres børns adfærd i forbindelse med skolegangen, sker det jo også kun for at sikre, at børnene får en god uddannelse. Du skal ikke være bekymret for, om det rammer dig, for du både har og ønsker fuldstændig kontrol over dine børn, ikke?

Med al den bandekriminalitet, vi hører om i medierne, er det nådvendigt at sikre, at ingen kan risikere at blive stukket ned eller slået. Enhver, der har noget på sig eller i nærheden af sig, der kan bruges som våben, skal derfor straffes hårdt. Du skal ikke være nervøs for en plettet straffeattest, for du har vel ikke fra tid til anden en ting på dig eller nær dig, der ville kunne bruges som våben, vel?

Vi er nødt til at stå sammen mod både ydre og indre fjender, der truer vores kultur. Derfor opfordrer vi folk til at holde inde med kritik mod vores land, og til at støtte op omkring den danske kultur og de danske værdier. Men du behøver ikke være nervøs for, at din stemme bliver undertrykt, for du har jo ikke noget negativt at sige om vores land, vel?

I samme ånd kan vi heller ikke falde på halen for enhver minoritets krav. Vi lever i et demokrati, og hvis ikke man føler, at man bliver hørt, må man jo stille op til næste valg; så kan man blive hørt, hvis man bliver valgt ind. Du skal ikke være bange for at blive trådt på, for du tilhører jo ikke nogen minoritet, vel?

Jeg tænkte det nok. Du har intet at være bange for.

Kategorier:

 • Currently 4.6/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.6/5 (11 stemmer.)
Flattr this

At koge et flertal af frøer

| 2 kommentarer |
Lixtal: 43Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Det siges, at det er muligt at dræbe en frø, uden at den bliver klar over det, hvis man koger den langsomt. Smider man en frø i kogende vand, vil den straks kæmpe imod. Men hvis man lader temperaturen stige langsomt, vænner den sig til temperaturen, og selv om den lider, opdager den ikke, hvad der er galt.

En af de ting, der gør mig om muligt mere bekymret, end at politiet overhovedet kunne sættes i stand til at anholde så mange åbenlyst uskyldige, er den undskyldning, folk nu hæfter sig ved: Nemlig undskyldningen om, at fordi der er nogle få ballademagere, som ødelægger det hele, kan politiet tillade sig hvadsomhelst. Altså at nogle få idioter er tilstrækkeligt til at give politiet frie hænder til at bagbinde folk og tvinge dem til at sidde i timevis på frostkold asfalt, hvor de besvimer og pisser ned af sig selv.

Lad den stå i tankerne et øjeblik. Og nævn så nogle steder, hvor der ikke findes nogle få idioter. Og tænk på, hvilken behændig undskyldning, de vil kunne udgøre. Nogle få idiotiske muslimer? Ud med alle muslimerne! Nogle få idioter, der forsøger sig med terror? Overvåg hele samfundet! Alle kender til idioter, de helst vil undgå. Alle ønsker, at der bliver gjort noget ved disse idioter. Alle kender til mindretal, som de godt kan acceptere, at der bliver trådt lidt på.

Men glemt er det, at vi alle tilhører et eller andet mindretal: Taxa-chauffører, ateister, pensionister, grønlændere, medlemmer af Liberal Alliance, og hvad ved jeg. Hvis vi vænner os til, at man altid kan tillade sig at undertrykke et mindretal - og gerne med politiets eller hærens magt - eller hvis man vænner sig til, at fordi et mindretal er problematisk, skal vi alle kollektivt finde os i afstraffelse eller frihedsbegrænsninger, så hæver vi langsomt tolerancen for politistatsmetoder. Nok til, at vi alle kommer til at lide under det, men så langsomt, at ingen opdager, hvad der er galt. Især ikke, når der altid kan peges på et nyt mindretal, der sikkert er årsag til lidelserne.

Kategorier:

 • Currently 3.7/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.7/5 (9 stemmer.)
Flattr this

Brolagt med gode intentioner

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 60Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Der er ingen, der kan påstå, at regeringen er uvidende om, at enhver hastevedtaget lovgivning såsom knivloven eller loven om "præventive anholdelser" rammer mange andre end de, regeringen oprindeligt hævdede, den skulle ramme. Vedtager man derfor en lov, der nødvendigvis vil ramme fredelige og lovligt agerende aktivister, har man ikke handlet i god tro. Især ikke, når man tydeligt er blevet gjort opmærksom på problemet af både oppositionen, den samlede dommerstand samt EU og FN.

Det er muligt, at det ikke er for at ramme forsamlingsfriheden og retten til at demonstrere, at der er blevet indført mulighed for præventive anholdelser. Måske har de borgerlige politikerne en oprigtig tro på, at Danmark er et land, hvor alle er enige i den borgerlige regerings klimaskeptiske politik, og derfor allerhøjst vil demonstrere i begrænset og lavmælt omfang under COP-15. Måske tror den borgerlige regering oprigtigt, at hvis man er uenig med dem, kan det kun være fordi, man er ekstremist.

Spørgsmålene må derfor stå åbne: Kan regeringens handlinger forklares ved, at Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti i deres arrogante magtfuldkommenhed udøver en spektakulær form for inkompetence? Opfatter regeringen virkelig al form for modstand mod borgerlig politik som kriminalitet, hvor civil ulydighed sidestilles med vold, og hvor bannerophængning sidestilles med terror? Er det en bevidst strategi, når den borgerlige regering skaber et samfund med flere og flere af de velkendte tegn på fascisme? Ønsker de at bekæmpe menneskerettighederne i Danmark, eller forstår de blot ikke, at det er det, de er i færd med?

Jeg er ikke konspirationsteoretiker, både fordi den slags tankemønstre ikke ligger til mig, og fordi regeringens medlemmer hverken er kompetente eller loyale nok til at holde en større konspiration hemmelig. Skulle der endelig peges på en "konspiration", ville det f.eks. være i form af en håndfuld af de indflydelsesrige medlemmer af Dansk Folkeparti, der ganske åbent forkaster menneskerettighederne, eller går ind for etnisk udrensning. Det kunne også være en mindre klike i regeringspartierne, der har indgået aftaler med store, privatejede firmaer i landet, så selskaberne slipper for at betale skat eller modtager andre særlige fordele. Jeg kan dog ikke finde tegn på, at tilfældige eller endog semi-kendte mennesker skulle frygte at være personligt undertrykte, overvågede eller på anden vis forfulgte. Det er "nothing personal", som mafia-gorillaerne siger på film, når enkeltpersoner i ny og nær bliver ramt.

Men små grupperinger kan gøre skade nok. Når Venstre og de Konservative er dybt afhængige af Dansk Folkeparti, og i øvrigt føler et større værdisammenfald med Dansk Folkeparti end med selv det nærmeste parti til venstre for regeringen, er der ikke behov for store konspirationer og hemmelige håndtryk. Et ufravigeligt fokus på nogle få kerneværdier kombineret med en forståelse for, at Venstre og de Konservative er nødt til at kunne tælle til 90, er tilstrækkeligt: Hvis en lille gruppe, der ønsker at indføre fascisme for enhver pris, er blot én person stor nok til at sikre regeringen de nødvendige mandater, får den indført fascisme et skridt ad gangen.

Det er ligemeget, om regeringen virkelig arbejder målrettet imod befolkningens bedste ud fra en pervers (og af Verdensbanken afvist) forestilling om, at kapitalismen kommer os alle til gode, eller om de simpelt hen ikke ved, hvad de foretager sig. Det er ikke vigtigt, om regeringen som sådan arbejder målrettet for at indføre fascisme, eller om regeringen ikke ser det ske eller forstår, hvordan det kan lade sig gøre. Pointen er, at resultatet er en stigende og lovfæstet fascisme, der knuser vores frihed og mulighed for at leve som de mennesker, vi er.

Når PET mener, at ekstremister vil misbruge fredelige aktivister, så er resultatet, at når politiets modtræk skal føres ud i livet, så vil samfundet i praksis opleve, at PETs forklaring lige så godt kunne have lydt: "Vi er sat til at forhindre demonstrationerne. Vores opgave er ikke at vurdere, om folk er voldelige eller fredelige. Derfor opfinder vi en sammenhæng mellem voldelige og fredelige demonstranter, så vi kan anholde enhver, der er med i demonstrationen". Det er ligemeget, om det inderligt og ærligt er sådan, PET og politikerne ønsker det, for det er sådan, det bliver. Det viser erfaringerne med terrorlovgivningen og våbenlovgivningen os, og "lømmelpakken" er om muligt endnu mere åben for fri fortolkning og dermed brug.

Måske har regeringen blot gode intentioner (om ikke andet synes vel selv de medlemmer af V, K, og især O, der velvidende og målrettet forsøger at indføre fascisme, at de gør det rigtige), men realiteterne er, at der langsomt og sikkert indføres fascistiske tilstande, og det kommer ikke landet til gode. Det er forståeligt, at de personer, der ønsker personlig frihed og diversitet frem for undertrykkelse og ensretning, ønsker at smide brolægningen af gode intentioner tilbage, hvor den kom fra. Og om man gør det fysisk eller symbolsk kan snart komme ud på et, for straffen for modstand mod den undertrykkende magt er på vej til at blive den samme, uanset om man demonstrerer fredeligt eller voldeligt.

Kategorier:

 • Currently 3.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.3/5 (7 stemmer.)
Flattr this

Ældre indlæg

Sider

Om dette arkiv

Denne side er et arkiv over indlæg fra december 2009 i rækkefølgen nyeste til ældste.

Forrige arkiv: november 2009.

Næste arkiv: januar 2010 is the next archive.

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.