marts 2008 Archives

Genforeningsstrid splitter nationalister

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 56Meget svær: Faglitteratur, afhandlinger, lærebøger, lovtekster
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Nyhedsavisen d. 31/3 — Danske nationalister står stærkt splittet i spørgsmålet om genforeningen med tidligere nationale tilhørsforhold.

gravers-og-ellegaard.jpg

Yder­ligt­gå­en­de danske na­tio­na­li­ster er enige om, at Danmark bør gøre krav på områder, der tid­li­ge­re har været danske, men her hører enig­he­den også op blandt de na­tio­na­li­sti­ske for­e­nin­ger, der ellers plejer at tale med én stemme.

Dansk Fol­ke­par­ti, som al­le­re­de høster en stor del af deres stemmer i det sydlige Søn­derjyl­land, ønsker at få Slesvig-Holsten tilbage, men det vil for­e­nin­gen Frie Danske Na­tio­na­li­ster ikke være med til, siger for­e­nin­gens formand, Julius Bør­ge­sen:
»Den gang, det vir­ke­lig gik i den rigtige retning for Danmark, var mens Tys­klands pa­tri­o­ter tilbød at hjælpe Danmark i slut­nin­gen af 1930'erne. Hvis der skal være gen­for­e­ning mellem Danmark og Tys­kland, så skal vi helt afgjort under tysk her­re­døm­me igen«.
Frie Danske Nationalister foreslår i stedet, at Danmark kræver Sverige tilbage: »Sverige sad og smuglede jødersmovser ind, og har også i dag virkelig brug for at lære noget af Danmarks flygtningepolitik med alle de islamister, de inviterer ind i landet«.
Det forslag afviser foreningen Stop Islamiseringen af Danmark imidlertid. Foreningens formand, Anders Gravers, siger: »Det går stik imod vores mål at skabe flere islamister i Danmark, og med alle de islamister, der er i Sverige, er det noget, vi umuligt kan være med til«. I stedet bør Danmark gøre krav på genforening med Norge: »De har altid været en del af os, der bar navnet danerne«.
Men også her er der modstand, denne gang fra Frit Danmark, hvor Michael Ellegaard siger til Nyhedsavisen fra sin fængselscelle, hvor han for tiden afsoner endnu en voldsdom: »Norge er hidtil sluppet udenom et EU-medlemsskab, så hvis vi skulle genforenes med Norge, skulle vi da ind under dem, så vi kan slippe for al den EU-indvandring«.
Formanden for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, mener dog, at alle parterne snart vil nå til enighed: »Vi vil jo dybest set det samme. Resten er detaljer, som vi nok i fællesskab hurtigt vil nå til enighed om«.

Kategorier:

 • Currently 3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Memo til Geert Wilders

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 28Let: Skønlitteratur for voksne
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Hvis man vil have en bølle til at stoppe med sine bøllestreger, er provokation af bøllen sjældent det bedste middel. Hvis ikke man får andet ud af det, end at bøllen vælger at lukke munden på en, er ordene spildt.

gaffa-er-soelv.jpg

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Den globale landsby

| 1 Comment |
Lixtal: 5Meget let: børne- og ungdomsbøger
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Hvis du vil vide mere... end du har lyst til.

komfortidligt.jpg

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Diverse opdateringer

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 51Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Bloggen og nogle af indlæggene har gennemgået et par opdateringer, der ikke automatisk manifesterer sig som nye indlæg. Så til de faste læsere er her en servicemeddelelse:

update-small.png
 • Du skal ikke længere oprette dig som bruger for at kommentere på indlæggene.
 • Du har mulighed for at give din vurdering af hvert indlæg fra én til fem stjerner.
 • Indlægget "Linux i køkkenet" er blevet tilføjet et par billeder samt beskrivelser af nogle af de nødvendige krumspring.
 • Indlægget "Kim Møller som forsker - jeg må le" indeholder nu et afsnit, der kort beskriver, hvorfor hans specialeopgave, der ligger bag hans "forskningsbidrag", indbragte en pinligt lav karakter.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Note til Carsten

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 46Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Det er slet ikke usædvanligt at høre en præst forsvare foredragsholdernes ret til at dyrke sex med unge medlemmer i en ideologisk organisation. Nok er den af Carsten citerede præst ikke katolik, men alligevel.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Jeppes pigesjov

| 2 kommentarer |
Lixtal: 40Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Jeppe Kofods formodentlige one night stand med en 15-årig pige ved et DSU-seminar er efter min mening på nippet til at være den nypuritanske hetz, som Allan noterer sig.

jeppe-kofod.jpg

En 15-årig pige er altså over den kriminelle lavalder, og så er det som udgangspunkt ikke en ulovlighed, Jeppe er ude i. Det er først ulovligt, hvis han har misbrugt sin stilling som "betroet", hvilket der er en vis grund til at tro, hvis Politikens artikel taler sandt, når den beskriver, at pigen så op til ham. Det må imidlertid bero på en domstols vurdering.

Til gengæld burde Jeppe Kofod have været klogere. Bevares, pigen har sikkert været sød, og hvis hun har set op til Jeppe Kofod, er han sikkert blevet smigret af hende. Det er slet ikke usandsynligt, at hun har flirtet med ham. Men sex er ikke et uheld, uanset partnerens alder. Som top-politiker burde Jeppe Kofod have vidst, hvordan forholdet til den 15-årige ville blive modtaget.

Det tyder på en dårlig dømmekraft hos Jeppe Kofod, og det må være af dén grund, at han (og vælgerne) bør vurdere sin politiske fremtid, ikke på grund af det seksuelle forhold.

Kategorier:

 • Currently 2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Retspraksis på kanten af loven

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Forbudsminister justitsminister Lene Espersen (K) ønsker at finde ud af, hvor langt man kan gå med udvisninger af kriminelle, før man selv har gjort noget, der er ulovligt.

Jeg vil kort nævne, at et sundt rets­sam­fund døm­mer en for­bry­delse efter om­stæn­dig­he­der­ne. Der er ingen dom­stol i et så­dant sam­fund, der for­sø­ger at idøm­me den stren­gest mu­lige straf. Det er åben­bart no­get, som Le­ne Es­per­sen øn­sker at lave om på.

Jeg vil også kort nævne, at en del af den be­væb­nede kri­mi­na­li­tet er ban­de­op­gør. Jeg er sik­ker på, at de et­nisk dan­ske ban­der er me­get glade for den kon­kur­ren­ce­for­del, de måtte få af Le­ne Es­per­sens for­slag, hvis de selv blot bliver straf­fet med fæng­sel, mens deres mod­stan­dere bli­ver straf­fet med ud­vis­ning. Det er jo synd for ro­ck­er­ne, at de­res jagt­mar­ker er ble­vet over­ta­get af ind­van­drer­ban­der, og Le­ne Es­per­sens for­slag kan sik­kert hjælpe dem med at vinde mag­ten til­bage.
Men der er også et andet aspekt i sa­gen: Lene Es­per­sen læg­ger med en så­dan ud­mel­ding li­nien for for­tolk­ning af rets­prak­sis fra Ju­stits­mi­ni­ste­riet: Ju­stits­mi­ni­ste­riet viser, at de me­ner, at man bør gå helt til græn­sen af loven.
Man kan ikke blot tillade sig at være lige præcis så tæt på at være kriminel, at man ikke bliver straffet, man bør tillade sig det. Hensynsløs og destruktiv adfærd er god stil, så længe det ikke er direkte ulovligt. Er der et smuthul i loven, skal det udnyttes, for det gælder om at gå helt ud til lovens grænser.
Det er yderst problematisk. Hvad nu, hvis politiet begynder at rette sig efter Justitsministeriets signaler og går "lige til kanten" overfor almindelige borgere? Det er en opfordring til chikane og det, der er værre. Ud med politibetjenten, der hjælper den gamle dame over vejen, og ind med panseren, der giver hende en bøde for at gå over vejen med sin rullator udenfor fodgængerfeltet.
Ud med sociale forvaltninger, der forsøger at hjælpe familier til at klare sig, og ind med formyndere, der tvangsfjerner børn ved første lejlighed. Ud med god forretningspraksis og ind med tonsvis af "det, der står med småt". Ud med mægling og probemløsning, og ind med et advokatvælde, hvor alle slår på deres ret til at være nogle dumme svin.

Kategorier:

 • Currently 2.8/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2.8/5 (6 stemmer.)
Flattr this

Dansk Folkeparti oprørt over halalslagtet svinekam

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 52Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Jyllands-Posten, d. 21/3 2008 — Dansk Folkeparti er oprørt over, at Føtex er begyndt at markedsføre halalslagtet svinekam.

halal-svinekam.jpg

Det nye produkt er et forsøg på at lokke flere kunder til bu­tik­ker­ne, og er i første omgang på for­søgs­sta­di­et. Hvis den ha­lalslag­te­de svi­ne­kam kan lokke mus­li­mer til Føtex, vil Dansk Su­per­mar­ked Gruppen udvide salget til dets øvrige sel­ska­ber, for­kla­rer en tals­mand fra Dansk Su­per­mar­ked Gruppen til avisen.

Skarp kritik fra DF
Men det vil Dansk Fol­ke­par­ti have sat en stopper for i en fart. Dansk Fol­ke­par­tis Peter Skaarup kri­ti­se­rer i skarpe ven­din­ger Dansk Su­per­mar­ked Grup­pens be­slut­ning om at sælge ha­lalslag­tet svi­ne­kam:
»Det er slemt nok, at de danske su­per­mar­ke­der kommer til at ligne de rene ind­van­drer­ba­za­rer, hvor fru Hansen ikke længere kan føle sig tryg ved at købe ind, når hun er omgivet af is­la­mi­ster«, siger Peter Skaarup til Jyl­lands-Posten.


Mistænker islamistisk lobby

Peter Skaarup mener, at Dansk Supermarked Gruppen må være blevet presset til beslutningen af islamistiske lobbyister: »De har valgt at sætte ind lige der, hvor de ved, det gør allermest ondt på os. Svinet er et fundamentet i dansk kultur. Vi vil ikke findes os i at blive hånet på den måde, og det skal der sættes en stopper for«, siger retsordfører Peter Skaarup.
Intet med politik at gøre
Dansk Supermarked Gruppen afviser at være blevet påvirket politisk eller religiøst. »Det nye tilbud er et forsøg på at afprøve nye markeder, og er et nyt tilbud til helt nye kunder«, hedder det i en pressemeddelelse fra Dansk Supermarked Gruppen.
De øvrige regeringspartier ser med nogen skepsis på forsøget, men Venstres udenrigshandelsordfører Rikke Hvilshøj byder forsøget lunkent velkomment: »Det er muligt, at det kan blive en god eksportvare, men det må aldrig blive til en form for imødekommenhed overfor fremmede kulturer«, siger Rikke Hvilshøj til Jyllands-Posten.

Kategorier:

 • Currently 3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Højreekstremisternes hammer

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 51Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Det er som at slå i en pude: Der er ingen form for sund logik, fornuft eller dokumentation, der bider på den sort-hvide højrefløj i skrigosfæren. Til gengæld har de en aggressiv dominans i blogosfæren, og der kan ikke komme en artikel i Ekstra Bladet med så meget som en antydning af muligheden for identifikation af racer, før det vælter frem med racistiske og fremmedhadske kommentarer til artiklen.

I bund og grund tror jeg ikke, at disse racister er så mange, som man kunne få indtryk af; for eksempel stillede den racistiske forening SIAD således kun med 20-30 mand ved deres demonstration i Aalborg i marts 2008. (Og ja: SIAD er racister, ikke "islammodstandere", når de råber "sorte rakkerpak" efter indvandrerne.)

Kategorier:

 • Currently 4.1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.1/5 (9 stemmer.)
Flattr this

Små begivenheder ved SIAD-demonstration

| Ingen kommentarer | 1 TrackBack |
Lixtal: 49Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

SIADs demonstration mod mennesker af ikke-dansk etnicitet foregik særdeles fredeligt og uden særlige indslag, så Politiken, Nordjyske Stiftstidende og BT valgte at bringe nogle af de absolut mest dramatiske højdepunkter. I Politiken ser man således fem muslimer, der vender måsen væk fra Mekka - mens de øvrige muslimer i øvrigt bare så undrende og til dels misbilligende og hovedrystende på - og i Nordjyske Stiftstidende viser man en demonstrant, der står og råber, mens billedteksten forklarer, at han forsøger at gennembryde politikæden.

anti-siad-2008.jpg

I sidstnævnte tilfælde bør man nok nævne, at dette var den absolut mest dramatiske situation, der overhovedet var ved at opstå. Moddemonstranterne var lige mødt op, og fra hver side blev der råbt mod hinanden. Fra SIADs side sprang man frem mod antiracisterne, der - som vist på billedet i Nordjyske Stiftstidende og BT - også trådte frem. Begge sider blev standset af politiet (hvilket ikke ses, fordi kameraerne straks blev rettet mod moddemonstranterne), men ingen forsøgte at gennembryde politiet. Det er også ganske tydeligt på Nordjyske Stiftstidendes billede, at den unge mand står stille, mens politiet blot holder ham "venligt, men bestemt" på plads. BTs billede ser dramatisk ud, men reelt gør politiet ham faktisk ikke noget, ligesom han heller ikke prøvede at trænge fremad.

Kategorier:

 • Currently 3.2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.2/5 (5 stemmer.)
Flattr this

SIAD har nazi-fnat

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 46Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
nazifnat.jpg

Nej, jeg kalder ikke SIAD for na­zi­ster. Jeg kalder heller ikke deres nære venner, "De frie Danske Na­tio­na­li­ster", for na­zi­ster.

Men disse grup­pe­rin­ger har en utrolig evne til altid at blive set i hi­n­an­dens selskab.

Det er således ikke til­fæl­digt, at "De frie Danske Na­tio­na­li­sters" formand er den samme Julius Bø­gesen, som var tals­mand for Dansk Front, indtil han blev smidt ud for at være for ekstrem(!), og at Dansk Front inden deres op­løs­ning i 2007 havde et vel­do­ku­men­te­ret sa­m­ar­bej­de med den na­zi­sti­ske gruppe Blood & Honour, og at deres egne med­lem­mer ikke var blege for at stå og heile.

Og til­sva­ren­de er det heller ikke til­fæl­digt, at netop denne Julius Bør­ge­sen får lov til at skrige ra­ci­sti­ske yt­rin­ger ud, mens SIADs formand, Anders Gravers, helt bog­sta­ve­ligt talt holder mi­kro­fo­nen for ham.
Så måske kan man ikke ligefrem kalde SIAD nazister, primært fordi de afholder sig fra at kalde sig nazister, og fordi de afholder sig fra åbenlyst nazistiske erklæringer og symbolik. Men de har altså en umiskendelig evne til altid at blive set i nært samarbejde med den slags.


Hat tip til Margrethe Hansen. Se også Peter Andersens gennemgang af SIADs samarbejde med stærkt kriminelle personer.

Kategorier:

 • Currently 2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 2/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Arbejdspladsens værdier

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 54Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Min arbejdsplads har annonceret en "værdirunde", hvor firmaets værdier bliver præsenteret for de ansatte. Sådanne værdier finder vi ofte på landets arbejdspladser, og værdierne er i det store hele ens og i øvrigt udmærkede efter min vurdering. Værdierne, der er formuleret på min nuværende arbejdsplads, er således på de fleste områder identiske med de værdier, mine tidligere arbejdspladser har formuleret.

see-hear-speak-no-evil.jpg

Al­li­ge­vel har der været væ­sent­li­ge for­skel­le mellem ar­bejds­plad­ser­nes værdier, selv om de var for­mu­le­ret stort set ens, og selv om de blev præ­sen­te­ret for fir­ma­er­nes ansatte på stort set samme måde.

Årsagen er, at ord og papir er billige. Det koster ikke noget at skrive en række værdier ned, som man gerne vil have, at de ansatte lever op til, og det er heller ikke svært at skrive de ønskede værdier ned. Pro­ble­met er bare, at disse værdier ikke ud­bre­der sig af sig selv, fordi man skriver dem ned og præ­sen­te­rer dem for fir­ma­ets ansatte. Hvad værre er: Fir­ma­ets værdier kan endda være nogle helt andre end de nedskrev­ne, for et firmas egent­li­ge værdier finder man nemlig helt andre steder end i sådan et do­ku­ment.

Kategorier:

 • Currently 4.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.5/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Jeg støtter Villy Søvndal

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 47Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Min holdning til religiøse mennesker er helt klar: De skal ikke have nogen mulighed for at øve indflydelse med deres religion. Derfor velkommer jeg Villy Søvndals kontante udmelding mod Hizb ut-Tahrir, som jeg gerne så hen et sted, hvor pebermarken er forvandlet til et glaskrater, og helst ca. 30 sekunder fø forvandlingen.

moseshansen.png
Med et enkelt forbehold, altså:
Forbeholdet går ud på, at Villy Søvndal husker at komme med lige så kontante udmeldinger mod andre grupper, der i modsætning til Hizb ut-Tahrir lægger handling bag deres ord, og ikke som Hizb ut-Tahrir lader det blive ved retorikken.

Jeg ser derfor frem til, at Villy Søvndal også beder rablende gale og destruktive grupper såsom de følgende om at forlade landet: Vægterne (ledet af Moses Hansen), Faderhuset (ledet af Ruth Evensen) og Evangelist (ledet af Christian Hedegaard).

Jeg glæder mig også mig til, at Villy kommer med kritiske udsagn om sit eget partis præster og teologer. Go get 'em, Villy.

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Videnskabeligt bevis på Mekkas kraft

| 1 Comment |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Indtagelse af helligt vand fra Mekka kan gøre folk til muslimer. Det er den utrolige konklusion, der kan drages efter at udsætte helligt vand fra Mekka for videnskabelige afpøvninger.

helligt-vand-amfora.png
En lokal, etnisk butik havde en specialitet til salg: Ægte helligt vand fra Mekka. Til en udsalgspris på kun kr. 15,00 for en smuk plastik-amfora fyldt med vand fra den Hellige By kunne dette tilbud ikke afslås.
Som fornuftige skeptikere mistænkte vi dog amforaen for blot at indeholde almindeligt vandhandvand, men butikkens indehaver forsikrede os, at ingen ville sælge almindeligt vand for kr. 15 i så små mængder, så vandet måtte derfor være ægte.
Vi var dog ikke helt overbevist, men indehaveren tilføjede, at også muslimer købte disse beholdere til deres egne hjem, og butikkens indehaver ville naturligvis ikke snyde sine egne trosfæller.
Endelig beskrev de arabiske tegn tydeligt indholdet af beholderen som helligt vand importeret fra den hellige by i Saudiarabien. Der kunne ikke være tvivl om autenciteten.
Således stolte og overraskede ejere af en sådan sjældenhed begyndte vi at spekulere på, hvad vi mon skulle stille op med et sådant helligt stykke inventar. Vi er ikke muslimer, og havde derfor ingen anelse om, hvad man skulle gøre med dette hellige vand. Heldigvis tilhører vi heller ikke nogen anden religion, og behøvede derfor ikke bekymre os om, hvorvidt vi ville blive sendt til det forkerte Helvede, hvis vi skulle komme til at bruge indholdet forkert.
Vi besluttede os derfor for at udføre en række eksperimenter for at se, om det hellige vand fra Mekka ville have en anden effekt end almindeligt postevand.

Kategorier:

 • Currently 3.1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.1/5 (7 stemmer.)
Flattr this

Jeg tænker, derfor er jeg... alene

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 46Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Silhuet bemærker, at hvis intelligensia betyder graden af åndelig indflydelse, så bør man måske være bekymret over, at blandt andet B. S. Christiansen figurerer på den liste, Silhuet havde set. Nok kan jeg nævne et lang række personer, der burde være endnu mindre egnede til en plads i en åndelighedens top-30 liste (endsige en plads i listen overhovedet) end B. S. Christiansen, men ikke desto mindre deler jeg Silhuets bekymring over, at det må stå umådeligt skidt til med den danske åndelighed, når han på dette område tegner eliten.

bubber-og-bs-paa-afveje.jpg

For­kla­rin­gen er na­tur­lig­vis - som Silhuet også gør op­mærk­som på - at pla­ce­rin­gen i top-30 ikke er et udtryk for, at denne elite er spe­ci­elt åndrige eller in­tel­li­gen­te. Det er simpelt hen sådan, at de er de per­so­ner in­den­for kul­tur­liv, der oftest er ci­te­re­de.

Hvilket na­tur­lig­vis stadig betyder, at dansk kul­tur­liv kan il­lu­stre­res med sæt­nin­ger såsom "Du kan jo godt, Bubber. Det nytter ikke sådden å stå å flæbe".
Det får mig også til at tænke på engang, hvor Claes Kast­holm (tror jeg) be­mær­ke­de, at dan­sker­ne har det med kultur, som visse jyder har det med mad: Der skal være ri­ge­ligt af det, og det skal kunne moses.
Det er imid­ler­tid denne form for kultur, der ef­ter­spør­ges her i landet, og med en så lav over­lig­ger kan man måske godt dele visse høj­re­fløjs­folks be­kym­ring om, at vores kultur er i fare - i hvert fald i den ud­stræk­ning, at der ikke er mange kunst­vær­ker at værne om. (Det er i øvrigt på­fal­den­de, at de selv­sam­me folk som oftest ikke ønsker at for­bed­re kunste­res vilkår.)
Det korte af det lange er, at det ikke er de kulturpersonligheder, der bidrager med den fineste kultur, der løber med æren af at have mest indflydelse på kulturen. Fokus for almenvældets anseelse ligger på kulturpersonligheder, ikke kulturpersonligheder, og det er måske ikke helt tilfældigt, at nogle kunstnere sætter en ære i at være "misforståede" eller ligefrem forhadte, fordi deres kunst i flertallets øjne er en anelse for langt ude.

Dette forhold, hvor "eliten" tolkes som den gruppe, der er bedst til at ramme den bredest mulige interesse, gælder også indenfor andre felter. F.eks. når der er tale om videnskaberne.

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (3 stemmer.)
Flattr this

Mordtrusler efter tegninger - også fra kristne

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 54Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Der er kun gået få dage, siden jeg påpegede, at kristne også kunne have problemer med ytringsfriheden og afbildninger af deres religiøse påfund.

Faktisk ser de ud til at være lige så slemme som de muslimer, der har fremsat mordtrusler, idet en kristen også har fremsat mordtrusler mod en tegner, der havde fremstillet en tegning af Satan, der skider på Jesus, skriver Ekstra Bladet.

Kom så, højrefløj: Lad os se tegningen af Satan, der skider på Jesus, på jeres websider og på T-shirts, som I stolt går med i byen. Eller er I nogle hykleriske vatpikke?

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Det menneskeskabte demokrati

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 52Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
eigilsblog.png

Dette indlæg skulle have været en kom­men­tar på Eigils blog til ind­læg­get Søvn­da­hl afslø­rer sig selv, men de­sævr­re ser kom­men­tar­funk­tio­nen ikke ud til at virke.

Eigil omtaler de­mo­kra­ti­et som et uni­ver­selt princip, ikke et kul­tur­spørgs­mål, og mener derfor, at Villy Søvndal un­der­gra­ver selve ideen om de­mo­kra­ti­et, når Villy Søvndal omtaler det som et spørgs­mål om kultur:

Nogle muslimske teologer har påpeget, at såvel Koranen og Menneskerettighederne er nedskrevne af mennesker. Imidlertid er Koranen givet af gud, og er dermed mere autoritativ end Menneskerettighederne, mener teologerne. Fejlen i argumentet er, at argumentetet kun kan accepteres, hvis man tror, at der findes en højere magt omkring regler for menneskelig adfærd end mennesket selv: Fejlen er at påstå, at det ene sæt regler er universelt, mens det andet ikke er det, fordi det andet sæt "bare" er menneskeskabt.

Det er altid problematisk at påstå, at noget er et universelt princip. Hvis noget skal være universelt, må det som mindstemål eksistere i en form, som er upåvirkelig af mennesker. Det er også fremkommet gennem andre end menneskelige processer.


Hvis ikke demokratiet skal ses som en naturlov på lige fod med tyngdekraften, eller som en spirituel lov givet af et metafysisk væsen (hvis man tror på den slags ævl), så må man anerkende, at ideen om demokrati er lige så menneskeskabt som tandfeen.

villysoevndal.jpg

Det er tydeligt, at opfattelsen af, hvad demokrati dækker over, har ændret sig markant gennem tiden. I de første omtaler af demokrati gjaldt det kun for frie mænd i Athen over 20 år, som mig bekendt i øvrigt forventedes at mødes for at nå til enighed frem for blot at lade flertallet få ret. Siden har opfattelsen af demokrati ændret sig væsentligt, og der er opstået mange former for demokrati.

Det har således i høj grad været afhængigt af den gældende, lokale kultur, hvordan demokratiet skulle tolkes. Villy Søvndal har derfor ikke alene ret i, at demokrati er et kulturelt fænomen; han har også ret i, at der er tale om en kulturel uenighed (jeg ville nok ikke benytte ordet "slagsmål") i fortolkningen af begrebet.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Dansk kristendoms­undervisning er forkyndende

| Ingen kommentarer | 1 TrackBack |
Lixtal: 42Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

onyourknees.jpgFra po­li­tisk side lægges der normalt op til, at kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen skal være ikke-for­kyn­den­de.

I praksis er kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen dog for­kyn­den­de, selv om det for de fleste måske ikke altid ser sådan ud. I denne tekst for­kla­res det, hvorfor kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen bør gen­ken­des som et for­kyn­den­de fag i stedet for et op­ly­sen­de og be­læ­ren­de fag.
Hvornår er faget for­kyn­den­de?
Hvis kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen hand­le­de om, at ele­ver­ne skulle have at vide, at Jesus var Guds søn, og at han døde for ele­ver­nes skyld, osv., så ville der næppe herske tvivl om, at faget var for­kyn­den­de.
Men hvad vil det egent­lig sige, at faget er for­kyn­den­de?
Kri­sten­doms­un­der­vis­ning er for­kyn­den­de, hvis den giver ele­ver­ne indtryk af, at de bi­bel­ske myter er sande. Den er for­kyn­den­de, hvis den be­nyt­ter ele­men­ter af troen til at un­der­vi­se med.

Gør kristendomsundervisningen det?
Ja, det gør den. Se f.eks. på følgende myter, som indgår i elevernes lærebøger:

Kategorier:

 • Currently 4.4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.4/5 (9 stemmer.)
Flattr this

Ja tak til nedsættelse af den kriminelle lavalder

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Jeg vil godt gå med til, at den kriminelle lavalder bliver nedsat, sådan som dele af regeringen - især Dansk Folkeparti - ønsker. Men kun på en betingelse:

folketingsvalg.jpg

Såfremt ungdommen virkelig vurderes at være blevet moden nok til at kunne bære ansvaret for deres handlinger i en tidligere alder, så må de unge samtidig være blevet modne nok til at være myndige. Myndighedsalderen på 18 skal i så fald også nedsættes med en tilsvarende margen.

Kategorier:

 • Currently 5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 5/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Føler du dig tryg?

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 52Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Mit arbejde byder mig at tage flyet frem og tilbage mellem Aalborg og København med jævne mellemrum. Det er blevet en del af min faste rutine at forberede mig på sikkerhedschecket i lufthavnen, ligesom det er blevet en del af min faste irritation.
Nogle gange, mens jeg venter i den lange kø til sikkerhedschecket, som lufthavnen åbenbart ikke finder det nødvendigt at skabe specielt effektive procedurer for, begynder mine tanker at vandre.

airport-security.jpg
Jeg tænker måske på dengang, hvor en kvinde lavede en scene over, at hendes neg­le­fil blev ind­dra­get, alt imens jeg gjorde alt for at virke uin­te­r­es­se­ret i min egen hånd­bag­ga­ge, hvor gen­nem­lys­nings­skær­men uden mu­lig­hed for at tage fejl ty­de­ligt mindede mig på, at den kniv, jeg for­længst havde taget for for­s­vun­det, i vir­ke­lig­he­den havde ligget i min taske de sidste 20 gange, jeg havde været med flyet.

Eller måske tænker jeg på det un­der­li­ge i, at jeg skal tage mit bælte af, før jeg går gennem me­tal­de­tek­to­ren, så bæltet ikke bliver fejl­de­tek­te­ret som våben. Det bælte, som jeg kan slå med, skære med og kvæle med. Måske tænker jeg også på, at jeg har træning i kampkunst, hvor enhver ting kan bruges som våben, og at jeg faktisk selv er om­fat­tet af vå­ben­loven i kraft af min træning. Jeg er et våben.

Kategorier:

 • Currently 3.5/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.5/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Opskrift på selvmordsbombe

| 1 Comment |
Lixtal: 40Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Det er nemt at fremstille en selvmordsbombe. Med eneret for den verdensomspændende terrorbevægelse, hvis eneste mål er at udslette hele den vestlige halvdel af Jordkloden, bringer Sæbekassen her opskriften på en selvmordsbombe i 10 trin. For at lette forståelsen for os i den vestlige verden bringer vi dog opskriften i modsat rækkefølge, dvs. fra sidste trin til første trin:

1. Du sender pamfletter rundt og sætter plakater op i lokalområdet, som viser din selvmordsbombe, hvor du erklærer, at din selvmordsbombe er en martyr.

female_suicide_bomber_2.jpg

2. Din bombe spræn­ger sig selv i luften på et of­fent­ligt sted, hvorved en række uskyl­di­ge men­ne­sker dræbes.

3. Du for­sik­rer din selv­mord­s­bom­be, at han/hun ikke vil føle smerte, for inden den første dråbe blod er faldet til jorden, vil han/hun al­le­re­de have fundet en plads ved Allah. Din selv­mord­s­bom­bes ef­ter­lad­te vil i øvrigt få øko­no­misk støtte.
4. Du of­fent­lig­gør videoen af din selv­mord­s­bom­bes er­klæ­ring.
5. Du optager en video af din selv­mord­s­bom­be, der står med en riffel i den ene hånd og Koranen i den anden, idet din selv­mord­s­bom­be er­klæ­rer, at han/hun er en levende martyr for Islam.
6. Du giver din selv­mord­s­bom­be un­der­vis­ning i grund­læg­gen­de spræng­stof­frem­stil­ling, for­klæd­ning og timing.

Kategorier:

 • Currently 3.8/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.8/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Lad os så få skrigosfæren å banen, tak: Religiøse idioter skal jo lære at finde sig i hån, spot og latterliggørelse, ikke mindst i form af afbildninger af deres idoler. Det må i sagens natur også gælde de kristne, så kunstnere i den såkaldte frie verden burde jo ikke være vidner til, at sådanne billeder blev censureret.

Det gør de imidlertid i Sverige, fordi billederne var "upassende". Jeg forventer larmende tavshed fra skrigosfæren på dette punkt.

Fra TV2:

Satan forretter nødtørft på Jesus

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Så klart kan det siges

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 43Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
spincontrolheader_rothlono.jpg

"Vi skal omformulere det, der står mellem linierne".

"Det skjulte budskab kommer ikke tydeligt nok igennem".

Begge dele hørt fra min mund i forbindelse med mit arbejde som konsulent i en politisk følsom sammenhæng.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Lommetørklæde

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 50Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

I den sikhiske tradition er det påkrævet, at følgerne bærer en særlig daggert, der symboliserer mod og viljen til at slÃ¥s for troen, retten og de undertrykte.

Imidlertid ansporer et sådant våben jo ikke til indbyrdes fredelighed, og det kan også være problematisk at være rettroende sikh i et samfund, hvor det er forbudt at bære den slags udsmykning.

Som løsning på problemet fandt sikherne frem til, at selve våbnets brug var mindre vigtig end det, daggerten symboliserede. Man kunne derfor nøjes med at bære en "symbolsk" daggert i form af et smykke, der kunne ligge i pungen eller hænge i en nøglering. Problemet var løst.
Man kan opfatte dette som et tegn på, at religionen først og fremmest bliver et spørgsmål om tro, mens religiøse symboler og handlinger bliver sekundære. En bestanddel af troen flyttes fra at være et synligt objekt til at være skjult i den enkeltes bevidsthed, uden at troen i sig selv får mindre betydning eller værdi af den grund.

Kategorier:

 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Ordene, der sagde mere end 12 billeder

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 49Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Jeg er modstander af enhver form for religiøs magtudøvelse, uanset dens form. Ingen skal forhindres i at håne, tilsvine og nedgøre religionerne. Jeg vil endda gladeligt gå et skridt videre og bede om, at religiøse mennesker bliver fritaget for social og økonomisk indflydelse, at religiøse bygninger bliver revet ned, samt at religion bliver forbudt ved lov. Uanset om det er Islam, kristendommen eller en tredie religion.
På sin vis er jeg derfor enig med Jyllands-Posten: I Danmark skal man "finde sig i hån, spot og latterliggørelse". Det var cirka denne formulering, Flemming Rose benyttede i den akkompagnerende tekst, da han oprindeligt besluttede, at Jyllands-Posten skulle bringe 12 billeder af profeten Muhammed. Billederne af Muhammed i Jyllands-Posten var netop et eksempel på den hån, som muslimerne i følge Jyllands-Posten skulle finde sig i.
Alligevel er der noget galt i billedet, så at sige.

muhammed-mirror.png

Som il­lu­stra­tion af det angivne mål var bil­le­der­ne mal­pla­ce­re­de, for bil­le­der­ne kom­mu­ni­ke­re­de ikke, at mus­li­mer i Danmark måtte lære at finde sig i hån. Skulle de have gjort det, ville de f.eks. have il­lu­stre­ret en absurd kon­se­kvens af ikke at finde sig i hån. Det gjorde bil­le­der­ne ikke. I stedet var de denne hån.

Satire og ka­ri­ka­tur kan bruges, når man vil kri­ti­se­re sy­ste­met, over­mag­ten eller au­to­ri­te­ter­ne uden at løbe en for stor risiko for at blive straf­fet for det. Det er en kom­mu­ni­ka­tions­form, der be­nyt­tes, når yt­rings­fri­he­den er sat ud af drift, og når man ikke kan sige ligeud, hvad man mener.
Men satire og karikatur kan også bruges, selv om ytringsfriheden er intakt, eller når man har magt nok til at blæse på, om man bryder den. I det nazistiske Tyskland benyttedes der således satiriske tegninger af jøder, der tegnede et negativt billede af jøderne som en del den nazistiske propaganda. Dette ser vi også eksempler på i Mellemøsten, hvor jøderne (igen) bliver lagt for had gennem karikaturer og satiriske afbildninger.

Kategorier:

 • Currently 3.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.3/5 (20 stemmer.)
Flattr this

Mine foretrukne Firefox-udvidelser

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 44Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

En af de store styrker ved webbrowseren Firefox i forhold til Internet Explorer er - foruden dens mindre tilgivende form overfor skadelige websteder - Firefox's mulighed for udvidelser. Her er mine foretrukne udvidelser til Firefox:

addon-foxmarks.gif

Foxmarks til synkronisering af bookmarks mellem browserne på forskellige computere. Foxmarks holder mine bookmarks på min hjemmecomputer, min bærbare og min arbejdscomputer opdaterede i forhold til hinanden, så hvis jeg f.eks. tilføjer et bookmark på min arbejdscomputer, er det også tilgængeligt på min hjemmecomputer, når jeg kommer hjem. Foxmarks benytter som udgangspunkt en konto på Foxmarks' egen hjemmeside, men man kan sagtens benytte sin egen WebDAV- eller FTP-server i stedet.

addon-wizz.jpg

Wizz til læsning af blog-feeds. Når du besøger en side, og du regner med, at den har et feed, klikker du på "Feed-søgning"-knappen. Wizz åbner nu et vindue med fundne RSS, Atom eller OPML feeds, som du kan trække og slippe ned i f.eks. Wizz-sidebar'en. Wizz holder styr på dine feeds vha. almindelige bookmarks. Hvis du samtidig benytter Foxmarks, betyder det, at dine Wizz-feeds bliver kopieret mellem dine browsere.

Kategorier:

 • Currently 0/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 0/5 (0 stemmer.)
Flattr this

Skizofren retsopfattelse

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 44Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Det burde være simpelt at forstå:

1. Hvis nogen begår kriminalitet, f.eks. ved at brænde biler af, eller måske ved at opfordre til kriminalitet, så er det deres egen skyld, hvis de gør det.

danske-optoejer.jpg

2. Ofrene for kri­mi­na­li­te­ten er na­tur­lig­vis de folk, kri­mi­na­li­te­ten går ud over, dvs. de men­ne­sker, der har fået deres ejen­de­le eller person be­ska­di­get.

3. Hvis vi vil undgå, at der skabes ofre i punkt 2, så kommer vores re­ak­tion alt for sent, hvis re­ak­tio­nen er at straffe for­bry­der­ne efter de har begået den kri­mi­nel­le hand­ling.

4. Omvendt er det yderst pro­ble­ma­tisk, hvis vi for­hin­drer kri­mi­na­li­te­ten ved at uddele "fore­byg­gen­de straf" i form af bøder, fængs­ling eller ud­vis­ning (såfremt der er tale om per­so­ner uden dansk stats­bor­ger­skab) af uskyl­di­ge men­ne­sker.

Kategorier:

 • Currently 3.2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3.2/5 (4 stemmer.)
Flattr this

Ældre indlæg

Sider

Om dette arkiv

Denne side er et arkiv over indlæg fra marts 2008 i rækkefølgen nyeste til ældste.

Forrige arkiv: februar 2008.

Næste arkiv: april 2008 is the next archive.

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.