september 2008 Archives

Rohd i ytringsfriheden

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 40Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
angel-duck-small.png


Søren Pind (V) vil have, at Jens Rohde (V) skal trække sine afsløringer om regeringens Irak-løgne tilbage.

devil-duck-small.png


Med Venstres store interesse for ytringsfrihed får Søren Pind sikkert at vide, at han skal trække sit udsagn tilbage.

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Theseus og nazismen

| 4 kommentarer | 2 TrackBacks |
Lixtal: 56Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Kan Dansk Folkepartis politik sammenlignes med nazismen, eller er forskellen for stor? Svaret er, at det kun er på de uvæsentlige og kosmetiske områder, at Dansk Folkeparti har foretaget udskiftninger. På de væsentlige punkter videreføres nazismen stort set uændret i Dansk Folkepartis politik.

Men inden vi når til denne konklusion, så lad os først overveje, hvad det vil sige, at noget er "det samme".

Da Theseus i følge den græske mytologi vendte tilbage til Athen fra Kreta, blev hans skib restaureret efter mange års opbevaring. De gamle, rådne planker blev erstattet af nyt træ. Al byggematerialet blev udskiftet, og skibet stod nu skinnende nyt.

Legenden illustrerer en filosofisk problemstilling: Når alle dele i Theseus' skib er blevet udskiftet, er det så stadig Theseus' skib? Hvis de originale dele blev sat sammen igen, så man havde to skibe, hvilket af disse var så Theseus' skib?

Stadig i dag er der ikke noget entydigt svar på, hvad forestillingen "det samme" egentig dækker over. Det lidt for hurtige svar er, at det er et definitionsspørgsmål, men det bliver man ikke stort klogere af, for definitioner kræver, at folk er enige om definitionerne, og er ikke nødvendigvis givet uafhængigt af mennesket. Der er dog i en vis udstrækning, med visse paradigmatiske variationer, enighed om, at "det samme" er et udtryk for tilsvarende strukturer, position i tid og sted, formål, intention, metode eller midler.

Overfør nu Theseus' skib til politiske ideologier.

Hvis Theseus' skib kan sammenlignes med en politisk ideologi, hvor store dele af ideologien kan man så erstatte med nye ord, før ideologien kan kaldes "ny", og kræver et nyt navn for at undgå begrebsforvirring?

Kategorier:

 • Currently 4.6/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.6/5 (17 stemmer.)
Flattr this

Bombesikkert

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 50Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Medierne rapporterer, at en kasse med ledninger og væske vitterligt var en bombe. Men jeg er ikke helt overbevist, og det er der nogle grunde til:

Politiet meddelte meget hurtigt til medierne, at de havde fundet en "ægte" bombe på trods af, at den på det tidspunkt slet ikke var blevet undersøgt endnu. På det tidspunkt, da Rullemarie blev sat ind, vidste man stadig ikke, om den indeholdt noget, der kunne sprænges.

Beskrivelsen af bomben - en trækasse med ledninger, fjedre, rør og væsker - lyder som en rigtig dårlig, stereotypiseret Hollywood-udgave af en bombe.

Modtageren, der var murer, kunne fortælle, at han havde åbnet kassen og klippet en snor over. Med mindre det skal forstås sådan, at der var bundet en snor rundt om kassen, som nødvendigvis skulle klippes over, for at kassen kunne åbnes, så er det en lidt underlig oplysning at give politiet. Mureren ville vel kun finde dén oplysning relevant, hvis han havde vurderet, at han nok skulle skynde sig at klippe "den røde ledning" for at undgå sprængning - hvilket så gør det lidt underligt, at han efterfølgende tog på arbejde og først alarmerede politiet, da han kom hjem. Politiet har tilsyneladende brugt forklaringen til at konkludere, at bomben var luremineret, så den ville sprænge, hvis nogen forsøgte at åbne den, hvilket (sjovt nok) ikke skete.

Kategorier:

 • Currently 2.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2.3/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Boom-bommelom

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 49Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Atombombeeksplosion

Der er fundet en bombe i Danmark, skriver Jyllands-Posten. Man er næsten fristet til at sige, at det også var på tide, at en bombealarm var andet end en false-negative, og at politi og terrorskræmte derfor langt om længe har noget at glæde sig over, men glæd jer nu ikke for tidligt.

Den formodede bombe var en trækasse med rør og ledninger, og hvis dette er et tilstrækkeligt kriterium for, at noget er en bombe, har vi formentlig adskillige bomber i vores hjem, herunder et computerbaseret musikanlæg og et par andre projekter.
Indtil videre lyder beskrivelsen mest som noget, en af vores elektrikervenner nok ville have beskrevet som "byggeaffald". Det kan måske forklare, hvorfor bomben i følge Jyllands-Posten ikke i første omgang kunne bringes til detonation, og hvorfor politiet ikke forstår, hvorfor nogen ville placere en bombe det pågældende sted.
Men husk det nu: Hvis ikke det var for vores terrorbevidste borgerlige regering, ville vi have overladt kassen med elektronikaffald til oprydningspersonale eller den ansvarlige byggeplads. Det er godt at vide, at vi ikke spilder kræfterne.


Og som service for de lidt langsommere læsere: En moderne bombe - herunder en IED - ligner ikke noget fra en Hollywood-film, og de fleste bombemænd ville nok også vælge et sted, der udviste lidt mere indelukkede sprængningsforhold end et åbent gadehjørne. Men bevares, det kan da være, at jeg tager fejl, for der findes vel også tungnemme bombemænd.

Update: Politiken har givet historien et lidt mindre dramatisk spin, idet "bomben" omtales som en kasse med ledninger. Jyllands-Posten pisker derimod stadig op til terrorfrygt.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Fornærmeligt brød

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 27Let: Skønlitteratur for voksne
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Vi mistede nogle af vore muslimske venner i dag. Jeg ved ikke, hvad der gik galt, for vi bød dem bare på en bid ristet brød, men så blev de pludselig meget sure og truede os, hvorpå de gik.

Muhammed viser sig på toastbrød

Kategorier:

 • Currently 4.7/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.7/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Politiet fabrikerer en flugtrute

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 45Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Politifolkene, der for nyligt havde lidt svært ved at adskille politiarbejde og privatliv i Malmø, var i følge MetroXPress blevet inviteret af det svenske politi. Det benægter det svenske politi.

Dermed ved vi godt, hvordan sagen vil udvikle sig: Det danske politi hævder, de blev inviteret, det svenske politi benægter, og vi står derfor med en sag om ord mod ord, hvor ingen kan bevise noget, og så går Bjarne "Benlås" Christensen fri - igen.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Højrefløjens bangebukse

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 53Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Skriget

Vis mig din stem­me­sed­del­, og jeg skal for­tæl­le dig, hvor nemt du har ved at tisse i buk­ser­ne af skræk.

Et forsøg ved Uni­ver­si­ty of Ne­bra­ska har sam­men­holdt folks tendens til at blive skræmte med deres po­li­ti­ske hold­nin­ger. Re­sul­ta­tet er ty­de­ligt: Jo mere kon­ser­va­tiv, man er, desto lettere er man at skræmme.

For­sø­get ved Uni­ver­si­ty of Ne­bra­ska ud­s­purg­te en for­søgs­grup­pe om deres po­li­ti­ske ståsted, og målte de­r­ef­ter deres fryg­tre­ak­tion overfor "skræm­men­de bil­le­der". Der viste sig en "sig­ni­fi­kant kor­re­la­tion": Jo kraf­ti­ge­re fryg­tre­ak­tion, man udviste desto mere kon­ser­va­tiv var man. Det var den frygt­som­me del af test­per­so­ner­ne, der i størst ud­stræk­ning gav udtryk for kon­ser­va­ti­ve værdier om at holde sammen på (familie)enheden.
Det kan ikke over­ra­ske, at re­ak­tio­nen på frygt er et de­fen­sivt ønske om at holde sammen på flokken. Dette er re­ak­tio­nen fra ethvert jaget flokdyr, hvor in­di­vi­det ikke har store over­le­vel­ses­chan­cer, hvis det se­pa­re­res fra flokken.
Frygtsomhed er genetisk bestemt, og dermed er der muligvis fundet et genetisk grundlag for politisk tilhørsforhold, der bygger på ens tendens til at føle frygt. Det kan måske være denne frygt, der er en medvirkende faktor for, om en person vil bevæge sig i retning af fascisme (hvor individet ophæves til fordel for flokken), eller om en person vil føle sig draget mod religioner, der handler om at blive "befriet fra det onde", og som sædvanligvis går meget godt i hånd med konservative værdier.

Jeg har tidligere her på bloggen fortalt om et forsøg, der påviste, at mænd bliver mere krigsliderlige og interesserede i store biler, hvis de føler sig truet på deres maskulinitet, og at frygten for terror har fået folk til at stemme på Bush. Forsøget ved University of Nebraska tegner yderligere et billede af højrefløjen som drevet af frygt.


Så hvad er det, der gør højrefløjen så store modstandere mod velværdssystemet, lige rettigheder, homoseksuelle, indvandring og straf? Det er ikke kun økonomiske forhold, familie og venner eller uddannelse (eller for Dansk Folkepartis vedkommende: Mangel på samme). Det er frygt. Det er angsten for alt det, som virkeligheden har at byde på, og som vi andre på venstrefløjen ser som en del af virkeligheden, og som vi vælger at forholde os til i stedet for at løbe skrigende væk eller gemme os bag høje mure og tunge våben.

Kategorier:

 • Currently 1.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1.3/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Dansk Folkeparti vandt i udlændingeaftalen

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 54Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Da Dansk Folkeparti nægtede at ville rette sig efter EF-domstolens afgørelse, var det formentlig kun den dummeste del af befolkningen, der kunne tro på, at det ville kunne lade sig gøre.

Når Marlene Wind, leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, giver udtryk for, at det er epokegørende, at Dansk Folkeparti har måttet æde EU-lovgivningen i sig, er det derfor en sandhed med modifikationer: Dansk Folkeparti havde ikke noget valg, og det må man formode, at de godt vidste til at begynde med. 

Hvis vi mentalt sætter scenen til Hjallerup marked, hvor de handlende prutter om priserne, så enhver mellemøstlig bazar-tæppehandler må se misundeligt på, er det ganske tydeligt, hvad der skete. Dansk Folkeparti lagde meget hårdt ud: Hvis ikke regeringen ignorerede EU-reglerne, ville Dansk Folkeparti ikke længere støtte regeringen. Dette var en urealistisk høj pris, og regeringen og Dansk Folkeparti måtte naturligvis forhandle sig til en lavere pris. 

Den endelige pris ser vi så nu: Dansk Folkeparti har selvfølgelig ikke fået deres første bud, men har i stedet handlet sig frem til en lang række stramninger på udlændingeloven, som de ellers ikke ville have opnået - og det var dét, de oprindeligt var interesserede i. 

Det er således ikke nogen sejr, og der er ikke noget epokegørende i, at Dansk Folkeparti har måttet give efter for EU-reglerne. Resultatet af hele denne sag er, at vi har fået yderligere stramninger, som vi formentlig kun har fået, fordi Dansk Folkeparti lagde ud med et første bud, der var så højt, og fordi regeringen (formentlig velvilligt) handlede med dem.

Se også: Ralf Pittelkow overvurderer vælgerne.

Kategorier:

 • Currently 4.8/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.8/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Privat politi udspionerer venstrefløjen

| 8 kommentarer | 2 TrackBacks |
Lixtal: 57Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Politivold

Bå det svenske og det danske politis ledelse undrer sig over, at en gruppe danske po­li­ti­folk har del­ta­get i civil under en stor, ven­stre­o­ri­en­te­ret de­mon­stra­tion i Malmø. De gav udtryk for at være der i deres fritid, men helt ærligt: En halv snes po­li­ti­folk i civil ved samme de­mon­stra­tion? Det er noget, de har plan­lagt.

Ven­stre­o­ri­en­te­re­de retter med mel­lem­rum an­kla­ger mod po­li­ti­et om, at po­li­ti­et virker mere end bare pro­fes­sio­nelt in­te­r­es­se­re­de i at for­hin­dre de­mon­stra­tio­ner: Måske har de ven­stre­o­ri­en­te­re­de ret i, at der findes ele­men­ter ved det danske politi, der har en helt per­son­lig in­te­r­es­se i at un­der­tryk­ke folk på ven­stre­flø­j­en. Det kunne være in­te­r­es­sant at se, om der er nav­ne­sam­men­fald mellem de på­gæl­den­de be­tjen­tes - hvis deres navne altså of­fent­lig­gø­res - og nogen af de mange høj­re­o­ri­en­te­re­de grupper.

Update: Det viser sig, at en af betjentene er et velkendt problembarn under venstrefløjens demonstrationer. Der er åbenbart tale om en betjent, der har så svært ved at adskille sine personlige holdninger imod venstrefløjen fra sit politiarbejde, at det i følge Politiken ligefrem har gjort ham forhadt blandt aktivisterne.

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (6 stemmer.)
Flattr this

Foruroligende politikere

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 46Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Det er foruroligende, at Venstre stiller en konspirationsteoretiker op til Europa-parlamentet, siger Morten Messerschmidt (DF).

Det har Morten Messerschmidt helt ret i. Konspirationsteoretikere, der tror, at terrorangrebet mod World Trade Center var orkestreret af Bush, eller som tror, at muslimer forsøger at sprænge en demografisk bombe, hører ikke hjemme i Europa-parlamentet.

Trivia: Mogens Camre, der sidder i Europa-parlamentet for Dansk Folkeparti, har skrevet: "Alle Vestens lande er infiltreret af muslimerne - nogle af dem taler pænt til os, mens de venter på at blive nok til at slå os ihjel", hvilket bygger på konspirationsteorien om, at muslimer forsøger på at udavle den kristne verden.

Det er ganske rigtigt foruroligende, at et parti kunne finde på at stille sådanne kandidater op. Hatten af for Morten Messerschmidt, der hermed opfordres til at gribe i egen barm.

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (5 stemmer.)
Flattr this

Tre muligheder fra Dansk Folkeparti

| 1 Comment |
Lixtal: 49Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Når Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti foreslår at forbyde medlemskab af bander, er der tre muligheder:

 1. Enten er Peter Skaarup ubegribeligt dum, fordi han ikke kan indse, at det er umuligt.
 2. Eller også mener han, at deres vælgere er så dumme, at de tror, det kan lade sig gøre, og derfor siger han det for at høste stemmer fra stemmekvæget.
 3. Eller også ønsker han et system, hvor almindelig retspraksis er sat ud af kraft, og hvor samfundsborgere kan straffes ud fra anklager om at være en del af grupperinger, som man ikke har nogen klar definition af, og hvor individerne ikke selv har mulighed for at checke, om de tilhører dem: Et fascistisk samfund.
Den første mulighed tror jeg ikke rigtig på. Desværre efterlader det os med de to andre muligheder, som har temmelig skræmmende perspektiver.

Hvis Peter Skaarup og hans fascistiske slæng får held til at gennemføre den tredie mulighed, er jagtsæsonen åben på alle, der kunne blive mistænkt for at være uenige med Dansk Folkeparti. Så vil enhver, der ytrer sig kritisk mod Dansk Folkeparti, kunne forfølges, ligesom enhver kan stemples som kriminel på grund af etnicitet eller øvrigt ufrivilligt tilhørsforhold. Hvis bander defineres ud fra, hvem der ses i selskab med hinanden, så er den gamle bedstemor, arbejdsgiveren og mange andre en del af banden.

Men pas på, Peter Skaarup: En person, der først en gang er stemplet som kriminel, er ikke bange for at ty til anden kriminalitet. Hvis man risikerer udvisning af landet, fordi man tilfældigvis har en bekendt af en bekendt, der måske er medlem af en "bande", så har man ikke noget at miste, og så kan man gøre hvadsomhelst, for man vil under alle omstændigheder ende med at blive defineret som kriminel.

Hvis du får held til at stemple personer som kriminelle, fordi de er uenige med dig, Peter Skaarup, vil du få brug for livvagter. Jeg stiller ikke op til jobbet.

Kategorier:

 • Currently 4.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.5/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Pølsesnak

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 40Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Pølsevogn

Påansk Folkepartis landsmøde i Herning fremhævede Pia Kjærsgaard pølsevognen som symbol på dansk kultur. Pølsevognen vil snart lade livet på grund af EU og muslimske indvandrere, mente hun. Historien melder ikke noget om, hvorvidt kristne indvandrere fra kulturer uden pølsevogne også udgør en trussel, men det gør de jo nok.

Men ser du, Pia, truslen kommer faktisk hverken fra EU eller fra de lande, der ligger længere væk. Den kommer indefra - ikke fra danskere, der stemmer på EU eller som har et minimum af humanistisk ansvarlighed, men fra danskere, der har en viden om, hvad de spiser.

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Kurt Westergaards Muhammed-tegning er politisk

| Ingen kommentarer | 1 TrackBack |
Lixtal: 45Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Kurt Westergaard

Kurt Westergaard, der tegnede den mest kendte af de 12 Muhammed-tegninger (den med bomben i turbanen) holdt en 50 minutter lang tale ved Dansk Folkepartis årsmøde i Herning, hvor han blandt andet forsvarede ytringsfriheden og takkede Dansk Folkeparti for deres opbakning af ham.

Det skal han ikke høre et ondt ord for fra min side. Man kan ikke betænke manden, der har modtaget dødstrusler og måttet leve under politibeskyttelse, for at være glad for enhver opbakning, han måtte få.

Imidlertid betyder hans tale ved et politisk møde, at han dermed har gjort sagen og hans egen involvering i den politisk. Han vil ikke længere kunne fremstå som en politisk uafhængig figur. Det er formentlig også derfor, at Jyllands-Postens chefredaktør overvejer en skideballe. Det gør det nemlig svært for Jyllands-Posten tilsvarende at forsvare, at det bare var en sekulær og ikke politisk aktion, da avisen i sin tid valgte at trykke de 12 tegninger. (Som om der var nogen, der nogensinde troede noget andet.)

Kurt Westergaard har tidligere deltaget i en prisoverrækkelse ved Trykkefrihedsselskabet, hvilket medvirker til hans politiske deltagelse.

Hat tip til Allan.

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Den danske frihed

| 1 Comment |
Lixtal: 38Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Vi væd­sæt­ter de grund­læg­gen­de fri­he­der som yt­rings­fri­hed, for­sam­lings­fri­hed og tros­fri­hed, idet vi un­der­stre­ger vig­tig­he­den af, at disse fri­heds­ret­tig­he­der respek­te­res også for andre fol­keslag.
Ja tak. Vi hører ofte argumentet: "Det her er Danmark. Hvis ikke du kan lide det, så pak din kuffert og skrid".

Personen, der siger sådan, mener selvfølgelig, at hans opfattelse er den eneste "rigtige danske" opfattelse. Antagelsen i "skrub af med dig"-argumentet er, at ens egne argumenter altid er ufejlbarlige. Det er mildt sagt problematisk, for antagelsen kan aldrig blive sand: "Danmark" er en abstraktion. I bedste fald er det et konglomerat af utallige forskellige mennesker med lige så mange divergerende meninger og holdninger.

Og se så på det argument igen: De fleste tilhængere af argumentet mener, at vi er et frit land. Det er selvfølgelig et udmærket udgangspunkt. Det er et frit land, så hvis ikke du kan lide, hvad jeg gør med min frihed, så skrid af Helvede til.

Men hvis nu jeg ikke kan lide arbejdsløshedsunderstøttelse, sundhedssikring, krigen mod terror eller en mur rundt om hele landet mod indvandrere, så kan jeg faktisk ikke se, hvorfor jeg skal skride. Det er dig, der vil have de her ting, så udeluk mig fra den offentlige sundhedssikring og fagforeningerne, og lad mig bygge en skide tunnel fra Nørre Uttrup til Afghanistan, hvis det er det, jeg vil. Hvorfor skulle det betyde, at jeg skal skrubbe af?

Fordi det lyder, som om det er dig, der har et problem, ikke mig.

Hvis du virkelig mener, at vi er et frit land, så er der ikke nogen, der skal forlade landet på grund af nogens uenigheder og ærgelser. Sæt kikkerten for det blinde øje overfor de ting, du alligevel ikke påvirker dig. Hold dig sammen med de folk, du deler holdninger, idealer, hobby, tro, værdier, osv. med, og lad andre gøre det samme.

Hvis ikke du kan det, så hold kæft med dit vrøvl om frihed, når sandheden er, at du hader den.

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (3 stemmer.)
Flattr this

At betale med freden for at vinde en krig

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 32Let: Skønlitteratur for voksne
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Krigen i Irak er vundet, men det er freden endnu ikke. Der var engang en ekspert i krigsførelse, som skrev sine tanker om krig ned, og hans guldkorn kunne måske forklare lidt af årsagen:
3. Victory is the main object in war. If this is long delayed, weapons are blunted and morale depressed. When troops attack cities, their strength will be exhausted.
4. When the army engages in protracted campaigns the resources of the state will not suffice.
5. When your weapons are dulled and ardour damped, your strength exhausted and treasure spent, neighbouring rulers will tage advantage of your distress to act. And even though you have wise counsellors, none will be able to lay good plans for the future.
6. Thus, while we have heard of blundering swiftness in war, we have not yet seen a clever operation that was prolonged.
7. For there has never been a protracted war from which a country has benefited.
[...]

19. Treat the captives well, and care for them.
[...]

1. Generally in war the best policy is to take a state intact; to ruin it is inferior to this.
[...]

4. Thus, what is of supreme importance in war is to attack the enemy's strategy;
5. Next best is to disrupt his alliances:
6. The next best is to attack his army.
7. The worst policy is to attack cities. Attack cities only when there is no alternative.
[...]

15. Those skilled in war cultivate the Tao and preserve the laws and are therefore able to formulate victorious policies.
Men hvad ved sådan en gammel idiot også om krig.

Kategorier:

 • Currently 3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Terrorister vil forgifte Danmark!

| 1 Comment |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Ekstra Bladet slår det op på forsiden af deres hjemmeside, øverst og med store bogstaver. Terrorister vil forgifte Danmark:

Ekstra Bladets sensationsjournalistik
Det lyder jo unægtelig som et ekko af den trussel om miltbrand, som var oppe at vende - og som siden er helt forsvundet fra mediernes spalter - for nogle år siden. Så hvad gemmer der sig i denne trussel fra den internationale sammensværgelse mod Danmark? Hvilke frygtelige og hemmeligholdte planer har Ekstra Bladet opsnappet med sin dybdeborende journalistik?
Det er blevet sagt på et message board. Nogle "way out there"-religiøse idioter har snakket om, hvad man kunne gøre, hvis man ville rette et angreb mod Danmark, som ville slå flest mulige mennesker ihjel. Ikke overraskende når de frem til, at det vil ske ved at forgifte vandforsyningerne - en konklusion, som de ikke just er de første militærestrateger, der er nået frem til.
Selvfølgelig skal man ikke sidde det helt overhørig, men altså alligevel: Det er er skide message board. Hvis man vil planlægge terrorangreb, så er det altså ikke dér, sådan noget foregår.
For hvad med Ekstra Bladets eget debatforum? Vi kan gennemføre samme journalistiske afsløringer ved blot at spole ned i kommentarerne til selvsamme indlæg om forgiftningsplanerne for at finde ekstremistiske guldkorn såsom:
Jeg har sagt det før ...
hvorfor ikke prøvesprænge en del A-bomber i mellemøsten - og lad os så blive fri for de "analfabeter" !!!
Christian S.

og:

Skulle man have
mistankle om forgiftning, kan vel lade klientellet i bl.a. Sandholmlejren være prøvesmagere.

Hvis man oprigtigt skal tage vrøvl på et message board seriøst, så må man også overveje at tage f.eks. ovennævnte forslag (og de hundreder af tilsvarende forslag, som dagligt bliver formulerede i Ekstra Bladets debatforum) til angreb på uskyldige mennesker seriøst.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Snobbe nedad

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 46Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Vi ved alle, hvad det vil sige at være en snob, eller hvad det vil sige at snobbe. Men de færreste ved, at man også kan snobbe nedad. Det er, når man gør sig dummere eller mere primitiv for at indynde sig hos folk, som ligger under ens intellektuelle niveau.

At snobbe nedad vil sige, at man mener, at "den jævne mand" eller "simple mennesker" er mere ærlige og mere ægte end de intellektuelle, som man opfatter som mennesker, der burer sig inde i elfenbenstårn. Hermed hæver jeg indsatsen på Rune Engelbreths indlæg om opfattelsen af Birthe Rønn Hornbech som en "ærlig politiker".

Kategorier:

 • Currently 4.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.3/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Action i Darfur

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 45Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Det skorter desværre på underholdning her på bloggen - det er således over to år siden, at Sæbekassen kunne fortælle om, hvordan man kan prøve at være ulandsbonde for en dag.

Darfur Is Dying Game

Til gengæld er her action for alle pengene i Darfur. Du vælger selv, om du vil være far Rahman på 30 eller mor Sittina på 26, eller en af deres børn: Pigerne Elham (14 år), Poni (13) og Abok (12), eller en af dren­ge­ne Jaja (12), Mahdi (11) eller Deng (10).

I bor i en lejr, men der er ikke rent drik­ke­vand, så en af jer må ud og lede efter brønden. Farerne lurer udenfor lejren, hvor pa­ra­mi­li­tær ak­ti­vi­tet fanger dren­ge­ne og pigerne og mis­bru­ger dem, så der er hæs­blæ­sen­de fart over feltet, når du skal gemme dig mellem buske og sten!
Du skal holde din lejr gående ved at vande mar­ker­ne og bygge boliger, og har mu­lig­hed for at holde dig rask, når der kommer nød­hjælp i form af medicin og mad. Se, om du kan holde lejren gående i en hel uge, mens mi­li­tæ­re angreb øde­læg­ger byg­nin­ger­ne.

Det er dødspændene i Darfur.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Konservative og Dansk Folkeparti deler stemmer

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 61Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Udskiftningen af Bendt Bendtsen fra de Konservative har tilsyneladende flyttet stemmer fra Dansk Folkeparti til de Konservative, skriver DR:


Her er de konservative gået frem fra 10,7 til 13,9 procent af stemmerne, mens Dansk Folkeparti er gået tilbage fra 17,2 procent til 13,4 procent.

Det vil selvfølgelig vække glæde blande de Konservative og tilsvarende ærgelse ved Dansk Folkeparti, men for befolkningen som sådan vil det næppe betyde det store: De Konservative og Venstre vil ikke kunne danne regering uden Dansk Folkeparti, så mens stemmerne bliver indenfor denne trekantsaffære, har den borgerlige blok ikke mistet magt. 

Når de Konservatives glæde over fremgangen har lagt sig, bør de overveje, om den bør ledsages af røde ører. For når der ikke skal mere til end et formandsskift, så må det jo være fordi øvrige forskelle er svære at få øje på. De Konservative har helt klart taget Dansk Folkepartis fremmedfjendske retorik og holdninger til sig, og er ligesom Dansk Folkeparti præget af særlige hensyn til Kristendommen i deres principprogram - et punkt som Venstre nedtonede kraftigt i deres partiprogram for nogle få år siden. 

De Konservative - og vi andre - må notere, at hvis stemmerne så nemt kan deles med Dansk Folkeparti, så må det være fordi de Konservative og Dansk Folkeparti er meget ens.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Teknologirådet foreslår obligatorisk PC-eftersyn

| 3 kommentarer | 1 TrackBack |
Lixtal: 51Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Teknologirådet anbefaler regeringen at indføre lovpligtigt PC-eftersyn. Eftersynet har i følge Teknologirådet:

... til formål at tjekke, om du har et antivirusprogram og en firewall, men det skal også tjekke om du har fået opgraderet dine programmer, så du ikke har alvorlige sårbarheder i din pc.
Birgitte Mikkelsen, Teknologirådet


De politiske partiers IT-ordførere er heldigvis skeptiske overfor forslaget, som i høj grad lægger op til overvågning af folks personlige data.

Den ellers blinde IT-høne Helge Sander fandt denne gang et korn, idet hans reaktion er, at man skaber falsk tryghed. Sikkerhed i IT-verdenen kommer ikke af teknologi, men ved at bruge sund fornuft:

Det er vigtigt, at vi ikke får skabt en falsk tryghed, men at vi derimod hele tiden hjælper borgerne til at bruge deres sunde fornuft.
Helge Sander

Teknologirådets forslag er også kun nødvendigt for en bestemt gruppe mennesker, nemlig brugere af Windows-baserede PC'ere. For folk som mig, der bruger Linux, er der indtil videre ingen virus at være bange for, og på grund af Linux-arkitekturen er firewalls også langt mindre nødvendige end på Windows-arkitekturer. Endelig er Linux-programmer også typisk installereret via en "distribution", hvilket vil sige, at alle opdateringer af såvel operativsystemet som applikationerne foregår ét sted. Windows-programmer er kendetegnede ved, at man som bruger skal opdatere hvert program for sig, og det kan man nemt glemme, især hvis man ikke bruger det pågældende program så tit.

For Linuxbruger er Teknologirådets forslag indtil videre fuldstændig unødvendigt.

Windows-brugere, der måtte være interesserede i en gratis scanning af computeren, kan benytte sig af Trend Micros Housecall, som dog ikke checker firewall-opsætning og programmernes status.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Erfaringsgrundlag

| 3 kommentarer |
Lixtal: 29Let: Skønlitteratur for voksne
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Vi har d.d. med Carina Christensen (K) fået en kulturminister, der har lige så megen kultur, som hun havde familie, da hun var familieminister.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Heavy Metal for fred

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 44Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
dimmu-borgir.jpg

Hvis du hører heavy metal, er du sikkert et velaf­ba­lan­ce­ret og følsomt men­ne­ske. Det er en af kon­klu­sio­ner­ne i en un­der­sø­gel­se af mu­siks­mag og per­son­lig­hed­s­træk, som pro­fes­sor Adrian North fra Heriot-Watt Uni­ver­si­ty, Edin­burg, har for­ta­get.

In­for­ma­tion be­teg­ner un­der­sø­gel­ser­ne som over­ra­sken­de, men som me­tal­ho­ve­de gennem tyve år er jeg knap så over­ra­sket. Jeg har i disse tyve år kun set én reel slå­skamp ved alle de kon­cer­ter, jeg har været til. Nok ser folk til tider barske ud, og mu­sik­ken virker ag­gres­siv, men stem­nin­gen er utrolig af­slap­pet, og folk er både hjæl­p­som­me overfor hi­n­an­den og fyldt med humor og to­le­ran­ce.
Jeg er bestemt heller ikke overrasket over, at det er de usikre folk, som søger tryghed i det, alle andre bedst kan lide, ved at vælge hitlisternes musik. Britney Spears og den slags popmusik er for folk med lavere selvtillid.

Undersøgelsen nævner ikke, hvad det er for mennesker, der hører f.eks. Richard Ragnwald, men det ved vi jo også godt allerede.

Kategorier:

 • Currently 2.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2.5/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Hvorfor er rockerkriminalitet ikke et rockerproblem?

| 1 Comment |
Lixtal: 47Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Hells Angels-medlem

I P1 her til morgen blev en repræsentant for politiets efterforskningsenhed interviewet omkring de seneste konflikter mellem Hells Angels og indvandrere. Efterforskeren mente ikke, at der var tale om rockerkriminalitet.

Sammenhængen var øjensynligt sådan, at Hells Angels for nyligt har oprettet gruppen AK81 (hvor 8 og 1 står for hhv. H og A, som henviser til disse bogstavers placering i alfabetet). Denne gruppe er særlig kendt for personkriminalitet, dvs. vold.

Hells Angels har også tidligere været i konflikt med Bandidos, hvilket gav anledning til "rockerloven", der giver politiet særlige beføjelser overfor grupper, der er under mistanke for at udøve organiseret kriminalitet. Bandidos har på samme tidspunkt, som Hells Angels oprettede AK81, allieret sig med indvandrerbander.

Men selv om Hells Angels tidligere har været involveret i konflikter, og selv om Hells Angels selv har skabt en situation ved at benytte sig af AK-81, og selv om Bandidos nu benytter sig af indvandrere, så er det åbenbart ikke et rockerproblem denne gang, hvor to "underafdelinger" er i konflikt. Nu er der nemlig involveret indvandrere, og så er det jo et indvandrerproblem.

Hvad er det lige, jeg har overset her?

Kategorier:

 • Currently 2.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2.5/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Hvis Ruth Evensen havde været muslim

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 42Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Ruth Evensen

Hvis Ruth Evensen havde været muslim, ville BTs overskrift, "Træner børn til at dø" have siddet på samtlige højreekstreme bloggeres sider allerede nu.

Men det er hun ikke. For selv om det af lidt uklare årsager øjensynligt er værre at træne børn til at dø som martyrer for Jesus, end det er at træne børn til at dø for deres land - så dynamiske som landegrænser end er - så skal man jo ikke tænke alt for logisk.
Vi hører jævnligt fra den kant, at når muslimske ekstremister træner martyrer, så er det på grund af den muslimske kultur, og at alle andre muslimer bare er latente udgaver af samme ekstremister. Men der er næppe én af dem, der ville drømme om at hævde, at Ruth Evensen træner børn til martyrdøden, fordi det er på grund af den kristne kultur. Der er næppe nogen af dem, der ville drømme om at hævde, at alle landets øvrige kristne er latente kloner af Ruth Evensen. Og der er da slet ikke nogen, der kunne drømme om at tænke ordet "terror", når det er en kristen på højrefløjen, der åbenbart planlægger sådanne aktioner.

Pointe: "Fjenden" er ikke noget, der kommer udefra.

Kategorier:

 • Currently 3.7/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.7/5 (6 stemmer.)
Flattr this

Ralf Pittelkow overvurderer vælgerne

| Ingen kommentarer | 2 TrackBacks |
Lixtal: 49Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Dansk Folkeparti kræver, at regeringen gør noget ved det danske forhold til EU-reglerne mod den danske udlændingepolitik øjeblikkeligt, eller også vil Dansk Folkeparti ikke stemme for finansloven.

Dermed sidder regeringen i en knibe, for uden Dansk Folkepartis støtte er regeringen i mindretal. På den ene side kan regeringen vælge at ignorere EUs regler og fortsætte den umenneskelige udlændingepolitik, velvidende at det er ulovligt. Dette vil dog kun udskyde problemet, indtil Danmark bliver stævnet ved EF-domstolen. Dette ville være så pinligt for den så EU-venlige regering, at muligheden reelt ikke er til stede.

På den anden side kan regeringen vælge den lovlige metode, som er at forhandle stramningerne ind i den kommende EU-lovgivning. Det vil imidlertid tage mange år, og vil bestemt ikke give de resultater her og nu, som Dansk Folkeparti kræver.

Men hvad skal Dansk Folkeparti gøre? Hverken regeringen eller oppositionen, der jo (bortset fra Enhedslisten) også støtter de danske udlændingeregler kan gøre en døjt ved situationen, bortset fra at rette sig efter EUs regler. Dansk Folkeparti vil ikke få deres vilje, uanset hvem de søger alliancer med.

Ralf Pittelkow mener, at Pia Kjærsgaard dermed sidder med en grim abe, fordi Dansk Folkeparti har fremsat en trussel, som de reelt ikke kan bruge som pressionsmiddel.

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Måske skulle Muhammed-tegningerne lokke fjenden frem

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 53Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Center for Vild Analyse spe­ku­le­rer på, om Jyl­lands-Postens mo­ti­va­tion for at trykke Muham­med-teg­nin­ger­ne trods mange ad­vars­ler om de optøjer, det kunne medføre, måske var første del af en kam­pag­ne, der skulle brande Jyl­lands-Posten som en avis, der tør, hvor andre tier.

Men der er da også andre mu­lig­he­der, nu hvor Center for Vild Analyse har givet bolden op til spe­ku­la­tion.

Carsten Agger har be­skre­vet Jyl­lands-Postens hi­sto­rie, der bestemt får dens moderne fremto­ning til at stå som et ekko af tid­li­ge­re tider. Han har også begået en an­mel­del­se af bogen "Eu­ro­fa­scism", der do­ku­men­te­rer, at selv­sam­me tid­li­ge­re tiders fa­scis­me lever i lige så bedste vel­gå­en­de, som Jyl­lands-Posten gør i det. Og begge parter har samme fokus.

Ikke mindst er Daniel Pipes en velkendt fortaler for de programmer, som "Eurofascismen" følger (man kan vel ikke kalde ham for "Eurofascist", når han er er amerikaner), og Flemming Rose, der var så forhippet på at trykke Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten, har tidligere udtrykt sin store beundring for Daniel Pipes.
Den ekstreme højrefløj betragter tirring af fjenden som et vigtigt middel i kampen mod fjenden. Hvis fjenden kan provokeres til at angribe den "hvide race", mener højreekstremisterne, at nogle af de endnu ikke overbeviste hvide mennesker vil få øjnene op for, at fjenden eksisterer. (Denne taktik fremhæves f.eks. flere gange i bogen "The Turner Diaries", der betragtes som noget nær en bibel blandt højrefløjsracister.)
Det er naturligvis ikke sådan, at enhver på højrefløjen bevidst vælger at benytte sig af de ekstreme højreracisters taktikker, men det er på den anden side værd at hæfte sig ved, at Flemming Rose ønskede at "håne, spotte og latterliggøre" en gruppe mennesker på trods af advarsler om, hvordan de kunne forventes at reagere.

Kategorier:

 • Currently 2.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2.5/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Sådan lukker man munden på et brokkehoved

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 49Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Birthe Rønn Hornbech

I min ungdom gav en nu afdød sko­le­in­spek­tør mig et tip til, hvordan man ef­fek­tivt kan lukke munden på et brok­ke­ho­ve­de.

Sko­le­in­spek­tø­ren måtte med mel­lem­rum træffe ær­ger­li­ge be­slut­nin­ger eller indgå kom­pro­mi­ser, som nød­ven­dig­vis ville skabe mod­stand hos for­æl­dre­ne. Især én for­æl­der ude i et lan­d­om­rå­de var et brok­ke­ho­ve­de uden lige. Hendes faste bidrag ved hendes diverse kaf­fe­klub­ber med andre for­æl­dre bestod af brok over sko­le­in­spek­tø­ren og skolen. Der blev bagtalt og be­kla­get, så det lignede en hel in­du­stri.
Sko­le­in­spek­tø­ren løste pro­ble­met ved at indstil­le hende til det, der vistnok hed sko­le­be­sty­rel­sen. Ganske vist ad­va­re­de lærerne ham, ligesom loyale for­æl­dre også var over­ra­ske­de, men af tillid til hans døm­me­kraft støt­te­de de op om hans indstil­ling. For­æl­de­ren blev således valgt til be­sty­rel­sen.
Her begyndte forælderens problemer. Nu var hun selv medansvarlig for de beslutninger, der blev truffet. Hun blev konfronteret med de modstridende interesser, som tvang hende til at indgå de kompromiser og ærgerlige beslutninger, som hun hidtil så ivrigt havde beklaget sig over. Hun var endvidere underlagt tavshedspligt, og kunne heller ikke forklare alle beslutningsgrundlagene, når hun i kaffeklubberne oplevede sine kaffesøstre beklage sig over skolen og dens bestyrelse.
Hun blev upopulær, ikke mindst fordi skoleinspektøren til tider bevidst lod hende blive ansvarlig for dårlige beslutninger, hvor han efterfølgende kunne redde kastanjerne ud af ilden for hende. Ved næste valg til bestyrelsen trak hun sig, og kaffeklubbernes brok var permanent blevet standset.
Anders Fogh Rasmussen har mig bekendt aldrig talt med den pågældende skoleinspektør, men han kender inspektørens taktik: Når man sidder med et brokkehovede, skal man sætte vedkommende i en position, hvor brokkehovedet får ansvar.

Når Niels Krause således spørger, hvorfor Birthe Rønn Hornbech er minister, er hermed et bud på et svar: Det er for at få denne vigtige stemmesluger til at holde mund.

Kategorier:

 • Currently 2.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2.5/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Nyhedsavisen stopper - højreekstremisterne må finde et nyt sted

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 45Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Nyhedsavisen stopper, skriver Politiken. Og dermed mister Danmark en avis, der førte dårlig journalistik, og som var en sand magnet for højreekstremistiske kommentatorer, der i stor stil benyttede Nyhedsavisens blog- og kommentatorfunktioner som velvillig mikrofonholder, hvor de kunne slippe afsted med at sige hvadsomhelst.

Good riddance. Det bliver spændende at se, hvor højreekstremisterne nu søger hen.

Kategorier:

 • Currently 2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2/5 (12 stemmer.)
Flattr this

Ældre indlæg

Sider

Om dette arkiv

Denne side er et arkiv over indlæg fra september 2008 i rækkefølgen nyeste til ældste.

Forrige arkiv: august 2008.

Næste arkiv: oktober 2008 is the next archive.

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.