juni 2008 Archives

Mayonnaise er ikke sexet

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 41Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
ketchup-sex.jpg

Heinz har været nødt til at trække en reklame for may­on­nai­se tilbage. Årsagen var, at ho­mo­fo­ber ikke kunne tåle at se to mænd kysse hi­n­an­den.

Ikke nok med at may­on­nai­se åben­bart kan seksu­a­li­se­res - det kan li­ge­frem seksu­a­li­se­res i en grad, så ho­mo­fo­ber føler sig krænket af en spe­ci­fik seksu­a­li­se­ring.
Heinz er i Danmark nok mest kendt for ketchup. Jeg har svært ved at tro, at nogen skulle kunne få noget seksu­elt ud af dét, men man skal jo aldrig sige aldrig. Nogen folk kan jo få noget seksu­elt ud af hvad­som­helst.

Det næste bliver vel, at en uskyl­dig tur ind på det lokale vært­s­hus bliver op­fat­tet som noget, der er fyldt med alskens per­ver­si­te­ter. Der vil sikkert være nogen, der sidder og griner sjofelt over denne helt al­min­de­li­ge tur i byen ude på landet:


Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Sieg OL!

| 1 Comment |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
angel-duck-small.png


Den olympiske flamme er åbenbart en nazistisk opfindelse.

devil-duck-small.png


Dér har vi forklaringen på, hvorfor regeringen er så forhippet på, at Danmark skal deltage i OL i Kina.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Kære kolleger

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 52Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Bemærk: For at undgå misforståelser vil jeg gøre opmærksom på, at det følgende alene skal opfattes som et humoristisk indslag. Punkternes dobbelttydighed skal af indlysende årsager ikke opfattes som rettet mod min nu tidligere arbejdsplads. Indlægget er skrevet, fordi min fratrædelse var en så oplagt lejlighed til at lave sjov, at det ville være synd at forspilde muligheden for at underholde de af mine kolleger, der er faste læsere af denne blog:

Kære kolleger.

career-next-exit.jpg

Som I nok alle har hørt, har jeg fundet et nyt arbejde, og i dag er min sidste dag i firmaet. Jeg vil gerne benytte lej­lig­he­den til at sige tak til jer alle for de ud­for­drin­ger, I har givet mig.

Min jobs­kif­te har været un­der­vejs et stykke tid, for et godt job er jo en kom­bi­na­tion af flere ting. Både løn, per­so­na­le­go­der, kantine, ferie og fritid, ud­dan­nel­se, an­er­ken­del­se, kar­ri­e­re­mu­lig­he­der og ar­bej­dets indhold har ind­fly­del­se på, om et job er godt. Jeg vil gerne rette en stor tak til firmaet for dets store hjælp i hele pe­ri­o­den, hvor jeg har gået med med tanker om jobs­kif­te, idet firmaet har hjulpet med at danne et sam­men­lig­nings­grund­lag for mig, hvor jeg ikke sidder tilbage med en følelse af, at jeg har måttet gå på kom­pro­mis.

Kategorier:

 • Currently 4.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.3/5 (6 stemmer.)
Flattr this

Skal Søren Pind lynches?

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 33Let: Skønlitteratur for voksne
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Tidligere topembedsmænd kritiserer den borgerlige regerings udenrigspolitik. Til det siger Søren Pind (V) til Politiken:

De kommer fra en tid, hvor man kunne løse stridigheder med samtale. I dag er det anderledes, og det har statsministeren taget bestik af.

soerenpind.jpeg

Interessant vinkel, Søren Pind. Jeg vil bestemt håbe, at du trods din holdning alligevel vil forsøge at løse f.eks. stridighederne med Kina gennem samtale.

Omvendt kunne det da være interessant at se, hvad der skete, hvis nu din holdning blev opfattet som en opfordring, næste gang du kommer i stridigheder med f.eks. en gruppe håndværkere. Det kunne jo være, at de valgte at følge dit råd, så man næste dag kunne se dig dingle i lygtepælen foran dit hus, hvis du havde nægtet at løse en stridighed med dem gennem samtale.
Som den vise mand sagde: Pas på med, hvad du ønsker dig. Du kan risikere at få det.

Kategorier:

 • Currently 3.1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.1/5 (9 stemmer.)
Flattr this

Samarbejdspolitik dengang og i dag

| 1 Comment |
Lixtal: 50Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Under 2. Verdenskrig gik Venstres og de Konservatives såkaldte samarbejdspolitik ud på, at partierne anbefalede samarbejdet med en imperialistisk magt, der invaderede lande, som ikke var krigsførende. Der blev ikke set positivt på dem, der gennem sabotage og det, man i dag ville kalde for terroraktivitet, chikanerede besættelsesmagten.

hitler.jpg

Tiden var na­tur­lig­vis en anden dengang, og man kan ikke nød­ven­dig­vis klantre Venstre og de Kon­ser­va­ti­ve for, at de anså Tys­kland som en partner, man måske burde alliere sig med. Heller ikke selv om der var ri­ge­ligt med gode grunde til at være noget skep­tisk overfor den tyske mi­li­tær­magt al­le­re­de dengang.

Vi kan dog med sindsro kon­sta­te­re, at sa­m­ar­bejds­po­li­tik­ken i hvert fald ikke gik ud på at støtte mod­stan­den mod en in­va­de­ren­de, krigs­fø­r­en­de magt, men derimod på at sa­m­ar­bej­de for­sig­tigt med den. Måske gik Kon­ser­va­tiv Ungdom en anelse over gevind, når de gik og heilede i gaderne, men al­li­ge­vel - det er nemt at være bagklog.
Mindre nemt er det dog for Anders Fogh Ras­mus­sen (V). En sam­men­lig­ning med sa­m­ar­bejds­po­li­tik­ken under anden ver­denskrig burde ri­me­lig­vis in­vol­ve­re sa­m­ar­bej­det med en krigs­fø­r­en­de, in­va­de­ren­de magt, som be­nyt­ter sig af tortur og på andre områder bryder Genève-kon­ven­tio­ner­ne og Men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne.

Det burde være ganske nemt at gennemskue, at denne militærmagt i Irak-krigen nødvendigvis må være USA. Irak var ikke krigsførende nation, før USA med bl.a. dansk deltagelse invaderede landet trods FNs modstand. Danmark - med Venstre og de Konservative i spidsten - samarbejder igen med en invaderende, krigsførende magt. Ganske vist er USA ikke ligefrem ved at invadere Danmark militært, sådan som Tyskland gjorde det i 1939, men det er Irak altså heller ikke.

Derfor er det at vende historien fuldstændig på hovedet, når Anders Fogh Rasmussen hævder, at det er oppositionen, der fører samarbejdspolitik ved at kritisere hans regerings samarbejde med en krigsførende, invaderende militærmagt. Jeg bryder mig generelt ikke om at sammenligne nogen af parterne i Irakkrigen med parterne under 2 .Verdenskrig, men hvis nogen skal sammenlignes i konteksten af samarbejdspolitik, er der ingen tvivl om, at det må være Venstre og de Konservative.

Kategorier:

 • Currently 3.6/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.6/5 (11 stemmer.)
Flattr this

Synlighed i gadebilledet

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 38Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Integrationsministeriet rapporterer, at der er sket en tilvækst af indvandrere og efterkommere af indvandrere på ca. 20.000 personer i 2007. Pr. 1. januar 2008 var der således ca. 500.000 mennesker i Danmark med anden etnicitet end dansk.

For den menneskelige hjerne, der fra naturens side stadig er indrettet efter stammesamfund med ca. 150 personer er dette et så stort antal, at det kan være svært at fatte, især hvis man ikke har en højere uddannelse og forståelse for grundlæggende statistik. Men måske er det lidt nemmere at sætte indvandringssituationen - og visse folks reaktion på den - i perspektiv, hvis man visualiserer det i forhold til landets samlede befolkningstal:

indvandrerstatistik.png

Kategorier:

 • Currently 3.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.3/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Kristne fyrer på grund af privat blogning

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 35Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Menighedsrådet i Vordingborg har fyret en kirkegårdsleder, fordi han har haft en privat blog, som en af meninghedens gamle damer følte sig stødt over.

Det var hans sprog, de gamle puritanere havde et problem med. Og det var åbenbart så slemt, at formanden for menighedsrådet, Jette Gylle, ikke engang turde gentage nogen af ordene.

Ekstra Bladet bringer i artiklen et link til bloggen, og det er bestemt skrappe sager, hvis man er en formørket, fundamentalistisk nypuritanist. Et lignende sprog finder man først, hvis man tænder for børne-TV. Sproget og hentydningerne er helt oppe på samme niveau, som man f.eks. ser i børnefilmen "Vikaren". Uha, uha: Der bliver sagt både "Helvede", "patter" og "hængerøv". Han får endda afsløret, at han (gisp) drikker spiritus.

Jeg håber, at den fyrede Martin Skov sagsøger menighedsrådet langt ind i Helvede. For hvis man kan blive fyret for det, Martin Skov har skrevet på sin blog, er der ingen, der kan vide sig sikker for en fyring.

Kategorier:

 • Currently 3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Den tomme hyldes princip

| Ingen kommentarer | 1 TrackBack |
Lixtal: 40Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Enhver husmor/far ved det. Enhver, der i 1990 købte en harddisk på 40 Mbytes ved det. Enhver, der har børn ved det: En tom overflade bliver fyldt.

Sådan var det også med Ny Alliance.

Ny Alliance havde ikke nogen politik, men definerede sig selv udelukkende negativt (i filosofisk, ikke værdimæssig) forstand. At de definerede sig negativt betyder, at de havde noget, som de var imod, men ikke rigtig noget, de var for.

Det er der ikke noget galt i. Man kan sagtens definere sig selv ud fra en definition af, hvad man ikke er. Dette er f.eks. lykkedes for de kristne de sidste 2.000 år, hvor deres eksistensgrundlag var, at de var imod det onde, hvad det så i tidens løb har haft af skiftende ansigter.

Mange danskere kunne erklære sig imod Dansk Folkeparti, ligesom Ny Alliance gjorde, og heldigvis for det. Men denne enighed med Ny Alliance, som tiltrak en stor vælgergruppe, skulle hurtigt vise sig ikke at være identisk med en enighed i den positive (hvilket stadig skal forstås i filosofisk, ikke værdimåssig) definition - dvs. hvad partiet gik ind for.

Kategorier:

 • Currently 3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Købeloven til undsætning - forhåbentlig

| Ingen kommentarer | 1 TrackBack |
Lixtal: 44Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Bemærk: Siden dette indlæg blev skrevet, har Forbrugerklaget givet mig medhold i min klage over Call Me, idet Call Me er blevet pålagt at refundere telefonens værdi.

Siden den 15. maj har jeg måttet leve uden mobiltelefon. Den var købt via Call Me (tidl. Debitel), som desværre viste sig at benytte Telecare som reparatør. Telecare står ikke just øverst på listen over firmaer med tilfredse kunder, hvis man søger på Google.

Efter at have rykket to gange, hvor Call Me kunne for­tæl­le, at de ikke kunne gøre noget, før Te­leca­re havde haft te­le­fo­nen i fire uger, fik jeg en mail om, at jeg kunne få en telefon til låns, for­ud­sat jeg ac­cep­te­re­de, at re­pa­ra­tion­s­ti­den ville udvides til seks uger. På det tids­punkt var det fem uger siden, jeg havde ind­le­ve­ret den til Call Me.

Samme dag kunne jeg dog se på Te­leca­res re­pa­ra­tions­log, at re­pa­ra­tio­nen netop var af­slut­tet, og at te­le­fo­nen var i fragt. Den 25. maj om aftenen - præcis seks uger efter fejl­mel­d­in­gen - modtog jeg endelig te­le­fo­nen.

Den var naturligvis så defekt, som lidt for mange kunders erfaringer med Telecare kunne give anledning til at forvente: Hvor telefonen tidligere ikke kunne tændes, kan den ganske vist tændes og benyttes nu, men den kan ikke lades op.

En af mine kolleger gjorde mig imidlertid opmærksom på forhold i Købeloven, som jeg ikke var opmærksom på. Disse forhold burde gøre det muligt for mig at få en ny telefon uden at skulle gennemgå endnu seks uger uden mobiltelefon. Forbrugerrådet har nemlig nogle bemærkninger omkring købeloven, hvor der direkte henvises til mobiltelefoner:

Efter den nye købelov er det som ud­gangs­punkt for­bru­ge­ren, der kan vælge, om man vil have en defekt vare re­pa­re­ret eller om­byt­tet til en ny. ...

Det er For­bru­ger­rå­dets klare op­fat­tel­se, at for­bru­ge­ren i kraft af de ændrede regler kan undgå de kon­ti­nu­er­li­ge re­pa­ra­tions­for­søg, som hidtil har præget praksis. ...

Kun 1 forsøg til at re­pa­re­re:
En kunde re­k­la­me­rer over sin mo­bil­te­le­fon al­le­re­de 2 måneder efter købet. Varen bliver re­pa­re­ret, men samme fejl dukker op igen. Kunden får tilbudt en lå­ne­te­le­fon, men For­bru­ger­kla­ge­næv­net finder, at ét af­hjæl­p­nings­for­søg er til­stræk­ke­ligt og kunden får sine penge retur.

Om­byt­ning må ikke ud­sky­des:
En kundes mo­bil­te­le­fon går i stykker efter 1½ måned. Sæl­ge­ren til­by­der re­pa­ra­tion, men køberen ønsker om­byt­ning efter den nye købelov. Sælger kræver at bruge 14 dage på at un­der­sø­ge, hvor­vidt det er ri­me­ligt, at han skal ombytte te­le­fo­nen. Her fast­slår For­bru­ger­kla­ge­næv­net, at sæl­ge­ren ikke har krav på at bruge 14 dage til at fo­re­ta­ge en ind­led­nings­vis un­der­sø­gel­se af, hvor­vidt varen skal om­byt­tes eller re­pa­re­res. Der er taget hensyn til, at køberen ikke får stillet en lå­ne­te­le­fon til rå­dig­hed, og at han daglig har behov for te­le­fo­nen. Re­sul­ta­tet bliver, at han kan få om­byt­tet varen.


Med denne fremlæggelse af forholdene omkring mobiltelefoni bør jeg kunne henvise til, at jeg har været gennem ét langvarigt afhjælpningsforsøg, hvor jeg først sent i processen fik tilbude en lånetelefon. Samtidig bør jeg kunne gøre opmærksom på, at sælgeren ikke kan forsøge at vurdere, om det er nødvendigt at undersøge, om min defekte mobiltelefon skal byttes.

Update: Jeg har talt med Call Me, og her er jeg blevet gjort opmærksom på, at deres afdeling for reparation er blevet pålagt at følge processer, der ikke lever op til Købeloven. Call Me mener, at jeg skal indlevere telefonen til ny reparation på trods af, at jeg har ventet i langt længere tid end oplyst, på trods af, at Forbrugerklagenævnet tidligere har givet en kunde medhold i, at ét reparationsforsøg må være nok, og på trods af, at jeg ikke fik stillet en lånetelefon til rådighed. Jeg har skrevet en mail til en chef ved Call Me, som jeg fik oplyst email-adressen på, men forventer, at jeg i løbet af den næste uge vil være nødsaget til at gå via Forbrugerklagenævnet.

Det er beklageligt, at Call Me pr. procedure ikke ønsker at level op til Købeloven, og jeg må derfor som udgangspunkt advare nye kunder mod at benytte Call Me.

Kategorier:

 • Currently 3.4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.4/5 (5 stemmer.)
Flattr this

Højredrejning

| 2 kommentarer |
Lixtal: 35Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
angel-duck-small.png


SF har kritiseret Helge Sander (V) for at reklamere for private virksomheder, men nu gør de de også selv.

devil-duck-small.png


Det er vel bare et tegn på, at SF er på vej til højre, som Enhedslisten har anklaget dem for.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Pleonasme

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 52Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Helmut Nyborg, hvis konklusioner omkring intelligens tidligere har været noget problematiske[1], har nu konstateret, at dumhed og religiøsitet korrelerer - det er simpelthen dobbeltkonfekt at sige "religiøst fjols".

im-with-stupid.jpg

For en hel­hjer­tet ateist som un­der­teg­ne­de er det na­tur­lig­vis en kærkom­men­ lej­lig­hed til at grine ond­skabs­fuldt og hånligt af de over­troi­ske idioter, men jeg er desvær­re ikke op­ti­mist nok til at tro, at en højere ud­dan­nel­se ville være i stand til at udrydde den men­ne­ske­li­ge svøbe, som re­li­gion udgør.

Jeg gætter på, at Helmut Nyborgs kon­klu­sion stærkt af­hæn­ger af, hvordan man op­fat­ter be­gre­ber­ne tro og re­li­gi­ø­si­tet. Jeg gætter på, at Helmut Nyborg måske kan have op­fat­tet formen af troen som ud­slags­gi­ven­de for, hvor re­li­gi­ø­se hans forsk­nings­sub­jek­ter har været.

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Motorløb fra regningen

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 49Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Lad os sige, at jeg be­nyt­te­de fir­ma­bi­len, fordi jeg skulle en tur på ho­spi­ta­let. Min ar­bejds­plads er vel ikke in­te­r­es­se­ret i, at jeg li­ge­frem falder om på ar­bej­det med et hjer­teslag (det koster jo penge at

chauffeur-car.jpg

have mig sy­ge­meldt). Al­li­ge­vel tror jeg nok, at min chef ville opfatte det som en ac­cep­ta­bel und­ta­gel­se fra reglen, der ville kræve en for­holds­vis god for­kla­ring, såsom at min bil var på værk­sted, hvis jeg tog fir­ma­bi­len til et ru­ti­ne­check­. Men Bendt Bendt­sen (K) kan godt tage den skat­te­fi­nan­ci­e­re­de bil til den slags, hvis man skal tro den for­kla­ring, som Bendt Bendt­sen kom med i fjer­n­sy­net for nyligt.

Eller lad os sige, at jeg havde været til koncert i Kø­ben­havn aftenen før jeg mødte på ar­bej­det i Aalborg. Hvis jeg havde taget fir­ma­bi­len til koncert, ville jeg nok se frem til mindst en formel ad­var­sel fra min ar­bejds­plads. Men den slags er ikke noget problem, mener folk som Lars Løkke Ras­mus­sen (V) åben­bart.

Hvis jeg endvidere udgav mig under falsk navn sådan som Lars Løkke Rasmussen gjorde, eller hvis mit administrative personale rettede i min kørebog, så mine private udflugter kom til at ligne erhvervsmæssig kørsel, ville jeg få en fyreseddel, eller måske endda en bortvisning.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Den symbolske heksebrænding

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 49Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
burningjesus.jpg

Sankt Hans var op­rin­de­ligt en gammel, nordisk mid­som­mer­fest. Bålet menes at have haft til hensigt at skræmme hekse- og trold­folk, og havde ikke noget at gøre med de krist­nes hen­ret­tel­se af kæt­te­ri­mistænk­te "hekse".

Først så sent som i be­gyn­del­sen af 1900-tallet blev den gamle tra­di­tion og de kristne hen­ret­tel­ser knyttet sammen, så vidt vides efter in­spira­tion fra Tys­kland. Det viser, at vi også i for­holds­vis nyere tid her i landet har anset de bar­ba­ri­ske hek­se­af­bræn­din­ger som noget, der var værd at mindes med fest.

Således efterlevende traditionen for at tilpasse den gamle båltradition efter behov valgte vi i selskab med nogle af vore venner som værter i 2007 at brænde noget passende troldtøj af med henvisning til alle de skader, der var begået i dets navn.

Kategorier:

 • Currently 4.6/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.6/5 (17 stemmer.)
Flattr this

Type I og Type II fejl - fra side 123

| 1 Comment | 1 TrackBack |
Lixtal: 46Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Efter opfordring fra Carsten Agger deltager jeg også lidt modstræbende i denne leg:

 1. Ræk ud efter den nærmeste bog.
 2. Slå op på side 123.
 3. Find den femte sætning på denne side.
 4. Læg denne og de følgende to sætninger ud på din weblog sammen med disse instruktioner.
 5. Kommentér citatet.
 6. Tag fem andre personer og kreditér den som taggede dig.

Det er tilføjelsen "kommenter den", som blev introduceret af Torben Sangild, der har fjernet min væsentligste modvilje mod den slags, der i modsat fald bedst kunne karakteriseres som drive-by tilføjelse af endnu mere ligegyldig information til Internettet. Ved at kommentere det fundne citat er der imidlertid en chance for, at man får bidraget med lidt lødighed.

Følgende kandidater nomineres hermed i alfabetisk rækkefølge for at fremhæve dem, der har været kloge nok til at navngive deres blogs på en måde, så de optræder tidligt i diverse oversigter:

Mens vores hjem ikke stråler af nylig søndagsoprydning, er alle husets bøger for en gangs skyld i øjeblikket sat på plads i reolerne - lige bortset fra én, som jeg var blevet inspireret til at kigge i efter at have været til kampseminar i går: "Understand? Good, Play!" af Masaaki Hatsumi, som lå på stuebordet. (Altså bogen, ikke Hr. Hatsumi.)

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Lyninterview

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 51Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
I dag sultestrejker knap 130.000 mennesker verden over i et døgn som protest mod USAs planer om at bygge et missilskjold i Europa. Sæbekassens korrespondent nåede et hurtigt interview med en af de sultestrejkende:

— Hvad er det største problem med missilskjoldet?
— Der vil blive frygelig mørkt!

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (1 stemmer.)
Flattr this

DF deltager ikke i TV-underholdningen

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Statsministerfruen Anne-Mette Rasmussen var faktisk ikke TV2s første valg, da der skulle findes kandidater til TV-stationens underholdningsprogrammer. Det fremgår af interne dokumenter ved TV2, som ved en fejl er faldet i hænderne på den øvrige presse.

TV2 har angiveligt forsøgt at få adskillige af Anders Fogh Rasmussens (V) faste partnere til at deltage i forskellige underholdningsprogrammer. Pia Kjærsgaard (DF) blev således anset som favorit i "Heks-Faktor", ligesom Peter Skaarup (DF) blev opfattet som en oplagt kandidat i "Varm på udvis".

Blandt de øvrige adspurgte var både Peter Neerup Buhl (tidl. Fr. P.) og Jesper Langballe (DF) blevet foreslået en position som dommere i "Jødestjerne for en dag", og Søren Krarup (DF) var blevet anbefalet som vært i "Den lille raceforskel".

Kategorier:

 • Currently 3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Dansk Folkeparti er ligeglad med demokrati og jøder

| Ingen kommentarer | 1 TrackBack |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Dansk Folkeparti fastholder, at de ønsker et forbud mod Hizb ut-Tahrir, selv om et sådant forbud vil være grundlovsstridigt. Partiets retsordfører Peter Skaarup skriver således:

Den islamistiske organisation har aldrig lagt skjul på sine antidemokratiske idealer, og talsmanden er endvidere blevet dømt for opfordringer til drab på jøder. [...] Dansk Folkeparti opfordrer derfor til, at Folketinget netop forbyder organisationen [...] der virker ved vold eller opfordrer til vold.


Men hvis Hizb ut-Tahrir skal forbydes på baggrund af antidemokratiske udtalelser og opfordring til vold mod jøder, hvorfor er Dansk Folkeparti så ikke også ude med et ønske om at forbyde nazister?

dansk-folkeparti-nazilogo.png


Jeg tror, vi alle kender svaret.

Det viser også, at Dansk Folkeparti blot benytter henvisningen til antidemokratiske ytringer og voldsopfordringder mod jøder som en dårlig undskyldning.

Kategorier:

 • Currently 3.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.3/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Pardans

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 35Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
angel-duck-small.png


Det er lykkedes for TV2 at overtale Anders Fogh Rasmussens kone til at deltage i "Vild med dans".

devil-duck-small.png


Hun er nok jaloux over, at Anders Fogh Rasmussen så længe har danset med Pia Kjærsgaard.

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (1 stemmer.)
Flattr this

International kritik af Danmarks udvisninger til torturstater

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 76Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Amnesty In­ter­na­tio­nal, Human Rights Watch, In­ter­na­tio­nal Com­mi­sion of Jurists samt Redress Trust retter alle en skarp kritik af ju­stits­mi­ni­ster Lene Es­per­sens (K) brug af diplo­ma­ti­ske ga­ran­ti­er, når Danmark udviser men­ne­sker til tor­tur­sta­ter. I hen­ven­del­sen fra or­ga­ni­sa­tio­ner­ne til Lene Es­per­sen gør or­ga­ni­sa­tio­ner­ne op­mærk­som på, at Danmark dermed lægger afstand til sin tid­li­ge­re rolle som fo­re­gang­sland på men­ne­ske­ret­tig­heds­om­rå­det:

Denmark has long been a strong defender and promoter of the absolute prohibition of torture and other ill-treatment, including the absolute prohibition of transfers of individuals to states where they will face a risk of torture and other ill-treatment [...] We were therefore surprised and highly concerned by certain remarks [that] appeared to signal a new willingness to contemplate reliance on assurances against such treatment from states where human rights violations are well-established to be systematic, endemic, persistent or widespread or where a particular group is routinely targeted for such abuse.
Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne gør end­vi­de­re Lene Es­per­sen op­mærk­som på, at tortur og mis­hand­ling er et område, hvorpå lov­giv­nin­gen er absolut; man kan ikke ind­skræn­ke lovens gyl­dig­hed, hvilket Lene Es­per­sen bi­dra­ger med, når hun støtter sig til diplo­ma­ti­ske for­sik­rin­ger (min frem­hæ­vel­se):

As you are no doubt aware, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights in its recent unanimous judgment in Saadi v. Italy (28 February 2008), unreservedly reaffirmed that the right not to be exposed to a real risk of torture or other ill-treatment by being transferred to another state is absolute and cannot be balanced against the alleged threat posed by an individual to public safety .
Fra at være foregangsland for menneskerettigheder, skifter Danmark rolle, skriver organisationerne til Lene Espersen:

Moreover, in legitimizing and institutionalizing the use of diplomatic assurances, Denmark and EU member states would send an unfortunate signal to other states, some with poor human rights records, that the use of diplomatic assurances is an acceptable way to proceed. Indeed, there is emerging evidence that such states are beginning to resort to diplomatic assurances to justify returns to countries with long records of torture and ill-treatment.
Det er her værd at bemærke, at Danmark dermed også bliver en del af det dårlige selskab, hvilket or­ga­ni­sa­tio­ner­ne dog indtil videre har undladt at skrive direkte.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Regeringen løj om budget til skoler

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 46Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Regeringen har lovet en milliard kroner til kommunerne, så de kan rette op på de faldefærdige skoler, daginstitutioner og ældreboliger. Men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har analyseret tallene, og er nået frem til, at regeringens løfte er et bluff-nummer. I virkeligheden er der tale om en besparelse på kr. 200 millioner, så kommunerne nu får endnu mindre end hidtil:

Regeringen har simpelt hen kaldt en del af de penge, der alligevel skal bruges, for en fond, så det ligner et løft. Så kan de skubbe størstedelen af udgifterne ud på den anden side af deres egen 2015-plan, uden at det ser ud som en besparelse. Men i virkeligheden betyder det, at der ikke bliver investeret i det offentlige i samme hastighed som den samfundsøkonomiske udvikling kræver det.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Topløs lån

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 44Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Hvis vi runder lidt af i den ene og anden retning, afhængigt af pension, ferie, arbejdsgoder, osv., betaler jeg topskat af sådan cirka kr. 250.000.

Lad os nu sige, at topskatten bliver fjernet, sådan som regeringen foreslår. Hvad sker der så med min arbejdskraft? Ja, i første omgang vil jeg have flere penge til rådighed, og det er jo fedt nok for mig. Tak til Venstre og de Konservative for det, og fuck alle de 60% fattigrøve, som dermed ikke får råd til de privatiserede serviceydelser, som min ekstra indkomst i væsentligt højere grad end hidtil vil blive ædt af. Ja, jeg beklager: Jeg har boet i USA, og selv om jeg havde en langt lavere skatteprocent, så betalte jeg væsentligt mere, end hvad skattebilletten i Danmark svarer til, til private sundheds-, forsikrings,- pensions-, osv. -foretagender, end hvad man gør her til lands. Det, som jeg havde at leve for derovre, har jeg stadig - plus bil, lejlighed, sundhedsordninger, pension, osv. En skat på omkring 20% mere har faktisk kunnet betale sig for mig, og her har jeg ikke engang regnet mine børns institutionspasning og skolegang med.

Men sandsynligheden for, at jeg vil arbejde flere timer om måneden er nok temmelig lille i så fald, eftersom jeg ved en eventuel afskaffelse af topskatten vil have en ganske forbedret løn i forhold til min nuværende løn. Personligt ser jeg ikke umiddelbart nogen god grund til at ofre de sidste, spæde rester af mine bedste timer på at arbejde mere for at tjene penge, som jeg ikke får kvalitetstid til at bruge. Det skulle da lige være, hvis forholdene ændres til dem, jeg husker fra USA, hvilket vil betyde, at selv om jeg vil tjene flere penge, så vil jeg også være nødt til at arbejde flere timer, hvis jeg skal betale alt det, som p.t. betales via skattebilletten - også selv om jeg ligger højt i indkomst.

Men indtil da: Hvis min topskat fjernes, er det nok langt mere sandsynligt, at jeg vil overveje en aftale med min arbejdsgiver, der går ud på mere fritid. Som så mange højtlønnede er jeg nemlig på jobløn, og det betyder, at jeg ikke får en krone mere i løn end mit månedlige salær, uanset hvor mange timer, jeg lægger i virksomheden. En fjernelse af topskatten ville ændre min aktuelle løn, men jeg ville ikke tjene endnu mere ved at arbejde mere.

Jeg har ikke læst regeringens rådgiveres rapport omkring effekterne af fjernelsen af topskatten, men jeg har en grim formodning om, at virkeligheden ikke kommer til at harmonere med regeringens ideologers forhåbninger.

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Begrundet mistanke om at sætte landet til salg

| 1 Comment |
Lixtal: 53Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Venstre ønsker at kunne udlicitere stort set alle offentlige opgaver til den private sektor. Henrik Sass Larsen (S) mener, at Venstre dermed afslører sig som et parti, der ønsker at sætte landet til salg til private virksomheder, så de kan slippe helt af med den offentlige sektor:

Vi har længe mistænkt dem for det her. V har dækket sig bag en facade af, at det ikke er så slemt med en borgerlig regering, men den facade krakelerer nu.

Men det behøver Henrik Sass Larsen (S) behøver bestemt ikke "mistænke" dem for. Venstre har for lang tid siden selv indrømmet overfor Ugebrevet A4, at Venstres sociale ansigt blot var en midlertidig sminke, og at deres langsigtede plan var at støtte industrien.

minimalstatsbog.jpg

Anders Fogh Rasmussen (V) udgav i 1993 bogen "Fra socialstat til minimalstat", hvor han med rige mængder metafysisk og mystisk argumentation plæderede for, at staten skal indskrænkes til fordel for markedet.

Han har lagt afstand til bogen "Fra socialstat til minimalstat", idet han siden udgivelsen har underspillet dens budskab ved at hævde, at den bare skulle "provokere" og "skabe debat".

Med Venstres udspil er det imidlertid tydeligt, at Anders Fogh Rasmussen aldrig har lagt afstand til bogen, og at Venstre bevidst arbejder frem mod den minimalstat, Anders Fogh Rasmussen ønskede i starten af 1990'erne.

Kategorier:

 • Currently 4.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.5/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Faderlig opbakning

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 35Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
angel-duck-small.png


En mand har stukket en anden mand med en kniv og slået ham med et bordben, efter at deres børn var kommet op at skændes.

devil-duck-small.png


Børnenes skænderi handlede vel om, hvis far der kunne banke den andens far.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

En kræsen kultur

| 1 Comment |
Lixtal: 44Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
For noget tid siden var der en undersøgelse, der viste, at det kun var få nydanskere, som havde prøvet at være blevet inviteret hjem og spise hos etniske danskere. Grundene er nok mange, men en af de mere harmløse er nok, at en del etniske danskere måske føler det som en særlig udfordring at tilberede mad til f.eks. muslimer. Jeg blev selv opmærksom på denne problematik for nogen tid siden, da jeg overvejede at invitere forældrene til en af mine børns kammerater til middag. Forældrene er muslimer, og selv om jeg har tjek på de spiseregler, der er indenfor islam, så havde jeg ingen anelse om, hvor der lå en halal-slagter. Telefonbogen var heller ikke til meget hjælp, så det lykkes faktisk først at lokalisere en halalslagter, da jeg spurgte mig for i de lokale etniske specialbutikker.
At det så faktisk næppe var nødvendigt at gå ud og lede efter en halalslagter er så en anden sag. Mine børn har ofte haft muslimske venner hjemme på besøg, og jeg har i den forbindelse altid tjekket med forældrene, inden jeg serverede noget, som måske kunne være et problem. Eller rettere: I begyndelsen undlod jeg systematisk at servere noget som helst, som indeholdt svinekød eller rester af svin, ligesom jeg undlod at servere andre former for kød end kylling. Det danske kyllingekød er nemlig som oftest er halalslagtet under alle omstændigheder. Efter at have snakket madvaner med adskillige, gik det dog op for mig, at min egen håndhævelse af muslimske forskrifter faktisk var noget mere omfattende, end hvad de fleste muslimer selv gjorde. F.eks. var jeg tilsyneladende den eneste, der tænkte på at screene kager og kiks for animalsk fedtstof, ligesom jeg også var den eneste, der sorterede vingummierne fra pga. indeholder af gelatine. I praksis har jeg aldrig oplevet nogen egentlige problemer med at servere mad for mine børns kammerater. At vælge kyllingeprodukter frem for svinekød er normalt nok, og det er da til at håndtere.

Kategorier:

 • Currently 3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Christine Antorini: Dansk Folkeparti er kristne fundamentalister

| Ingen kommentarer | 2 TrackBacks |
Lixtal: 60Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Socialdemokratiets uddannelsesordfærer, Christine Antorini, har også noteret sig, at Dansk Folkepartis forslag har en fælles råd tråd: Fundamentalistisk kristendom.

I en kronik i Jyllands-Posten fortæller hun, hvordan Dansk Folkeparti har fremsat det ene forslag efter det andet, som skulle indføre kristendommen i den danske lovgivning:

Alene i de tre år, hvor jeg har været uddannelsesordfører, har jeg skullet tage stilling til en vifte af kristne forslag fra Dansk Folkeparti: Obligatorisk kristendom i folkeskolen og ikke som i dag, hvor forældre kan fravælge faget i religions-frihedens navn. Obligatorisk salmesang i skolen. Obligatorisk konfirmationsundervisning, på trods af at konfirmationens formål er at bekræfte sin kristne dåb. Forbud mod muslimske symboler som tørklæder men ja til kristne symboler i skolen. Forbud mod muslimske friskoler, men ja til kristne friskoler. Skærpet tilsyn mod muslimske friskoler men kritik af undervisningsministeriet, når det har lukket kristne friskoler, der ikke levede op til undervisningskravene, fx ved at nægte at undervise i naturvidenskab men i skabelsesberetningen og såkaldt ’intelligent design’. Ændre seksualundervisningen, så nul-sex kommer på skemaet, for ’parforhold og sex skal man forbinde med loyalitet og troskab.’ Ændret historieundervisning, så den reduceres til dansk historie, herunder ’give forståelse for folkekirkens og monarkiets positioner som nationale samlingspunkter’. Samfundsfag med ’vægt på de familiepolitiske forhold i landet med særlig fokus på familiens rolle og betydning for det enkelte individ, idet familien forstås som far, mor og barn’. Et synspunkt der ligge helt i tråd med Dansk Folkepartis holdning om at homoseksuelle er handicappede i forhold til at indgå ægteskab, fordi de ikke kan opfylde betingelserne for et ægteskab som i partiets definition er, at man kan skabe en familie ved at føde børn.

Det er ikke tilfældigt, at nogle af Dansk Folkepartis primære ideologiske arkitekter er fundamentalistiske præster. Se også et efterfølgende interview af Christine Antorini her.

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Jeg håber, Jyllands-Posten er stolt nu

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 58Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
I følge terroreksperten Lars Erslev Andersen har Jyllands-Postens ønske om at provokere islamister fået dem til at reagere på provokationen. Jeg kan forestille mig, at regeringens yderligere profilering af Danmark som et fremmedfjendtlige land har gydt yderligere benzin på dette bål.

Jeg foreslår, at regningen for genopbygning af ambassaden samt eventuelle omkostninger for øget beskyttelse af de øvrige danske ambassader bliver sendt til Jyllands-Posten.

Kategorier:

 • Currently 1.8/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1.8/5 (6 stemmer.)
Flattr this

Jagtsæsonen udvides

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 45Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
angel-duck-small.png


Dansk Folkeparti vil nedsætte den kriminelle lavalder.

devil-duck-small.png


Så får de sikkert en masse stemmer fra de pædofile.

Kategorier:

 • Currently 2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Ældre indlæg

Sider

Om dette arkiv

Denne side er et arkiv over indlæg fra juni 2008 i rækkefølgen nyeste til ældste.

Forrige arkiv: maj 2008.

Næste arkiv: juli 2008 is the next archive.

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.